Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Δημιουργία Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στα Καλά Νερά
Δημιουργία Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στα Καλά Νερά

Δημιουργία Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στα Καλά Νερά

Mείζον ζήτημ ποτελεί για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου η δημιουργία Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στην περιοχή των Καλών Νερών και σε πιθανή αντίθετη περίπτωση η επαναφορά της νόμιμης ιδιοκτησίας των ακινήτων του από το .

Όπως είναι γνωστό, για πολλά έτη το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δεσμεύσει εδαφικές εκτάσεις για την δημιουργία των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού και έως σήμερα αφενός δεν έχει υλοποιήσει τη δέσμευσή του για τη δημιουργία των Σχολών, παρόλο που υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για αυτές τις Σχολές, ενώ δεν έχει επιστρέψει στον Δήμο Νοτίου Πηλίου τις συγκεκριμένες απαλλοτριωθείσες εκτάσεις ως όφειλε εκ του Νόμου.

Τα παραπάνω προκύπτουν και από το τοπογραφικό που ακολουθεί και φέρει την υπογραφή του πρώην νομάρχη Ιωάννη Πρίντζου.

Πέραν, λοιπόν, της επαναφοράς της νόμιμης ιδιοκτησίας των ακινήτων και της τήρησης των συνταγματικών κανόνων, με σκοπό τη δια του δημοσίου συμφέροντος, ο Νοτίου Πηλίου ζητά ακόμη μια φορά το Υπουργείο Ναυτιλίας να προχωρήσει στην ίδρυση Ναυτικών Σχολών στις παραπάνω εκτάσεις μεταξύ των οποίων υφίσταται κατάλληλος λιμένας, ο οποίος κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.

Η ίδρυση αυτών των Ναυτικών Ακαδημιών δεν θα ωφελήσει μόνο τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και την γενικότερη του Νομού αλλά θα δώσει λύσεις άμεσες και ικανές στο ζήτημα της εκπαίδευσης στελεχών στο Εμπορικό Ναυτικό, το οποίο αποτελεί υψίστης σημασίας για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης των Υπουργείων για την ίδρυση των Ναυτικών Σχολών, το Υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε με το Υπουργείο Οικονομικών για την και τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας επί των τριών επίδικων εκτάσεων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Άλλωστε οι ενέργειες του Δήμου Νοτίου Πηλίου προσβλέπουν και αποσκοπούν όχι μόνο στη δια της Δημοτικής περιουσίας, στην τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αλλά κυρίως στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

"Αλιεύοντας" την είδηση