Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Δήλωση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου για το 2015  
Δήλωση  στοιχείων ζωικού κεφαλαίου   για το  2015  

Δήλωση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου για το 2015  

Σε άμεση υποβολή των  αιτήσεών  τους μέσω της εφαρμογής ΕΑΕ 2015 (αίτηση ΟΣΔΕ μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών), μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου θα πρέπει να προχωρήσουν οι  κτηνοτρόφοι, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για σκοπούς  Κοινοτικών Ενισχύσεων .
Η αίτηση  θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 
1.      Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
2.      Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει.
3.      Κατάθεση και σκανάρισμα των παρακάτω δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται την χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015:
·         Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για την χρήση της έκτασης
·         Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από την Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής (δεν απαιτείται σκανάρισμα).
 
Διαδικασία ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης για το
 
Σχετικά με τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης 2014  για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού  θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις, Μονάδες και Γραφεία του καθώς και στους πιστοποιημένους φορείς Α & Β. Οι γεωργοί θα μπορούν να  απευθύνονται για  και να πραγματοποιούν τις ενστάσεις τους, στους Φορείς Α'  & Β για διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης  ( ολοκλήρωση ανάρτησης έως 31/3).
Οι Φορείς μετά το τέλος των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης , θα στέλνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τόσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του .  Η ηλεκτρονική αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται μέσω του διαμορφωμένου πίνακα Excel
Οι ενστάσεις θα ελέγχονται αρχικά από τις Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν τους ελέγχους τηλεπισκόπησης  επί της οθόνης προκειμένου να διαπιστώνεται φωτοερμηνευτικά το βάσιμο ή μη της ένστασης   Εφόσον διαπιστωθεί ότι η περίπτωση χρήζει παραπάνω διερεύνησης τότε θα αποστέλλεται στους τοπικούς ελεγκτές. 
          
Δηµιουργία αγροτικού ταµείου 
 
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσαν από κοινού τη δηµιουργία ενός αγροτικού ταµείου το οποίο θα εκδίδει µε χαµηλό επιτόκιο. Το νέο αυτό ταμείο θα αφορά κυρίως νέους αγρότες καθώς επίσης και τομείς όπως η δασοκοµία, ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας γαλακτοκοµικών, το µάρκετινγκ και το branding αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Φιλ Χόγκαν. Το Ταμείο θα έχει ως στόχο, να διευκολύνει την πρόσβαση στην των αγροτών αλλά και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που συμμετέχουν σε προγράμματα του 2ου Πυλώνα.
Σύμφωνα με τους που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα (όπως ταμεία εγγυήσεων, ανακυκλούμενα κεφάλαια και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια) στα επτά χρόνια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τους, όταν αποδεικνύεται εκ των προτέρων η χρησιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Phil Hogan, δήλωσε σχετικά: «Τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, τον 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Με την απόκτηση πιο ελεύθερης ροής των πιστώσεων, μπορεί να μετατραπεί ένα ευρώ δημόσιου χρήματος σε δύο ευρώ, τρία ευρώ ή και περισσότερα ευρώ, από ενυπόθηκα δάνεια για να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, ιδιαίτερα τους νέους αγρότες, και άλλους επιχειρηματίες της υπαίθρου, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η κοινή εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, που καθορίζεται λεπτομερώς σήμερα, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου».
Από την πλευρά του ο της ΕΤΕπ, κ. Wilhelm Molterer ανέφερε:«Η ανάγκη για επενδύσεις στις αγροτικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγάλη. Αυτό που χρειαζόμαστε, επομένως, είναι ένας έξυπνος τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν τα δημόσια για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών ώστε να ξεκλειδώσουν οι επενδύσεις.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση