Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Επίσκεψη της Επιτροπής Πολιτών κατά της καύσης SRF-RDF στην Εισαγγελία Βόλου
Επίσκεψη της Επιτροπής Πολιτών κατά της καύσης SRF-RDF στην Εισαγγελία Βόλου

Επίσκεψη της Επιτροπής Πολιτών κατά της καύσης SRF-RDF στην Εισαγγελία Βόλου

Στο γραφείο του Εισαγγελέα Υπηρεσίας, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου βρέθηκαν χθες έξι μέλη της Επιτροπής Πολιτών κατά της καύσης των εναλλακτικών καυσίμων (RDF-SRF), προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα της αέριας ρύπανσης, και της έντονης δυσοσμίας που παρατηρείται καθημερινά στην πόλη.

Τα μέλη της ς έθεσαν υπόψη του εισαγγελικού λειτουργού τις ενέργειες στις οποίες έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής, και ζήτησαν να πληροφορηθούν τι προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο εισαγγελέας τους εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ποινική διαδικασία, ενώ η ομάδα των έξι δεν είναι απίθανο να προχωρήσει στην μηνυτήριας αναφοράς εις βάρος της ΑΕΤ, καταθέτοντας παράλληλα και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται, για να έχει νομική υπόσταση αυτή τους η .

Επιπλέον ανέφεραν στον εισαγγελέα πως θα πρέπει να διερευνηθεί το ποιος είναι ο ρυπαντής, και ζήτησαν να συναντηθούν ξανά μαζί του στο προσεχές μέλλον.

Σύμφωνα με το νόμο 1650/86 και το άρθρο 28 περί ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την υποβάθμιση του τος, τιμωρείται με τριών µηνών έως δύο έτη και χρηµατική ποινή, όποιος προκαλεί ρύπανση, ή υποβαθµίζει το µε πράξη, ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού, ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων και υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων.

Ή ασκεί δραστηριότητα, ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων διαταγµάτων και υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια τη άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβαθµίζει το περιβάλλον.

Αν η ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη δραστηριότητα νοµικού προσώπου, το κηρύσσει αστικώς υπεύθυνο εις ολόκληρων για την καταβολή της χρηµατικής ποινής και το νοµικό πρόσωπο.

Οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι ανώνυµων εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου συνεταιρισµών, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νοµικών προσώπων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να µεριµνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την του περιβάλλοντος.

ια κάθε πράξη ή παράλειψη του νοµικού προσώπου, που εµπίπτει στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα πρόσωπα αυτά τιµωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου και την αστική ευθύνη του νοµικού προσώπου, εφόσον από πρόθεση ή από αµέλεια δεν τήρησαν την ιδιαίτερη νοµική τους υποχρέωση να µεριµνούν για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση