Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη άνω των 70.000 ευρώ στο Δημόσιο
Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη άνω των 70.000 ευρώ στο Δημόσιο

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη άνω των 70.000 ευρώ στο Δημόσιο

Σε κατασχέσεις «εξπρές» για τους οφειλέτες του Δημοσίου με άνω των 70.000 ευρώ προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Με απόφαση που εξέδωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Ι. Μπάκας, σε διάστημα το πολύ 7 ημερών η εφορία θα «τραβάει» από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τα οφειλόμενα στο ελληνικό Δημόσιο ή τμήμα αυτών. Συγκεκριμένα, θα δίνει εντολή στις τράπεζες για δέσμευση σε πρώτη φάση των λογαριασμών και εν συνεχεία τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα θα κατάσχονται μέχρι το ύψος της οφειλής (εκτός και αν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ).

Η δέσμευση των καταθέσεων θα γίνεται εντός 2 ημερών από τις τράπεζες και η κατάσχεση θα ολοκληρώνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι κατασχέσεις θα ολοκληρώνονται σε τρία στάδια:

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ δημιουργεί ηλεκτρονική λίστα στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 70.000 ευρώ και την αποστέλλει σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Στον κατ δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο, με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού οργάνου.

2. Κάθε τράπεζα που παραλαμβάνει τη σχετική λίστα εντός 2 ημερών αποστέλλει στη ΔΗΛΕΔ απαντητικό αρχείο μόνο με τους οφειλέτες για τους οποίους έχει γίνει η δέσμευση χρηματικών απαιτήσεων και το ύψος αυτών. Το μέτρο της δέσμευσης παρέχει το δικαίωμα στη Φορο Διοίκηση να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτήσεις, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σημειώνεται ότι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών δεν εφαρμόζεται:

α) για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό,

γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Δημοσίου.

3. Οι φορολογικές αρχές δημιουργούν κατάσταση με τα στοιχεία των φορολογουμένων οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα μεγάλες οφειλές και καταθέσεις με βάση τις απαντήσεις των τραπεζών, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Τaxis στο οποίο έχουν πρόσβαση τα τμήματα δικαστικού κάθε μηχανισμού της ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα είσπραξης (ΔΟΥ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ κ.λπ.), ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της κατάσχεσης σε διάστημα πέντε ημερών.

Ακατάσχετοι λογαριασμοί

Οπως προαναφέρθηκε δεν μπορούν να δεσμευθούν μισθοί και συντάξεις μέχρι ενός ορίου, εφόσον οι φορολογούμενοι δηλώσουν τον σχετικό ακατάσχετο λογαριασμό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα έχει μειωθεί από τα 1.500 ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως.

Το ακατάσχετο όριο για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα μειώθηκε από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ και ισχύουν τα εξής:

• Για ποσά άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 50% αυτών.

• Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της κατάσχεσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορος Διοίκησης, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

Ληξιπρόθεσμα

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται στο ποσό των 82,3 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 10,38 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν μέσα στο 2015 εξαιτίας κυρίως της οικονομικής αδυναμίας των φορολογουμένων να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν φόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

• Χρέη έως 5.000 ευρώ έχουν 3.346.000 φυσικά πρόσωπα και 371.000 επιχειρήσεις και συνολικά οφείλουν 2,3 δισ. ευρώ.

• Πάνω από 1 εκατ. ευρώ οφειλές έχουν 6.500 οφειλέτες (4.000 επιχειρήσεις και 2.500 φυσικά πρόσωπα) και χρωστούν 60,4 δισ. ευρώ.

• Από τα 82,3 τα 29,4 δισ. ευρώ είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το 2009 και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισπραχθούν.

• Στα έξι χρόνια των μνημονίων έως και τον Οκτώβριο του 2015 έχουν δημιουργηθεί οφειλές ύψους 52,9 δισ. ευρώ.

Αυστηρότερο το πλαίσιο για τις

Όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτή θα πρέπει να εξοφλούν ή να ρυθμίσουν εντός 30 ημερών όλες τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα χάνουν τη ρύθμιση αλλά θα αναβιώνουν και όλες οι προσαυξήσεις που διαγράφηκαν καθώς και τα πρόστιμα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και είναι υπόχρεος σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και δεν πληρώσει την τρίτη δόση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να το πράξει το αργότερο έως τις 30 Ιανουαρίου 2016 ή διαφορετικά μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να έχει υποβάλει αίτηση να ενταχθεί η τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ στην του υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι στην (των 12 δόσεων) από τις 15 Οκτωβρίου 2015 το έχει μειωθεί από το 8% στο 5,05%. Από την 1η Ιουλίου 2016 η νομοθεσία γίνεται ακόμα σκληρότερη για τους οφειλέτες, καθώς όσοι είναι ενταγμένοι στην ρύθμιση των 100 δόσεων και θα δημιουργήσουν νέες οφειλές για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, η προθεσμία των 30 ημερών μειώνεται στις 15 ημέρες. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή ακριβώς με την καταληκτική . Οσοι καθυστερήσουν την πληρωμή της νέας οφειλής έστω και μία μέρα, τότε η ρύθμιση χάνεται. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση διατηρείται μόνο αν ο φορολογούμενος ρυθμίσει τις νέες οφειλές του σε 12 δόσεις πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

 

 

 

πηγή:kathimerini.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση