Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Δημοπρατείται η ανάπλαση της περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά Βόλου
Δημοπρατείται η ανάπλαση της περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά Βόλου

Δημοπρατείται η ανάπλαση της περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά Βόλου

Την έγκριση για τη δημοπράτηση από τον Δήμο Βόλου του υ της ανάπλασης της περιοχής του Παλαιού υ στα Παλαιά του Βόλου έδωσε ο Θεσσαλίας Κ. .

Το είναι προϋπολογισμού 626.322,20 €, με δικαιούχο τον Δήμο Βόλου και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου που εκπόνησε και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην ανάπλαση περιοχής του Παλαιού υ στα Παλαιά του Βόλου, σε έκταση 4.867 τ.μ.

Σε δηλώσεις του ο Κ. σημείωσε τα εξής: «Με πυξίδα τον άνθρωπο χρηματοδοτούμε έργα που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Με το έργα αυτό προκύπτουν πολλαπλά για την ευρύτερη περιοχή στα Παλαιά του Βόλου. Σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου και τον δήμαρχο Αχ. Μπέο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε όλοι μαζί προς τους συνανθρώπους μας.

Οι πόλεις είναι παλιές και μέσα από ένα πρόγραμμα που εκπόνησε και χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνουμε στους δήμους τη δυνατότητα να συγχρονίσουν τις πόλεις με την εποχή μας.

Οι αναπλάσεις αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση του οικολογικού αποτυπώματος ενώ προωθούν την ανάπτυξη της πόλης με βασικό άξονα τη δημιουργία βιώσιμων και ασφαλών δημόσιων χώρων για τους πολίτες. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζουμε να έχουμε το μότο «συνεργασία, συνέργεια, αποτελεσματικότητα», προς όφελος των Θεσσαλών».

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

α) διαμόρφωση σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας των οδών Μητροπολίτη Γρηγορίου (από την Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Πυράσσου), Μελούνας, Σαρανταπόρου (από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Φερρών)  

β) ανάπλαση υφιστάμενων πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας και κατακόρυφης προσβασιμότητας με επέκταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου (από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γρ. Λαμπράκη), γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, εκατέρωθεν της οδού Γρ. Λαμπράκη (από την οδό Μελούνας έως την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου), εκατέρωθεν της διάβασης στη Γρ. Λαμπράκη με Μητροπολίτη Γρηγορίου, εκατέρωθεν της οδού Παπακυριαζή, (από την οδό Αλμυρού έως την οδό Λήμνου) και εκατέρωθεν της οδού Αλμυρού, (από την οδό Παπακυριαζή έως την οδό Βοϊβης).

Ειδικότερα, οι εργασίες για τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας περιλαμβάνουν καθαίρεση και τεμαχισμό οπλισμένων σκυροδεμάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ρείθρου και κρασπέδου, αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, γενική εκσκαφή, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, υπόβαση από σκυρόδεμα, επίστρωση με κυβόλιθους στα πεζοδρόμια και στο τμήμα της οδού ήπιας κυκλοφορίας, τοποθέτηση τετράγωνων αντιολισθηρών πλακών οδηγού όδευσης τυφλών κίτρινου χρώματος, τοποθέτηση φιλέτων από μάρμαρο σκληρό στα πεζοδρόμια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου για την απόκτηση αδρής επιφάνειας.

Οι εργασίες για την ανάπλαση των πεζοδρομίων περιλαμβάνουν καθαίρεση και τεμαχισμό σκυροδεμάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων, του υφιστάμενου ρείθρου και κρασπέδου όπου απαιτείται, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων, υπόβαση από σκυρόδεμα όπου απαιτείται, τοποθέτηση τσιμεντοπλακών, τοποθέτηση πλακών από μάρμαρο σκληρό όπου απαιτείται, τοποθέτηση τετράγωνων αντιολισθηρών πλακών οδηγού όδευσης τυφλών κίτρινου χρώματος, αποξήλωση παλιού ασφαλτικού και ασφαλτόστρωση νέου όπου πραγματοποιείται επέκταση των πεζοδρομίων και μείωση του οδοστρώματος. Επιπλέον θα κατασκευαστούν καθίσματα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός και θα επανατοποθετηθούν οι πινακίδες οδικής σήμανσης.

Η ανάπλαση της περιοχής αποσκοπεί στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος, στην ενθάρρυνση της ήπιας μορφής κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης, στην αύξηση των χώρων κυκλοφορίας για τους πεζούς, στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ και ατόμων με άλλα κινητικά προβλήματα, στην της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου λόγω του περιορισμού της χρήσης των αυτοκινήτων και στη γενικότερη αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης.

Η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει πολιτιστικούς χώρους, όπως το Μουσείο της Πόλης και τον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, ενώ παραδοσιακά είχε το χαρακτήρα της εμπορικής περιοχής με συγκέντρωση πολλών καταστημάτων τα οποία αριθμούν αρκετά χρόνια εγκατάστασης και διατηρούν τον παλιό χαρακτήρα των εμπορικών επιχειρήσεων της περιόδου άνθησης του εμπορίου στα Παλιά.

Σήμερα υπάρχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα της εστίασης και της ψυχαγωγίας, με πολλές μικρές επιχειρήσεις αλλά και πολυχώρους. Επιπλέον στην περιοχή παρέμβασης εκτός από εμπορικές επιχειρήσεις και χώρους αναψυχής λειτουργεί σημαντικός αριθμός υπηρεσιών που απαιτούν μια επιπλέον ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόσβασης όπως σχολεία, ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ στην ίδια περιοχή θα λειτουργήσει και το «Γραφείο Διευκόλυνσης ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης για την απασχόληση (Job Center)» που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Λόγω των παραπάνω χρήσεων υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση, τόσο των αυτοκινήτων όσο και των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων, ωστόσο τα πεζοδρόμια της περιοχής είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκή για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα διότι δεν υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών, ούτε λωρίδες όδευσης τυφλών, ενώ σε πολλά σημεία τα κράσπεδα και οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων είναι κατεστραμμένα.

Επιπλέον η περιοχή γειτνιάζει με τις αποβάθρες και την είσοδο/έξοδο του εμπορικού λιμανιού με συνέπεια την επιβάρυνσή της με τον κυκλοφοριακό φόρτο των οχημάτων, τις ανθρωπογενείς εκπομπές θορύβου από τις δραστηριότητες του λιμανιού και τη φορτοεκφόρτωση των υλικών που συντελούν στην αερορύπανση και ηχορύπανση της περιοχής,

Οι παρεμβάσεις αύξησης του πρασίνου, βελτίωσης της κινητικότητας πεζών, μείωσης των προβλημάτων της αυξημένης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων θα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

"Αλιεύοντας" την είδηση