Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Μέχρι το Πάσχα τα πρώτα κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών
Μέχρι το Πάσχα τα πρώτα κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών

Μέχρι το Πάσχα τα πρώτα κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών

Μέχρι το ευελπισθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να λειτουργήσουν τα πρώτα από τα συνολικά τριάντα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ).

Ωστόσο, η δημιουργία τους επαφίεται στη βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας να επισημαίνουν ότι εκδηλώνεται μεν ενδιαφέρον από τους δημάρχους, εξασθενεί δε όταν αντιλαμβάνονται ότι όλες οι απαιτούμενες συμβάσεις θα πρέπει να γίνουν με διαγωνισμούς και όχι με απευθείας αναθέσεις.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) προχωράει από την πλευρά της στη διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα λειτουργεί υποστηρικτικά στα ΚΕΥΔ με την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών να είναι η 16η Ιανουαρίου 2017. Στόχος, πάντως, της ΕΓΔΙΧ είναι να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πρώτα ΚΕΥΔ, χωρίς απαραιτήτως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα.

Στα ΚΕΥΔ θα μπορούν να καταφεύγουν οι ακόλουθες κατηγορίες πληθυσμού:

οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην πληρωμή των οφειλών τους, όπως αυτό ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών.

• Φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή στον νόμο (νόμος 3869/2010) αλλά δεν ευδοκίμησε.

• Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογής του νόμου και επιλέγουν την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης του νόμου 3898/2010.

• Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ενώπιον αρμόδιου Ειρηνοδικείου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 και επιλέγουν κατά το διάστημα της εκκρεμοδικίας και έως τη συζήτηση της αίτησης να προβούν σε προδικαστικό συμβιβασμό με τους τους.

• Φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες και ) που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους ή επαπειλείται η περιέλευσή τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών.

• Φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες και ), των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις και τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή του Ν. 4307/2014 ή οι οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες εξωδικαστικού ή προπτωχευτικού συμβιβασμού δεν ευδοκίμησαν και οι οποίοι αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο.

• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους, ενώ δεν έχουν καταδικασθεί οι εκπρόσωποι αυτών για φοροδιαφυγή εις βάρος του Δημοσίου, και έχουν από επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες σε καθυστέρηση, οι οποίες ενδεχομένως υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής τους στο πλαίσιο των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα ή του Ν. 4307/2014, οι αιτήσεις αυτές δεν ευδοκίμησαν και επιθυμούν τη ρύθμιση των οφειλών τους.

• Εν δυνάμει , φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να λάβουν γνώση του πλαισίου δανεισμού τους, των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του, των υποχρεώσεων προσωπικών και επιχειρηματικών που η λήψη του δανείου συνεπάγεται, καθώς και το σύνολο των νομικών και οικονομικών επιπτώσεων που θα ακολουθήσουν τον δανεισμό.

Βασικός στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος θα είναι η καταγραφή και παρακολούθηση των αιτημάτων των επωφελούμενων δανειοληπτών που έρχονται σε επαφή με τα ΚΕΥΔ και θα ακολουθείται η εξής πορεία:

Ο επωφελούμενος έρχεται σε επαφή με τα ΚΕΥΔ μέσω της γραμματείας και υποβάλλει το αίτημά του για παροχή υπηρεσιών. Το αίτημά του θα καταχωρίζεται στο σύστημα παίρνοντας έναν μοναδικό αριθμό υπόθεσης. Η γραμματεία θα έχει τη δυνατότητα να αναθέσει την υπόθεση στο αρμόδιο στέλεχος του πλησιέστερου κατά τόπους κέντρου. Στην πρώτη επαφή του δανειολήπτη με την υπηρεσία θα γίνεται η καταγραφή των στοιχείων του και θα αποκτά μοναδικό κωδικό επωφελούμενου. Ανάλογα με την κατηγορία επωφελούμενου (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) και του αιτήματος, θα καταχωρίζονται στο σύστημα και θα παράγονται αντίστοιχα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορμών. Εξωτερικά έγγραφα που θα προσκομίζει ο θα μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και να συνδέονται με την υπόθεση. Το αίτημα του επωφελούμενου θα παρακολουθείται ως προς την εξέλιξή του μέχρι την οριστική διευθέτηση και το κλείσιμο της υπόθεσης.

 

πηγή:kathimerini.gr

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Έγκριση έργων για όλους τους δήμους με το 50% της χρηματοδότησης μέσα στο 2021 #έγκρισηέργων - https://t.co/ASumjpClQS -

  • Ασθενής σεισμική δόνηση βόρεια του Βόλου #Ασθενήςσεισμικήδόνηση - https://t.co/rpTq5HIRqx -

  • Εγκαινιάστηκετο νέο ειδικό Κέντρο Ημέρας Διασύνδεσης της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτζχάϊμερ και συγγενών διαταραχ… - https://t.co/FZfN0C0UXk -

"Αλιεύοντας" την είδηση