Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών
Διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών

Διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών

Ξεκινά από τις Δασικές Υπηρεσίες της ς Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς ς, η διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020 (ΦΕΚ Β/2773/2020) «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α/92/2020).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών της ς Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς ς, τα στοιχεία που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄289) και οι οποίες εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών με ημερομηνίες έναρξης και λήξης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Διεύθυνση Δασών

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία λήξης

Μαγνησίας

22-7-2020

20-8-2020

Λάρισας

27-7-2020

28-8-2020

Καρδίτσας

22-7-2020

20-8-2020

Τρικάλων

20-7-2020

18-8-2020

Εύβοιας

22-7-2020

20-8-2020

ς

21-7-2020

19-8-2020

Φωκίδας

21-7-2020

19-8-2020

Βοιωτίας

23-7-2020

21-8-2020

Ευρυτανίας

23-7-2020

21-8-2020

Οι σχετικές ανακοινώσεις-προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, του ΥΠΕΝ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρέχονται στην www.apdthest.gov.gr καθώς και παρακάτω:

Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας

Ξενοφώντος 1, 4ος όροφος, Βόλος, τηλ.: 2421039112, fax: 24210 39107, email: ddasonmagn@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Λάρισας

Σωκράτους 103, Λάρισα, τηλ.: 2410554660 -663 -664, fax: 2410554662, email: ddasonlar@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας

Χαρ. Φλωράκη Τέρμα, Καρδίτσα, τηλ.: 2441079854, fax: 2441040857, email: ddasonkard@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Τρικάλων

Κολοκοτρώνη 30, , τηλ.: 2431063461 & 2431063462, fax: 2431063469, email: ddasontrik@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών ς

1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Λαμία, τηλ.: 2231053021, fax: 2231022410, email: ddasonfthiot@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Φωκίδας

κούρα 5, Άμφισσα, τηλ.: 2265028875, fax: 2265072040, email: ddasonfok@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Εύβοιας

Λ.Γ. Παπανδρέου 5ο χλμ Χαλκίδας-Ν. Αρτάκης, τηλ.: 2221084221, fax:2221062510, email: ddasonevias@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας

Κάδμου 11 2ος όροφος, Λιβαδειά, τηλ.: 2261080959/28951, fax: 22610 20373, email: ddasonvoiot@apdthest.gov.gr

Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας

1ο χλμ Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου, Καρπενήσι, τηλ.: 2237022946, fax: 22370 23017, email: ddasonevryt@apdthest.gov.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση