Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Έναρξη λειτουργίας Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Έναρξη λειτουργίας Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Έναρξη λειτουργίας Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Μετά από τις συστηματικές και επίμονες προσπάθειες των τελευταίων δύο ετών και με τη θεσμική συν φορέων από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον τεχνικό και επαγγελματικό κόσμο της χώρας, ξεκινάει η λειτουργία της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως σηματοδοτείται από τον ορισμό του Προέδρου της και τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η ίδρυση της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προβλέφθηκε στην Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) υπ΄αριθμ. 31/2019, ΦΕΚ 56/Α/5-04-2019, γεγονός που χαιρετίστηκε από την παγκόσμια κοινότητα διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικά από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας Δρ Francis Gurry κατά την τελευταία επίσκεψή του  στην Αθήνα,  κατά την οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οπότε και συζητήθηκε η σημασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της Ίδρυσης της Ακαδημίας ως εθνικού έργου με διεθνή αντίκτυπο και συμβολή.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η έναρξη του προγράμματος μαθημάτων της Ακαδημίας εντός του τελευταίου τριμήνου του 2019, ορίστηκε άμεσα το Διοικητικό της Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ΟΒΙ και του Εποπτικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) Δρ Πρόδρομο Τσιαβό (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343/7.06.2019). Η σύνθεση του πρώτου ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που αναλαμβάνει να θέσει τις βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της, αντικατοπτρίζει την ανάγκη σύνδεσής της με το έργο του ΟΒΙ και ταυτόχρονα με τον τεχνικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας, αλλά και την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας από τα με γραφεία μεταφοράς ς του εξωτερικού.

Mε απόφαση του ΔΣ του ΟΒΙ (όπως προβλέπει το συστατικό της Ακαδημίας Προεδρικό Διάταγμα), ως τακτικά μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης Ακαδημίας με πενταετή θητεία ορίζονται: Ο Δρ Λάμπρος Πυργιώτης, μέλος του ΔΣ του ΟΒΙ ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (). Η κα Αικατερίνη Μαργέλλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών του ΟΒΙ, με πολυετή εμπειρία σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός, Deputy of the Office for Research and Innovation – Head of Patents and Licenses, από το Technical University Munich, ειδικός σε θέματα μεταφοράς ς. Ο Δρ Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο Δρ Άγγελος Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΟΒΙ και η Δρ Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν σε αυτό αμισθί.

Προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τον ρόλο και τη λειτουργία της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην οποία θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) Antonio Campinos, με συμμετοχή αντιπροσωπειών από χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ).

Η Ακαδημία αναμένεται να συμβάλλει σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία στην εκπαίδευση και των επαγγελματιών της χώρας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.

Μεταξύ των κύριων σκοπών της Ακαδημίας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης, ς και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, ανάμεσα στους ιδρυτικούς σκοπούς της Ακαδημίας ορίζονται η προώθηση της ισότιμης ς σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και η συμβολή στην ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, το ΠΔ προβλέπει ότι η Ακαδημία οργανώνει μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, εκπαιδευτικές πλατφόρμες (workshops) καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκς εξ αποστάσεως (e-learning), παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με τη βιομηχανική  ιδιοκτησία. Η Ακαδημία πρόκειται να λειτουργεί σε συν με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ), με ομόλογες Ακαδημίες άλλων κρατών και με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς επιφορτισμένους με συναφή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 

 

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση