Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ / Δικαίωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον Άρειο Πάγο για ΚΕΚΑΝΕΜ
Δικαίωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον Άρειο Πάγο για ΚΕΚΑΝΕΜ

Δικαίωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον Άρειο Πάγο για ΚΕΚΑΝΕΜ

Απόφαση με την οποία ανατρέπει ετυμηγορία του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας από το 2015 και παλαιότερη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (2014) σχετικά με το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονταν η πρώην ΚΕΚΑΝΕΜ μετά την κατάσχεση από μερίδα εργαζομένων της πρώην επιχείρησης μέρος των δεδουλευμένων τους από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, έλαβε ο Άρειος Πάγος ζητώντας να ξαναγίνει η δίκη στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας με διαφορετική δικαστική σύνθεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΚΑΝΕΜ και επτά υπάλληλοι είχαν προσφύγει το 2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου ζητώντας να λάβουν μισθούς που τους χρωστούσαν, καθώς είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας διεκδικώντας δεδουλευμένα για το διάστημα μέχρι η ΚΕΚΑΝΕΜ να απορροφηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Πρωτοδικείο ενέκρινε το αίτημα τους, και έτσι προχώρησαν σε κατασχέσεις μισθών που τους οφείλονταν.

Η Περιφέρεια προσέφυγε στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας ζητώντας το χρέος να επιμεριστεί και σε άλλα μέλη που συγκροτούσαν την παλιά ΚΕΚΑΝΕΜ, χωρίς να αναλάβει η ίδια εξ’ ολοκλήρου το οικονομικό βάρος της υπόθεσης.

Το Μονομελές Εφετείο Λάρισας με την 191/2015 απόφαση του απέρριψε το αίτημα της Περιφέρειας, κρίνοντας ότι οι παραπάνω εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν κανονικά τα χρήματα τους.

Έτσι με τη σειρά της η Περιφέρεια προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ο οποίος με την 199/2019 απόφαση του ακύρωσε αυτή του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας και παραπέμπει το θέμα ξανά στην αίθουσα του ίδιου δικαστηρίου με άλλον δικαστή, επιδικάζοντας παράλληλα στην άλλη πλευρά δικαστικά έξοδα 1.000€.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε υποβάλει τόσο στο Πρωτοδικείο, όσο και στο Εφετείο ένσταση με τον ισχυρισμό ότι η ΚΕΚΑΝΕΜ δεν ήταν αμιγής επιχείρηση της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, λόγω του ότι της άνηκε ένα ποσοστό 76,46% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά ανήκουν σε διάφορους φορείς του νομού.

Το Εφετείο απέρριψε την ένσταση ως αβάσιμη, με τον Άρειο Πάγο να σημειώνει την ύπαρξη αντίφασης, γιατί το κείμενο του νόμου αναφέρει ότι οι Περιφέρειες υπεισέρχονται από την έναρξη της λειτουργίας τους σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ως προς τις επιχειρήσεις τους, η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στην εισδοχή των Περιφερειών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, δημιουργώντας την εντύπωση πως οι Περιφέρειες ευθύνονται εξ ολοκλήρου με τις επιχειρήσεις που σύστησαν οι Νομαρχίες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η παραπάνω ερμηνεία είναι λανθασμένη γιατί οι συσταθείσες από τις καταργούμενες Νομαρχίες επιχειρήσεις δεν καταργούνται συλλήβδην όλες.

“Αφού λοιπόν οι καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν ευθύνονται εις ολόκληρο με τις νομαρχιακές επιχειρήσεις, οι συνιστώμενες περιφέρειες που διαδέχονται τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν υπάρχει λόγος να ευθύνονται εις ολόκληρο με τις επιχειρήσεις, εκτός αν ο νόμος το όριζε ρητά. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει” αναφέρουν χαρακτηριστικά στην απόφαση τους οι Αρεοπαγίτες.

Καταλήγοντας συμπληρώνουν πως ο ισχυρισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι βάσιμος, και έτσι το Εφετείο που απέρριψε τον παραπάνω ισχυρισμό ως μη νόμιμο, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 198 του ν.3852/2010, ζητώντας να επαναληφθεί η δίκη.

Ηρακλής Αστράς, δικηγόρος πρώην εργαζόμενων στην ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ:  Καμία απολύτως ανατροπή στην υπόθεση των πρώην εργαζόμενων της ΚΕΚΑΝΕΜ

Χθεσινά (10.05.2019) δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, που προφανώς αντλούν τις πληροφορίες από το περιβάλλον της Περιφέρειας, διατυπώνουν άποψη περί ανατροπής των μέχρι σήμερα  δικαστικών δεδομένων στη γνωστή  υπόθεση των πρώην εργαζόμενων της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ –και τώρα της Περιφέρειας,  οι οποίοι διεκδικούν τους οφειλόμενους μισθούς τους από την Περιφέρεια.

Το χρονικό της διαφοράς ανάγεται στο 2011, όταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στη λύση της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ, στην οποία διατηρούσε ποσοστό μετοχών 76,46%. Ακολούθησε η μεταφορά όλου του ενεργητικού της λυθείσης εταιρίας στην Περιφέρεια, δηλαδή προγράμματα και έργα άνω των 5.000.000 ευρώ, καθώς και η, υποχρεωτική εκ του νόμου, μεταφορά του προσωπικού στην Περιφέρεια, που όμως συντελέστηκε  τον Μάιο του  2014. Οι απλήρωτοι όλο αυτό το διάστημα εργαζόμενοι στράφηκαν δικαστικά τόσο κατά της ΚΕΚΑΝΕΜ, της εργοδότριάς τους, όσο και της Περιφέρειας, της διάδοχης εργοδότριας, αξιώνοντας τους μισθούς τους.

Η ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ μετά τη λύση βρέθηκε σε πλήρη και αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της. Ταυτόχρονα η Περιφέρεια αρνήθηκε, με ποικίλες νομικές αιτιάσεις, την ευθύνη της, παρόλο που πήρε όλο το ενεργητικό της λυθείσης  ΚΕΚΑΝΕΜ και επιπλέον κατέστη εκ του νόμου διάδοχος εργοδότης των εργαζόμενων. Απέναντι στις αξιώσεις των δέκα εργαζόμενων η Περιφέρεια εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα.

Ο Άρειος Πάγος με την πρόσφατη απόφασή του, αρ. 200/2019,  αποφάνθηκε αποκλειστικά και μόνο για την ερμηνεία μιας συγκεκριμένης διάταξης στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση του Εφετείου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 198 του νόμου 3852/2010 (νόμος Καλλικράτη). Μιας προβληματικής από νομοτεχνική άποψη διάταξης που προκάλεσε πολλά ζητήματα στο πεδίο εφαρμογής σε πάμπολλες περιπτώσεις.  Πλέον η εκκρεμοδικία αναβιώνει στο  Εφετείο που θα κρίνει εκ νέου τις υποθέσεις, καθώς οι αγωγές των εργαζόμενων περιλαμβάνουν και άλλες νομικές βάσεις, ισχυρότερες της αμφιλεγόμενης διάταξης του άρθρου 198, στηριζόμενες σε γενικότερες διατάξεις, το εργατικό και κοινοτικό δίκαιο.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου  όμως έχει και άλλη ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διάσταση. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιφύλαξε διαφορετική αντιμετώπιση στους εργαζόμενους άλλων απολύτως ομοειδών επιχειρήσεων. Το 2014 ανέλαβε και πλήρωσε  στο ακέραιο όλα τα χρέη άλλων ομοειδών με την ΚΕΚΑΝΕΜ επιχειρήσεων που λύθηκαν.

Σημειωτέον ότι δεν αποκόμισε από αυτές αντίστοιχο ενεργητικό. Αφορά συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων -ΚΕΚΤ ΑΕ» (απόφαση Περιφ. Συμβ. 51/10.4.2014), «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας -ΚΕΚ ΝΟΜ.Α.Λ. ΑΕ» (Απόφαση Περιφ. Συμβ. αρ. 238/28.11.2014) και «Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Τρικάλων – ΑΝΕΝΤ ΑΕ» (Απ. Περιφ. Συμβ. αρ. 225/31.10.2014). Όλες αυτές οι αποφάσεις για αναδοχή από την Περιφέρεια των χρεών των καταργηθέντων επιχειρήσεων βασίστηκαν στη διάταξη του άρθρου 198  του «Καλλικράτη», που όμως ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν είναι εφαρμοστέα στις προκείμενες περιπτώσεις. Η αντίφαση είναι προφανής.

Από τη μια η Περιφέρεια θεμελιώνει την πληρωμή οφειλών των λυθέντων επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 198 του «Καλλικράτη», και από την άλλη διατυπώνει ενστάσεις περί μη εφαρμογής της διάταξης. Η ίδια Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας που προφανώς γνωμοδότησε υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 198, επιχειρηματολογούσε ταυτόχρονα εναντίον της εφαρμογής της.

Πρόκειται καθαρά για ιδιάζουσα περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων  που έχει  μάλλον πολιτική παρά νομική διάσταση. Ωστόσο το γεγονός ότι η Περιφέρεια επέλεξε σε άλλες περιπτώσεις να επιλύσει το ζήτημα αναδοχής χρεών καταργηθέντων επιχειρήσεων και σε άλλες όχι, δημιουργεί εύλογα –έστω και τώρα-  την  προσδοκία για επίλυση του ζητήματος των χρεών της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ στο πεδίο της διοικητικής διαδικασίας, όπως ακριβώς συνέβη και με τις άλλες επιχειρήσεις που λύθηκαν.

Τα παραπάνω διατυπώνονται ως μια οφειλόμενη απάντηση στα χθεσινά – και  όχι ιδιαιτέρως ακριβή,  δημοσιεύματα προς το σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Από διαρροή αερίου η #έκρηξη στη Συγγρού #έκρηξη - https://t.co/pqfj3d1bIq -

  • Συμφωνία Ολυμπιακού με Ελιστάνο Μάνγκα #ΠΑΕΟλυμπιακόςΒόλου1937 - https://t.co/E5PkkrC5yV -

  • Απόπειρα αυτοκτονίας 34χρονης στο Βόλο #απόπειρααυτοκτονίας - https://t.co/RB8wDxm8Nd -

"Αλιεύοντας" την είδηση