Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Δοικητής ΑΓΝΒ: Θετικός ο απολογισμός τριετίας
Δοικητής ΑΓΝΒ: Θετικός ο απολογισμός τριετίας

Δοικητής ΑΓΝΒ: Θετικός ο απολογισμός τριετίας

Θετικός χαρακτηρίζεται ο  απολογισμός τριετίας (2016-2019)  από τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου (ΑΓΝΒ) Ματθαίο Δραμητινό, τον οποίο παρουσίασε  κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ. του Αχιλλοπουλείου.

Ό ίδιος ανέφερε πως  επιτεύχθηκε μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη, αύξηση των εσόδων, αύξηση στην προσέλευση των ολοήμερων ιατρείων και των επειγόντων, ενώ τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν εξυπηρέτησαν χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι μετακινούνταν σε άλλες πόλεις.

Το δεύτερο σε μέγεθος Νοσοκομείο της 5ης ΥΠΕ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ υπάγεται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
Είναι το δεύτερο σε μέγεθος νοσοκομείο της 5ης Υγειονομικής περιφέρειας με αριθμό οργανικών κλινών 400 και ανεπτυγμένων 391 και προσωπικό 822 στελέχη, μαζί με τους επικουρικούς υπαλλήλους και ειδικευομένους ιατρούς.
Στην ευθύνη λειτουργίας του, ανήκουν οι αποκεντρωμένες μονάδες του, δηλ. το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, οι ξενώνες Αριάδνη & Φιλύρα και η σχολή (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής.

Στρατηγικό σχέδιο δράσης
Για πρώτη φορά το Νοσοκομείο Βόλου έχοντας την εμπειρία που προκύπτει από τα στελέχη του, την τεχνογνωσία, την διάθεση και τις πολιτικές οδηγίες της 5ης Υ.ΠΕ. και του Υπουργείου Υγείας, κατέθεσε στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και λειτουργία του νοσοκομείου, προσπαθώντας να έχει στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση, της επέκτασης υπηρεσιών και γενικά της αναβαθμισμένης λειτουργίας του φορέα σε όλους του τομείς.
Τα οικονομικά ο πρώτος στόχος της Διοίκησης
Η εκτέλεση εύρυθμων, δεοντολογικών, οικονομικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών σε προϋπολογισμό, ληξιπρόθεσμα, τακτικές επιχορηγήσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Π.Δ.Ε..κλπ.

Δαπάνες
Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η απορρόφηση των κονδυλίων σε όλους του Κ.Α.Ε. από το 94% το 2016 εξελίχθηκε θετικά στο 97,39% το 2017 και έφτασε στο 98,88% το 2018.

Αυτό δηλώνει την συλλογική προσπάθεια των υπηρεσιών αλλά και την προσήλωση στους στόχους της διοίκησης και της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

Αγορές   – δαπάνες

 

Οι αγορές του Νοσοκομείου ανά είδος για το 2018 απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα και διάγραμμα:

 

ΦΑΡΜΑΚΟ 6.350.000 €
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 2.789.000 €
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 908.400 €
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 1.640.000 €
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1.170.653 €
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.830.507 €
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1.821.439 €

 

 

Η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών (συμβατικές προμήθειες) αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των μονάδων υγείας διότι: α) ενισχύει την διαφάνεια β) πετυχαίνει οικονομίες κλίμακας. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την εξέλιξη ανά έτος  σε ευρώ και σε ποσοστά. 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ
2015 2016 2017 2018 2019
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 1.740.540,75 3.913.783,92 4.289.053,95 6.353.698,69 4.143.575,61
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 5.921.797,18 2.037.501,05 1.371.587,89 1.674.758,63 473.884,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 7.662.337,93 5.951.284,97 5.660.641,84 8.028.457,32 4.617.460,21

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΩΝ  ΕΤΟΥΣ
2015 2016 2017 2018 2019
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 22,72% 65,76% 75,77% 79,14% 89,74%
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 77,28% 34,24% 24,23% 20,86% 10,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

     Η πορεία των προϋπολογισμών (αρχικών και τελικών) και ληξιπρόθεσμων, μέχρι τέλους του 2018 και για τα έτη 2015 έως 2017, παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα:

Μεγάλη προσπάθεια έγινε για την μείωση των ληξιπρόθεσμων προς τρίτους. Στοιχείο που αποτελεί βασική πληροφορία αποτίμησης των υπηρεσιών από το Υπουργείο Υγείας. Οι οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου ανταποκρίθηκαν σε απόλυτο βαθμό με απορρόφηση όλων των επιχορηγήσεων που έγιναν για τον σκοπό αυτό.

Έσοδα

 

Τα έσοδα του Νοσοκομείου, που αφορούν τμήμα των  βεβαιωμένων νοσηλίων και των παρακλινικών εξετάσεων, από τον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα:

Δεύτερος στοχος : Νοσηλευτική Κίνηση

 

 

Οι δείκτες παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του Νοσοκομείου την τελευταία πενταετία έχουν αυξητική τάση, ως αποτέλεσμα της συνεχούς και αυξημένης ζήτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρά την οικονομική συγκυρία, την συγκράτηση του κρατικού προϋπολογισμού και την ελλιπή στελέχωση, ο φορέας επιτυγχάνει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους (οικονομικούς και έμψυχους) και να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά κάλυψης:

 

 

  2016 2017 2018
Ποσοστά κάλυψης επί των ανεπτυγμένωνκλινών 67,66% 70,23% 71,62%

 

 

 

 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, εφαρμόζοντας τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα, διατήρησαν τον δείκτη μέσης διάρκειας νοσηλείας σε χαμηλότερο, σε σχέση με παλαιότερο επίπεδο.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία Νοσηλευτικής κίνησης της τελευταίας τριετίας σε αριθμό νοσηλευθέντων, ημέρες νοσηλείας, καθώς επίσης στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, επισκεψιμότητας ιατρείων, εμφύτευση βηματοδοτών, ενδοσκοπήσεων κλπ. που αποδεικνύουν το υψηλό παραγόμενο έργο του φορέα:

 Νοσηλευτική Κίνηση:

 Χειρουργικές Επεμβάσεις:

 

Αναφορικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις συγκεντρωτικά παρατηρείται μια σταθερή κίνηση  επί του συνόλου των επεμβάσεων. Αναμένεται να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω ο αριθμός των επεμβάσεων μετά την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής αίθουσας χειρουργείου ( * τα στοιχεία για το 2019 είναι πρόβλεψη από τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου του ίδιου έτους).

Παραγόμενο έργο Τμήμα Εμφύτευσης Βηματοδοτών

 

Σημαντική αναβάθμιση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίστηκε  το Τμήμα Εμφύτευσης Βηματοδοτών στο Νοσοκομείο Βόλου από τον  Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό. Το Τμήμα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 8 Αυγούστου 2017 και έως τον Ιούλιο του 2019 έχουν τοποθετηθεί 160 βηματοδότες ενώ λειτουργεί και ιατρείο βηματοδοτών όπου συντηρούνται οι ήδη τοποθετημένοι βηματοδότες με προσέλευση 269 ασθενών για το 2018 & 253 εντός πρώτου εξαμήνου του 2019.

 

 

Η διοίκηση με στόχο την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή κλινική λειτουργία του τμήματος εμφύτευσης βηματοδοτών επένδυσε στην εγκατάσταση σύνδεση και λειτουργία του συστήματος «Scarlet» για την εξ αποστάσεως έλεγχο & παρακολούθηση της εμφύτευσης βηματοδοτών σε πραγματικό χρόνο.

 

Επισκεψιμότητα ιατρείων

(* για το 2019 πρόβλεψη ανοιγμένου εξαμήνου)

 

Η επισκεψιμότητα των Τακτικών Ιατρείων αυξήθηκε από το 2017 & 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα δεδομένα για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για το ίδιο διάστημα παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση μεταξύ 2016 και 2018 της τάξης του 10,8% για τους  προσερχόμενους ασθενείς. Παρακάτω απεικονίζονται τα συγκριτικά δεδομένα της επισκεψιμότητας των ιατρείων:

Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού

Tο Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού του Νοσοκομείου, με πολυετή πείρα παρουσιάζει πλούσιο έργο στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εξυπηρετήθηκαν 2.199 περιστατικά εκ των οποίων 266 νέα. Οι κλινικές πράξεις ανέρχονται στις 2.502, ενώ με συμβουλευτική ενημέρωση υποστηρίχθηκαν 3.498 άτομα.

Έχουν αναπτυχθεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες, το Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας – Σεξουαλική Αγωγή αποτελεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης με εστίαση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,   που   βασίζεται   στην  ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Στα πλαίσια αυτά συνάδελφοι επισκέφτηκαν 33 Σχολεία και  Γυμνάσια, ενημερώνοντας τους μαθητές για θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και λύνοντας πολλές από τις απορίες τους. Τέλος το τμήμα με το εξειδικευμένο προσωπικό του συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων φορέων όπως: Τμήμα ειδικής αγωγής του Παν. Θεσσαλίας, Μαθήματα νοσηλευτικής ειδικότητας, Ειδικής θεματολογία διημερίδα «Κατακτώντας τη Μητρότητα».

 

 

Υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών

 

Στο πλαίσιο του δικτύου της Κατ’ οίκον νοσηλείας του Υπουργείου Υγείας, στο Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» λειτουργεί οργανωμένη Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας. Ενδεικτικά για το 2018 ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ασθενών ήταν 335, ο αριθμός των επισκέψεων που υλοποιήθηκαν ανέρχεται στις 2.949 και τα  χιλιόμετρα   που  διανύθηκαν   με το  υπηρεσιακό όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4605 είναι: 7.628km. Η διοίκηση στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης προμηθεύτηκε για επικουρική λειτουργία ένα νέο όχημα (από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημ. Υλικού , Τελωνείο).

 

 

Επίτευξη στόχου λόγω:

 

 • Εξορθολογισμός στην χρήση,
 • Συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρίες από 5η Υ.ΠΕ. και Υπουργείο Υγείας.
 • Συμβάσεις νοσοκομείου Βόλου με φαρμακευτικές εταιρίες.
 • Μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ΜΕΘ,
 • Χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων
 • Αύξηση χρήσης γεννοσήμων.

 

Τρίτος στρατηγικός στόχος : Ανθρώπινο δυναμικό        

Η βελτίωση στην κάλυψη των Ιατρικών τμημάτων με στελέχωση  ιατρικών ειδικοτήτων σύμφωνα με ετήσιο και  τριετή προγραμματισμό αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης.

 

 1. Για το 2019 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του αυτόνομου ΤΕΠ.

Προκηρύχτηκαν 10 θέσεις μονίμων γιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Καλύφθηκαν οι 4, με τους οποίους ξεκίνησε η μερική λειτουργία του αναμένεται να επαναπροκηρυχθούν οι 6 άγονες θέσεις.

 1. Προκηρύχτηκαν 16 θέσεις μονίμων γιατρών Ε.Σ.Υ., διαφόρων ειδικοτήτων, ως άμεσες ανάγκες για την βασική λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και για την στελέχωση των νέων δομών (μαγνητικός τομογράφος, στεφανιογράφος). Η προκήρυξη ανεστάλη λόγω εκλογών.

3          Μέσα στο 2019 ορκίστηκαν 5 μόνιμοι γιατροί, και αναμένεται ΦΕΚ διορισμού σε ακόμη 2 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

 

Εκτίμηση ότι σε πρώτη φάση είναι απολύτως αναγκαίες 53 νέες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, για την λειτουργία των νέων δομών, όπως μαγνητικός τομογράφος, αιμοδυναμικό εργαστήριο και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Μέσα σε αυτές προβλέπονται και  οι θέσεις που χρειάζονται άμεσα για την ασφαλή λειτουργία των κλινικών. Το αίτημα έχει σταλεί ήδη στο υπουργείο από τον Μάιο 2019.

 

 

Τα  νέα τμήματα

Τμήματα που ήδη λειτουργούν και δημιουργήθηκαν τα 3 τελευταία έτη, εξυπηρετώντας εκατοντάδες ασθενείς που μετακινούνταν από την περιοχή μας για τις ανάλογες υπηρεσίες. Στοχεύσαμε όμως και στην λειτουργία  τμημάτων που αναβάθμισαν την παρεχόμενη υγεία στον νομό.

 

 • Εργαστήριο εμφύτευσης βηματοδοτών
 • Ψηφιακή αίθουσα χειρουργικών επεμβάσεων
 • Τμήμα Μαγνητικού τομογράφου
 • Επέκταση Μονάδας Χημειοθεραπειών
 • Μεταφορά Ψυχιατρικής Κλινικής
 • Λειτουργία Παιδοψυχιατρικoύ τμήματος
 • Ξενώνας φιλοξενίας συγγενών
 • Αυτόνομο τμήμα επειγόντων περιστατικών
 • Τμήμα Ημερήσια νοσηλείας
 • Επέκταση Β’ Παθολογικής κλινικής
 • Μεταφορά τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας

 

 • Εξωτερικό Ιατρείο ελέγχου βηματοδοτών
 • Εξωτερικό Ιατρείο Παιδοπνευμολογικό
 • Εξωτερικό Ιατρείο Βρογχοσκοπικό
 • Εξωτερικό Ιατρείο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
 • Γραφείο συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών

 

Έργα σε εξέλιξη

 

Α) Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

 

 • Στεφανιογράφος  –   Αιμοδυναμικό εργαστήριο Ε.Σ.Π.Α. 2016-2020
 • Κλινική Ανακουφιστικής Ιατρικής (Δωρεά ύψους 1.500.000€ κ.κ. Τσιμά Χαράλαμπου).  Πρώτη έγκριση από το Υπουργείο Υγείας.  Αναμένεται μελέτη από τεχνική εταιρία του δωρητή.
 •  Προμήθεια εγκατάσταση ειδικού κεντρικού αντιικού & Firewall για την προστασία προσωπικών δεδομένων (δαπάνη 29.800€)
 • Υπογραφή σύμβασης έργου  με σύμβουλο – μελέτης και εφαρμογής των νέων κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων για την οριζόντια και κάθετη λειτουργία της πληροφορίας στο νοσοκομείο (Data Protective Officer δαπάνη 18.000€)
 • Προμήθεια νέου ψηφιακού Μαστογράφου Ε.Σ.Π.Α. ΥΜΕΠΕΡΑ
 • Προμήθεια 5 διαγνωστικών οθονών απεικονιστικών εξετάσεων Ε.Σ.Π.Α. ΥΜΕΠΕΡΑ
 • Προμήθεια ακτινοσκοπικού C arm εξωδικαστική αποζημίωση από SIEMENS
 • Εγκατάσταση Συμπαραγωγής Θερμού νερού και Ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΥΘΗΑ) προϋπολογισμός 900.000€,                                                                                                                                                                   Ε.Σ.Π.Α. Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α.
 • Αναβάθμιση Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου εγκαταστάσεων (B.M.S.) προϋπολογισμού 200.000€                                                                                              Ε.Σ.Π.Α.  – Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α.
 • Αντικατάσταση Λεβήτων και λοιπού εξοπλισμού λεβητοστασίου 180.000€  Ε.Σ.Π.Α. –  Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α.

 

Β) Εγκρίσεις υπό διαμόρφωση του Π.Δ.Ε. και των αποθεματικών  του Υπουργείου Υγείας.

 

 • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
 • Προμήθεια νέας Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας
 • Αίθουσα γαστρεντερολογικής υποστήριξης εξετάσεων ERCP

 

 

Γ) Μελλοντικές Υποδομές.

 

 • Ανέγερση νέου Αμφιθεάτρου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (υπάρχει χωροθέτηση από το κτιριολογικό, χρηματοδότηση δύναται να γίνει από χρηστή διαχείριση των ακινήτων του νοσοκομείου).
 • Εγκατάσταση κλωβού απώθησης πτηνών.
 • ΠΡΟΤΑΣΗ για  Logistics με στόχο τον έλεγχο, την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες.
 • Ανάπτυξη συστήματος Αρχειοθέτησης & Απεικόνισης των Ιατρικών Εικόνων (P.A.C.S).
 • Πλήρη ανάπτυξη RFID τεχνολογίας σε εργαστήρια και χειρουργεία.
 • Εργονομική διαμόρφωση του αυτόνομου Τ.Ε.Π.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση