Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωναϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία
Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωναϊό  (COVID-19) στη Θεσσαλία

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωναϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2020. Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωναϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από 1η Αυγούστου ισούται με 1116 εκ των οποίων τα 437 (37.4%) εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης, τα 270 (28.2%) εντοπίστηκαν από αυτόβουλη προσέλευση των ασθενών, τα 68 (5.9%) είναι ορφανά και τα 395 (33.5%) αδιευκρίνιστα.

 

Πίνακας 1. Κατανομή κρουσμάτων ως προς τον εντοπισμό τους

Εντοπισμός κρουσμάτων

Ν (%)

Ιχνηλάτηση

437 (37.4%)

Αυτόβουλη προσέλευση

270 (28.2%)

Ορφανά

68 (5.9%)

Αδιευκρίνιστα

395 (33.5%)

 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 730 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 52.7% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η τιμή είναι τα 39.3 έτη, η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 88 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 657 και αποτελούν το 47.4% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η τιμή είναι τα 40 έτη και η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 96 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1. Κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 με βάση το φύλο από 14 Μαρτίου έως 21 Οκτωβρίου 2020

Φύλο

Πλήθος

Ηλικία (έτη)

τιμή

Διάμεσος

Εύρος

Αμφότερα τα φύλα

1391

39.6

38

0-96

Άρρεν

730 (52.6%)

39.3

38

0-88

Θήλυ

657 (47.4%)

40

38

0-96

*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 662 αντρών και 608 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

 

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών (week 41, 42) ισούται με 373. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 191 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 51.6% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 39.6 έτη, η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι 2 ετών και το μεγαλύτερο 78 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 179 και αποτελούν το 48.4% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 35.2 έτη, η διάμεσος είναι τα 29 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 85 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

 

Πίνακας 3. Κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 με βάση το φύλο από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42)

Φύλο

Πλήθος

Ηλικία (έτη)

Μέση τιμή

Διάμεσος

Εύρος

Αμφότερα τα φύλα

373

37.4

34

0-85

Άρρεν

191 (51.6%)

39.6

38

278

Θήλυ

179 (48.4%)

35.2

29

085

*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 142 αντρών και 145 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες για να παρουσιαστεί η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων και σε κάθε φύλο ξεχωριστά βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα “0-29” και η δεύτερη συχνότερη πληγείσα ηλικιακή ομάδα είναι η “30-49”. Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 1.

 

Πίνακας 3. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου 2020

Ηλικιακή ομάδα

Αμφότερα τα φύλα N (%)

Άρρεν N (%)

Θήλυ N (%)

0-29

479

37.72%

248

37.46%

231

37.99%

30-49

367

28.90%

202

30.51%

165

27.14%

50-69

295

23.23%

153

23.11%

142

23.36%

>=70

129

10.16%

59

8.91%

70

11.51%

Σύνολο

1270

662

608

 

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων αλλά και σε κάθε φύλο ξεχωριστά εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα “0-29” για τις εβδομάδες με ημερομηνίες από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42). Η δεύτερη συχνότερη πληγείσα ηλικιακή ομάδα και στα δύο φύλα είναι η “50-69”. Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 και στο Διάγραμμα 2.

 

Πίνακας 5. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42)

Ηλικιακή ομάδα

Αμφότερα τα φύλα N (%)

Άρρεν N (%)

Θήλυ N (%)

0-29

129

44.95%

54

38.03%

75

51.72%

30-49

66

23.00%

38

26.76%

28

19.31%

50-69

71

24.74%

38

26.76%

33

22.76%

>=70

21

7.32%

12

8.45%

9

6.21%

Σύνολο

287

142

145

 

Διάγραμμα 1. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου 2020

Διάγραμμα 2. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42)

Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνεται η κατανομή των κρουσμάτων ανά εθνικότητα και προέλευση κρουσμάτων. Στην κατηγορία «αλλοδαπή εθνικότητα» περιέχονται κρούσματα με εθνικότητα αλβανική, αφγανική, βρετανική, γερμανική, ιρανική, ιταλική, καμερουνέζικη, κονγκολιανή, κυπριακή, μπαγκλαντεσιανή, ολλανδική, σομαλιανή.

Διάγραμμα 3. Κατανομή κρουσμάτων COVID-19 σύμφωνα με την εθνικότητα από 14 Μαρτίου έως 21 Οκτωβρίου 2020

Διάγραμμα 4. Κατανομή κρουσμάτων COVID-19 σύμφωνα με την προέλευση τους από 14 Μαρτίου έως 21 Οκτωβρίου 2020

Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου και από 11 έως 24 Οκτωβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Πίνακας 5. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο

Week 41, 42, 11/10/2020 έως 24/10/2020

14/3/2020 έως 24/10/2020

Πλήθος κρουσμάτων

Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Πλήθος κρουσμάτων

Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Π.Ε. Λάρισας

256

87.35

726

247.71

Αγιάς

5

43.59

9

78.47

Ελασσόνας

26

63.60

50

122.31

Κιλελέρ

0

0.00

7

33.57

Λαρισαίων

219

134.69

603

370.87

Τεμπών

0

0.00

7

51.05

Τυρνάβου

5

19.97

43

171.78

Φαρσάλων

1

5.39

7

37.75

26

13.68

152

80.00

Αλμυρού

0

0.00

3

16.12

Βόλου

24

16.61

136

94.15

Ζαγοράς-Μουρεσίου

0

0.00

0

0.00

Νότιου Πηλίου

0

0.00

2

19.58

Ρήγα Φεραίου

2

18.31

11

100.71

Π.Ε. Σποράδων

10

72.47

42

304.39

Αλοννήσου

0

0.00

1

36.36

Σκιάθου

9

147.83

27

443.50

Σκοπέλου

1

20.16

14

282.26

Π.Ε. Καρδίτσας

17

14.97

166

146.20

Αργιθέας

0

0.00

3

86.96

Καρδίτσας

15

26.43

144

253.76

Λίμνης Πλαστήρα

0

0.00

0

0.00

Μουζακίου

0

0.00

11

83.83

Παλαμά

0

0.00

1

5.98

Σοφάδων

2

10.60

7

37.11

Π.Ε. Τρικάλων

64

48.82

305

232.67

Καλαμπάκας

5

22.74

52

236.46

Πύλης

4

27.89

17

118.52

Τρικκαίων

54

66.38

223

274.11

Φαρκαδόνας

1

7.46

13

97.04

Περιφέρεια Θεσσαλίας

373

50.30

1391

187.59

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 11 έως 24 Οκτωβρίου

Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η κατανομή ανά εβδομάδα και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωναϊό (COVID-19).

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 1.98


Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 2.07

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας


Συμπέρασμα

Το πλήθος των κρουσμάτων από την 1η Αυγούστου έως τις 24 Οκτωβρίου ανέρχεται στα 1391, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 52.6% αυτών ήταν άντρες και το 47.4% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων ήταν τα 39.6 έτη, η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 96 ετών. Το πλήθος των κρουσμάτων από τις 11 έως τις 24 Οκτωβρίου (week 41, 42) ανέρχεται στα 373 και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 51.6% αυτών ήταν άντρες και το 48.4% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ήταν τα 37.4 έτη, η διάμεσος τα 34 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 85 ετών. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα “0-29”.

Την υπό μελέτη περίοδο, 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41,42), παρατηρήθηκε του αριθμού των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκριτικά με την προηγούμενη υπό μελέτη περίοδο (14 Μαρτίου – 10 Οκτωβρίου 2020). Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μεγάλη του αριθμού των κρουσμάτων στην Π.Ε. Λάρισας και μικρή αύξηση στην και στην Π.Ε. Σποράδων. Στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας, Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων. Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 18η Οκτωβρίου εκτιμήθηκε πάνω από τη μονάδα και στατιστικά σημαντικός (1.98). Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική των κρουσμάτων στην ηλικία 0-29 ετών (44.95 %).

Μέτρα-Συστάσεις

  • η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική

  • Σε χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες κλπ) να τηρούνται αυστηρά τα όρια ατόμων ανά τραπέζι και η συνολική χωρητικότητα.

  • Στους διαδρόμους των χώρων εστίασης και όταν τα άτομα δεν τρώνε η πίνουν συνιστάται η χρήση μάσκας

  • Να αποφεύγονται χώροι όπου υπάρχει συνωστισμός ατόμων χωρίς την χρήση μάσκας

  • Άτομα που παρουσιάζουν έστω και ήπια συμπτωματολογία παραμένουν σπίτι φορώντας χειρουργική μάσκα και συμβουλεύονται τηλεφωνικά γιατρό.

  • Στενές επαφές κρουσμάτων παραμένουν αυστηρά σε καραντίνα για 14 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.  

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Υποψήφιοι για την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας #ΕνωσηΞενοδόχωνΜαγνησίας - https://t.co/y1RBneCA55 -

  • Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα #Αποκατάστασηοδικούδικτύου - https://t.co/rMDcE6nTe1 -

  • Κάτοικοι πολυκατοικίας ακινητοποίησαν ληστή #ληστεία - https://t.co/HhYqTDjwao -

"Αλιεύοντας" την είδηση