Αύριο και με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν στην πόλη θα επανεξεταστεί η απόφαση.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