Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΘΕΣΣΑΛΙΑ / Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για συνολικού προϋπολογισμού 24.765.633,5 ευρώ ενέκρινε η Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+489 Προϋπολογισμός Έργου: 9.200.000,00 ΕΥΡΩ

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Oδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας, Β΄ Εργολαβία)». Προϋπολογισμός έργου: 284.000,00€

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» για το υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 246.000 ευρώ

Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ)»Προϋπολογισμός έργου: 600.000,00 €

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Προϋπολογισμός έργου: 700.000,00€

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας & έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 80.000 €

Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00 €

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». Προϋπολογισμός έργου: 100.000,00 €

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00€

«Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός, και Προμήθεια για Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (πκ 2013ΕΠ01700013)» Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 69.741 ευρώ

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Π.Ε. Καρδίτσας» και υποέργου: «Βελτίωση – Συντήρηση – Αποκατάσταση Ζημιών Πεδινού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας». Προϋπολογισμός έργου: 700.000,00€

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη 2ου Αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας», προϋπολογισμού 299.939,55 ευρώ.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΡΕΜΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Προϋπολογισμός έργου: 500.000,00€

Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2015 – 2016» προϋπολογισμού 67.800,00 €

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» προϋπολογισμού 180.000 ευρώ.

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». Προϋπολογισμού: 50.000,00 €

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». Προϋπολογισμού: 73.800,00 €

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» Προϋπολογισμού: 1.260.750,00€

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης μειοδότη, του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Δημοσιότητα του Έργου Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» (αρ. διακ. 2/2015). Προϋπολογισμός: €204.000,00

«Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση εργαστηριακών προσδιορισμών σε δείγματα αποβλήτων και νερών στην Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 18.053,94 ευρώ.

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Μελετητή της μελέτης «Μελέτη για την αποκατάσταση ζημιών στο Επαρχιακό δίκτυο Σκόπελος-Γλώσσα». Προϋπολογισμός μελέτης: 20.000,00 €

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή προγράμματος αποχιονισμού, περιόδου 2015 – 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας», Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου 2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ι. Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΡΑΝΙΑ – ΚΟΝΑΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση –ασφαλτόστρωση δρόμου Πρόδρομος –Γενέσι ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015» προϋπολογισμού 160000,00 €.

Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ 2015», προϋπολογισμού 160.000,00 €

Έγκριση δημοπράτησης του Έργου: «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ», Προϋπολογισμού: 400.000,00 €

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 05-10-2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2015-2016)» προϋπολογισμού 3.000.000,00€

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 13-10-2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ» προϋπολογισμού 4.100.000,00€

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Αναλένα Μπέρμποκ: Τα στοιχήματα της πρώτης Γερμανίδας ΥΠΕΞ #ΑναλέναΜπέρμποκ - https://t.co/h4Rn1tyYEb -

  • #Ρινόκερος: Αντικαταστάτης του Σερβετάλη ο Αιμιλιάνος Σταματάκης #Ρινόκερος - https://t.co/YLWGoZ5UDh -

  • Ανάπλαση Πανεπιστημίου: Ξεκίνησαν οι εργασίες #ΑνάπλασηΠανεπιστημίου - https://t.co/viwV0pvfhp -

"Αλιεύοντας" την είδηση