Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Αρνητικοί στην καύση σκουπιδιών οι επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας
Αρνητικοί στην καύση σκουπιδιών οι επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας

Αρνητικοί στην καύση σκουπιδιών οι επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας

Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 συναντήθηκαν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων του Βόλου: , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού, Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, προκειμένου να συντονίσουν την δράση τους – σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – στο φλέγον θέμα της αέριας ρύπανσης (και εν γένει της προϊούσας περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα μέλη τους και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Σχετικά, αποφασίστηκε η σύσταση (μόνιμης) κοινής Επιστημονικής Επιτροπής που θα συνεδριάζει τακτικά,  με σκοπό την αρτιότερη και πλέον συστηματική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων/προτάσεων επίλυσης, άλλως άμβλυνσης των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν, μέσω της λειτουργίας της, με αποδέκτες αυτών (συμπερασμάτων/προτάσεων) τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης).

Η σχετική πρωτοβουλία της κοινής Επιστημονικής Επιτροπής θα έχει προεχόντως συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο την επιστημονική υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων διοικητικών Αρχών, μη αποκλειομένης της δημοσιοποίησης των απόψεών της στο ευρύτερο κοινό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων διοικητικών Αρχών ή φορέων της ιδιωτικής οικονομίας συνιστούν άμεσες ή έμμεσες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η  Επιτροπή θα δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τις σχετικές διαπιστώσεις της και εισηγείται στους Φορείς που την συγκροτούν την από κοινού λήψη κατάλληλων διοικητικών, αλλά και ένδικων μέτρων κατά των υπαιτίων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κατ΄ αρχήν συζήτησης των οικείων θεμάτων ενδιαφέροντος της Επιτροπής, επισημάνθηκε ιδιαίτερα :

 • η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης από τις Αρχές ( Περιφέρεια Θεσσαλία) στο σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε για τον εντοπισμό, με επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη μέθοδο, των πηγών προέλευσης της ενοχλητικής οσμής, που έχει χαρακτηριστικά χημικής οσμής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου,
 • η ανάγκη λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης των τιμών ρύπων της αέριας μέτρησης, με δημοσιοποίηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και  ενημέρωση των πολιτών, σύμφωνα άλλωστε και με τις προβλέψεις της ενωσιακής (Ε.Ε.) περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • στην ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων και συνέχισης της Επιδημιολογικής Μελέτης των επιπτώσεων στην υγεία από τις υπερβάσεις στις τιμές των ρυπαντών.

Αναφορικά με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας του Βόλου που αναφερόταν στην χθεσινοβραδινή κοινή σύσκεψη των επιστημονικών φορέων της Μαγνησίας, που συγκάλεσε ο   τονίζουν τα εξής:

 

 • Το ανυπόγραφο δημοσίευμα βρίθει ανακριβειών με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση, τόσο στους πολίτες όσο και τους που συμμετείχαν στη σύσκεψη, δημιουργώντας πλήθος ερωτηματικών για την σκοπιμότητά του.
 • Επιστημονικές αναλύσεις και συζητήσεις σε μια συνάντηση που διήρκησε πάνω από τρεις (3) ώρες, μεταφέρθηκαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και νόημα στο δημοσίευμα, χωρίς να έχουν καμία σχέση σε πολλά από αυτά, με τα όσα πραγματικά ειπώθηκαν.
 • Η Επιτροπή των επιστημονικών φορέων που θα συνέρχεται σε τακτές συνεδρίες είναι η μόνη αρμόδια να δημοσιοποιεί τα ακριβή συμπεράσματα της, ενημερώνοντας τους πολίτες χωρίς να δημιουργούνται σε αυτούς ενδοιασμοί και ερωτηματικά.

Προτάσεις Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για την αέρια ρύπανση

Πολύ μεγάλη ανησυχία εκφράζεται δικαιολογημένα, τα τελευταία χρόνια από όλους τους , για την αέρια ρύπανση που κατά καιρούς λόγω και της ιδιομορφίας της προστατευμένης λεκάνης στην οποία είναι ανεπτυγμένη το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, συχνά και σε συνάρτηση με την ταχύτητα των ανέμων την θερμοκρασία και την υγρασία, παρατηρείται έξαρση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων  pm 2,5 και pm 10  που είναι επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών.

