Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Για προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόλου
Για προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόλου

Για προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόλου

Με μοναδικό θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων 90 ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (όσα και τα κενά που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 14.30 το Συμβούλιο Βόλου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 31269/19-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα αιτήματα των ΟΤΑ για την κάλυψη θέσεων μονίμου προσωπικού, πρέπει να περιέλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο έως 30-9-2017, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα προωθούνται προς έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ασκούντα χρέη δημάρχου Θάνου Θεοδώρου, ο προγραμματισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ για το έτος 2017, με βάση το βαθμό αναγκαιότητας, προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

– Σαράντα τέσσερα άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων) για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων.

-Τρία άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργάτες καθαριότητας) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, στα κοιμητήρια του ενιαίου Δήμου.

-Οκτώ άτομα κλάδου ΥΕ Ταφών – Εκταφών για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Κοιμητηρίων και προστασίας της δημόσιας υγείας.

-Δεκαεπτά άτομα κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριμματοφόρων ( εκ των οποίων οι 5 με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου Δήμου στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων.

-Τρία άτομα κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας- Φορτωτής Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

-Ένα άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μηχανικό Σάρωθρο, Ομάδας Ι΄ Τάξης Γ΄) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

-Ένα άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτήρας γαιών, οδών κ.λπ, Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

-Τρία άτομα κλάδου Τεχνιτών (Μηχανοτεχνιτών) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των απλών και βυθιζόμενων (υπογειοποιημένων) κάδων απορριμμάτων του Δήμου, στην συντήρηση και επισκευή επιστήλιων καλαθιών.

-Ένα άτομο κλάδου Τεχνιτών (Ηλεκτροσυγκολλητής – Οξυγονοκολλητής) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου, στη συντήρηση παντός είδους εργαλείων και μηχανημάτων, στη συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων κ.λπ.

-Τρία άτομα κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του πλήθους των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

-Δύο άτομα κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του πλήθους των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

-Τρία άτομα κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων (με άδεια Α’ ειδικότητας – 1ης ομάδας) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στους τομείς δράσης που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση δεκάδων χιλιομέτρων δημοτικού φωτισμού, στη συντήρηση φωτισμού των δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των σχολικών κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων κλπ. , καθώς και στον καθαρισμό των φρεατίων του υπογείου δικτύου του Δημοτικού Φωτισμού από απορρίμματα, φερτά υλικά, τον καθαρισμό των στύλων δημοτικού φωτισμού, καθαίρεση πανό, καθαρισμό των προστατευτικών καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.)

-Ένα άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρο) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στους τομείς δράσης που αφορούν στη συντήρηση δεκάδων χιλιομέτρων δημοτικού φωτισμού καθώς και στον καθαρισμό των στύλων δημοτικού φωτισμού, καθαίρεση πανό, καθαρισμό των προστατευτικών καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.)

Συνεδριάζει η ΕΠΖ

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 13.00 στο Δημαρχείο Βόλου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ένα από τα θέματα την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Α’ Επιχειρηματικό Πάρκο και στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου.

Η εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης βασίζεται στην πρόταση του μελετητή που προτείνει πολεοδομική ενεργοποίηση της ΖΟΕ-3γ, προκειμένου να εξυγιανθεί (δεδομένου ότι βρίσκεται στην διαδρομή εισόδου στην πόλη) και να αυξηθεί η χωρητικότητά της.

Ο υποδοχέας που διαμορφώνεται προσφέρεται για χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης και προτείνεται η χωροθέτηση της μέσης και υψηλής όχλησης να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 1.000μ. από την Περιφερειακή Οδό.

Επίσης προτείνεται η δημιουργία Υποδοχέα Παραγωγικών και Αστικών Δραστηριοτήτων Χαμηλής Όχλησης, στην περιοχή μεταξύ της Περιφερειακής Οδού και του δυτικού ορίου σχεδίου πόλης Ν. Ιωνίας – Ξηριά.

Η περιοχή έχει πεδινό ανάγλυφο, εξυπηρετείται κυκλοφοριακά από τον περιφερειακό και δεν προσφέρεται για οικιστική ανάπτυξη, έχει έκταση 21,3 Ηα και εντάσσεται στη ΖΟΕ-3δ (γεωργικές εκτάσεις) που θα πρέπει να τροποποιηθεί, εισηγούνται οι μελετητές.

Επίσης η ΕΠΖ θα λάβει για κοπή τριών δένδρων και χωροθέτησης περιπτέρου στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως με Τερτσέτη στον Δήμο Βόλου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση