Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Έως τους δύο πρώτους μήνες του 2020 οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
Έως τους δύο πρώτους μήνες του 2020 οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Έως τους δύο πρώτους μήνες του 2020 οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων


• Η Γενική Αξιολόγηση Νέου Αναπτυξιακού Νόμου,
• Οι Κυρώσεις από τη μη Τήρηση Υποχρεώσεων Προηγουμένων Αναπτυξιακών Νόμων Συνέπεια των Επιπτώσεων της Οικονομικής Κρίσης και συγκεκριμένα του Ν.3899/2004,
• Ο Χαρακτηρισμός Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ),
• Η Εφαρμογή του Άρθρου 51 Παράγραφος 11α του Ν. 4178/2013 Περί Χορήγησης Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης σε Ακίνητα εντός Εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ) και Δυνατότητα Επέκτασης / Τροποποίησης / Εκσυγχρονισμού Κτηρίων και Εγκαταστάσεων,
• Η Εφαρμογή του Άρθρου 28 Παράγραφος 37 του Ν. 4280/2014 Περί Εγκατάστασης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων σε Ακίνητα εντός Εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας(ΑΓΥΠ),
• Η Εφαρμογή του Άρθρου 4 Παράγραφος 7 του υπ΄ αριθμ. 24/31.5.85 Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με τη Διαδικασία Έγκρισης Παρεκκλίσεων Υφιστάμενων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,
• Η Απλοποίηση του Πλαισίου Έκδοσης Αδειών Δόμησης,

• Η Εξαίρεση από τις Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας των Ακινήτων που Χωροθετούνται σε Περιοχές Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται Βάσει Σχεδίων Χρήσεων Γης (/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ),
• Η Επίσπευση των Διαδικασιών Εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000,
• Η Απλοποίηση των Διαδικασιών Έγκρισης των Μελετών Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για Δραστηριότητες που Χωροθετούνται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000,
• Τα Κατεχόμενα Ακίνητα Δημόσιου,
• Τα Τέλη και οι Ανταποδοτικές Υπηρεσίες,
• Η απλοποίηση των ρυθμίσεων για την αδειοδότηση χειρισμού των ανυψωτικών μηχανημάτων, αλλά και γενικά θέματα Χρήσεων Γης και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Η δόθηκε την ίδια ημέρα και αφορούσε στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Εκ μέρους του Συνδέσμου, στην αροσωπεία με επικεφαλής την πρόεδρο Ελένη Κολιοπούλου συμμετείχε επίσης ο αρόεδρος Ευριπίδης Δοντάς, ο Λουκάς Παπαχαραλάμπους, ο ταμίας Δ.Σ. Κωνσταντίνος Κουρκούμπας, η έφορος Δ.Σ. Θεοδ Αντωνίου και ο έφορος Δ.Σ. Δημήτριος Νομικός.

"Αλιεύοντας" την είδηση