Αυτό το φαινόμενο ζήσαμε και φέτος στον πιο άνυδρο Νοέμβριο των τελευταίων χρόνων. Η καύση στερεών και υγρών καυσίμων αμφιβόλου ποιότητας, λόγω της κρίσης έχει αυξηθεί και έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση επικίνδυνων σωματιδίων. Η αντικατάσταση των καυστήρων και η στροφή στο  φυσικό αέριο που παράγει λιγότερα σωματίδια, μείωσε προσωρινά την του φαινομένου αλλά η καύση υγρών και κυρίως  του πετρελαίου συνεχίζεται εκλύοντας το πιο επικίνδυνο σωματίδιο, αυτό της καύσης του ντίζελ, που λόγω της φύσεως του συγκρατείτε στους πνεύμονες μας και θεωρείται υπεύθυνο για καρκινογενέσεις.

Τα μικροσωματίδια pm 10 και pm 2,5  ευθύνονται επίσης για αλλεργίες, άσθμα, πνευμονοπάθειες, ισχαιμικά επεισόδια, καρκινοπάθειες, ενώ  παρέμβαση για το πρόβλημα έχουν κάνει επανειλημμένα όλοι οι φορείς. Ακόμη και στο λιμάνι έγιναν παλαιότερα προσπάθειες, με την προσωρινή απαγόρευση της φόρτωσης των χύδην φορτίων και σκραπ αλλά και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τόσα πολλά ειπώθηκαν και σίγουρα κάποια στιγμή επιβάλλεται να εφαρμοστεί. Πολλοί συμπολίτες μας πρότειναν την μεταφορά δραστηριοτήτων του λιμανιού μας, στην γειτονική περιοχή του Δήμου Αλμυρού με την συναίνεση του οικείου Δήμου.  Παράλληλα παρότι υπάρχουν πολλές ρυπογόνες εστίες στον Νομό μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον έλεγχο και τον περιορισμό του φαινομένου, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τις πηγές εκπομπής των σωματιδίων και των ρύπων και να επιβληθούν κυρώσεις στους παραβάτες.

Συγχρόνως στο κλίμα της εποχής, επιστημονικές εργασίες προέκυψαν και παρουσιάστηκαν, όπως αυτή από το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου στο 17ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα αποσπώντας το Βραβείο της καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης του Πανελλήνιου Καρδιολογικού Νοσηλευτικού Τομέα. Η εργασία προέκυψε με αφορμή την παρατήρηση αυξημένων εισαγωγών ορισμένες ημέρες του έτους, που επικρατούσαν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες ή η ατμόσφαιρα παρουσίαζε έντονη αέρια ρύπανση.

Ευέλικτο συντονιστικό όργανο, που θα έχει ρόλο να παρεμβαίνει όταν αυξάνεται η στην πόλη του Βόλου, θα συστήσουν οι φορείς της πόλης ενώ σε συνεργασία Περιφέρεια και Δήμος, θα προωθήσουν προεδρικό διάταγμα που εκκρεμεί όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων σε επανειλημμένες συναντήσεις και στα αρμόδια όργανα των επιτροπών.

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας θέλοντας να συνδράμει και αυτός με την σειρά του στα όσα ειπώθηκαν όλο αυτό το διάστημα παρακαλεί και προκαλεί τους φορείς και ιδιαίτερα τον Δήμο Βόλου στα όρια του οποίου είναι το πρόβλημα να δούνε το ζήτημα και από μία άλλη οπτική γωνία.

Πρόσφατα συζητήθηκαν στην πόλη μας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βόλου και όμορων Δήμων και το Ρυθμιστικό όπου για πρώτη φορά και ιδιαίτερα στο ρυθμιστικό όλοι ομονοούσαν, ότι διαφωνούν με την πρόταση και στο ΓΠΣ πολλοί συμφωνούσαν  με το μοντέλο της συμπαγούς πόλης.

Πριν αλέκτωρ λαλήσει λοιπόν, ήρθε η ώρα σχεδιαστές και μελετητές, επιστήμονες με σκληρή άποψη και πρόσχημα το περιβάλλον, οικολογούντες και όχι πρακτικά και οικολογικά σκεπτόμενοι, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κοιτάξουν κατάματα αυτούς που καλόπιστα ανησυχούν και κυρίως τα μικρά παιδιά, που αναγκάζονται να αναπνέουν τους αέριους ρύπους ως συνέπεια της ξεροκέφαλης σχεδιαστικής τους ανεπάρκειας και της έλλειψης οράματος για την περιοχή.

Πώς είναι δυνατόν παρά τη μείωση της εμπορικής, βιομηχανικής παραγωγής, την μείωση της των αυτοκινήτων αλλά και των μετακινήσεων όλων μας λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της παρατεταμένης μακροχρόνιας ύφεσης, να έχουμε έστω και περιστασιακά αύξηση των μέσων τιμών των αέριων ρύπων. Είναι δυνατόν επιστήμονες που σχεδιάζουν τη μορφή της ευρύτερης περιοχής για τα επόμενα 20 έτη να προτείνουν τη συσσώρευση της οικιστικής ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη ενότητα γης; Είναι δυνατόν να προτείνουν στα όρια ενός από τους μεγαλύτερους σε πληθυσμό και έκταση Δήμους το μοντέλο της συμπαγούς πόλης συσσωρεύοντας  ταυτόχρονα την ένταση της ανθρώπινης δραστηριότητας με όποια αποτελέσματα στην Ποιότητα της Ζωής μας, κατά την αντίστοιχη Επιτροπή.

Μόνο για την θέρμανση των συμπολιτών μας το χειμώνα, που σχεδιασμένα και με πρόγραμμα εικοσαετίας στοιβάζουμε σε αυτή την γεωγραφική ενότητα γης, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια pm 10 και pm 2,5 από σήμερα προβλέπουμε ότι θα ξεπερνούν τα όρια, εκτός αν ληφθούν άλλα μέτρα όπως φίλτρα στις ατομικές θερμάνσεις με όποιο υψηλό κόστος για τους κατοίκους και το εισόδημα τους(αδιανόητο σε περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης).

Εμείς ως Επιστήμονες που αγαπάμε το πράσινο, είναι ώρα να σας υπενθυμίσουμε ότι διαφωνούμε με το «οικολογικό» μοντέλο της συμπαγούς πόλης, είναι ώρα να δούμε μαζί με όραμα τη ζωή μας από μια άλλη οπτική γωνία από την γωνιά της ποιότητας της ζωής μας.

Μήπως τώρα πια είναι ώρα να τοποθετήσουμε σταθμούς μέτρησης της αέριας ρύπανσης, στα δικά μας Δημοτικά κτήρια στα πρώην Δημαρχεία στην Αγριά και την Δράκεια, στην Αισωνία στο Διμήνι, στο Σέσκλο, στην Πορταριά, στην Μακρινίτσα, στις Σταγιάτες, στο Κατηχώρι, στην Αρτέμιδα, στον Άγιο Λαυρέντιο και στο Άγιο Βλάσιο, στα Λεχώνια, στην Αγχίαλο και τις , τη Χρυσή Ακτή και το Μάραθο και με τις μετρήσεις σας να αποδείξετε (τα αυταπόδεικτα), ότι ο Δήμος μας είναι απαλλαγμένος από αέριους ρύπους στα συγκεκριμένα σημεία και να στοχεύσουμε προς την αποκέντρωση;

Μήπως με τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αντιληφθούμε και θα αντιληφθούν και οι μελετητές του χωροταξικού σχεδιασμού της πόλης και του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, τι θέλουμε ως πολίτες και πως είναι αδιανόητο να απορρίπτουν τις προτάσεις των δημοτών και των αιρετών, αυτών που σε τελική ανάλυση αφορά η μελέτη, αυτών που σε τελική ανάλυση πληρώνουν τη μελέτη οικονομικά αλλά και με την υγεία τους.

Μήπως τα αποτελέσματα θα είναι συντριπτικά υπέρ της άποψης πως το κέντρο πρέπει να ανασάνει, να λειτουργήσει όπως σχεδιάστηκε κάποτε, με χώρους για πράσινο, με σωστές υποδομές, με αυλές, με πράσινο, με χώρους στάθμευσης  αλλά και χώρους για επέκταση των οικισμών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα όπου η αέρια ρύπανση δεν υφίσταται.

Εμείς στο Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας θέλουμε μια πόλη στην οποία να έχουμε:

 • μείωση του συντελεστή κάλυψης ανά πολεοδομικό τετράγωνο και συγκέντρωση της δόμησης στο κέντρο του τετραγώνου
 • υποχρεωτικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης σε κάθε νεόδμητη οικοδομή διπλάσιους από τον αριθμό των διαμερισμάτων ώστε να εξαφανιστούν τα αυτοκίνητα
 • υποχρεωτικούς χώρους στάθμευσης για τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα, αλλιώς σταδιακή υποχρεωτική απομάκρυνση τους, από τον κεντρικό ιστό της πόλης
 • αύξηση του συντελεστή πρασίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα
 • πραγματικούς χώρους ως πράσινο, όπου δεν προσμετρώνται τα πεζοδρόμια και οι χώροι των κοιμητηρίων
  • συντεταγμένη ορθολογική επέκταση της πόλης σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης της αύξησης του πληθυσμού
  • μείωση της δόμησης στις περιοχές που περικλείονται από τον περιφερειακό και την αντικατάσταση της με πράσινο
  • κατ΄ εξαίρεση δόμηση σε συγκεκριμέ χώρους και μόνο για όσους απελευθερώνουν αντίστοιχους χώρους στο κέντρο του Βόλου και της Ν. Ιωνίας
  • συγκέντρωση ομοειδών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να ελέγχονται οι πηγές ρύπανσης
  • δημιουργία κάθετων πάρκων και παράλληλων αντίστοιχα με του Κραυσίδωνα ώστε να μπορεί η πόλη γρήγορα και με χαμηλή ένταση ανέμων να αναπνέει
  • δημιουργία αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου
  • συγκροτημένο σύστημα ελέγχων  για την βέλτιστη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης των οικιών, των αυτοκινήτων για τα καυσαέρια, με εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις βιομηχανίες
  • διαχείριση κυκλοφοριακού φόρτου με δημιουργία κυκλικών κόμβων ( round about) έτσι ώστε η κίνηση να είναι συνεχής και ομαλή, σε συγκεκριμένες κεντρικές αρτηρίες όπου και συχνά παρατηρείται εμπλοκή της
  • απομάκρυνση σκόνης από τους δρόμους της πόλης με διαβροχή από την υπηρεσία καθαριότητας τις πρωινές ώρες πριν την έναρξη της κυκλοφορίας
  • ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών
  • εγκατάσταση εύχρηστων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στην πόλη και λειτουργική τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων με ανάμικτες συστοιχίες δένδρων – θάμνων στη θέση των τσιμεντένιων οχυρωματικών έργων
  • φυτοκάλυψη των δημοσίων κτηρίων και επιφανειών με είδη φυτών κατάλληλα στο περιβάλλον κατά προτίμηση ξηροθερμικά (παράλληλα με την ενεργειακή επιθεώρηση των Δημοσίων κτιρίων)
  • Δημιουργία Γεωτεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο ώστε να χειρίζεται διαχρονικά τα ζητήματα του πρασίνου και του περιβάλλοντος.

Αντί λοιπόν όλοι οι φορείς να αγωνιούμε σε αυτή τη πόλη  για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια pm 10 και pm 2,5 και τη συγκέντρωση τους ας σχεδιάσουμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας από τώρα και στο εξής καλύτερα. Όλοι μαζί μπορούμε. Εμείς από το Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας είμαστε στη διάθεσή σας, με τις προτάσεις, μας χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο, δίνουμε το έναυσμα, να σκεφτούμε διαφορετικά, να συζητήσουμε, να αδράξουμε την ευκαιρία…

"Αλιεύοντας" την είδηση