Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΒΟΛΟΣ / Άρης Σαββάκης: «Δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ»
Άρης Σαββάκης: «Δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ»

Άρης Σαββάκης: «Δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ»

Δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ  σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Επιχείρησης του Δ.Σ. Άρη  Σαββάκη κατά την σημερινή συνεδρίαση, απαντώντας σχετικά σε  τοποθέτηση του Μαργ. Πατσιαντά που καταψήφισε τον προϋπολογισμό ύψους  49,7 εκ. ευρώ και το τεχνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκ. ευρώ για το 2018.

Για  το ύψος του τεχνικού προγράμματος του 2018 ο κ. Πατσιαντάς ανέφερε ότι είναι ίδιο με αυτό του 2017, τόσο σε ότι αφορά την ύδρευση όσο και την αποχέτευση ενώ παρατήρησε ότι το αποθεματικό της επιχείρησης έχει μειωθεί κατά 200.000 σε σχέση  με πέρυσι, κάτι που ο κ. Σαββάκης απέδωσε στο γεγονός ότι η ΔΕΥΑΜΒ κάνει έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά επιχείρηση κοινής ωφέλειας, ενώ επισήμανε ότι η ΔΕΥΑΜΒ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στο νομό καθώς κάθε χρόνο επενδύει τουλάχιστον 25 εκ. ευρώ για έργα.

Ο κ. Πατσιαντάς εξέφρασε φόβους για ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης φέρνοντας ως παράδειγμα τις ΔΕΥΑ Αθήνας και Θεσσαλονίκης που έχουν μπει στο υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ όπως επισήμανε οι ΔΕΥΑ δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιο, άρα δεν μετέχουν στο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας. “Έχουμε αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς προσλήψεις, ζητούν να εφαρμόζεται το βιομηχανικό τιμολόγιο, δεν το επιτρέπουν αλλά τις υποχρεώνουν να έχουν το εμπορικό όπως όλοι οι πολίτες. Τι κάνει το κράτος για να βοηθήσει αυτές τις σπουδαίες επιχειρήσεις που αφορούν το νερό και προστασία περιβάλλοντος κ.λπ. Ο βιολογικός είναι γηρασμένος. Να ευχόμαστε να μην τύχει κάποια βλάβη που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Χρειάζονται επεμβάσεις και χρηματοδότηση μεγάλη. Δίνει το κράτος τίποτα; όχι. Το πρόβλημα παραμένει και ενδεχομένως λόγω φθοράς χρόνου να διογκώνεται. Επίσης έχουμε ελλείψεις προσωπικού. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι  το τεχνικό πρόγραμμα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, πολύ φτωχό, όπως και ο προϋπολογισμός τα καταψηφίζω”, τόνισε ο κ. Πατσιαντάς.

Επίσης είπε ότι πιστεύει  στην ανατροπή αυτών των πολιτικών  που έχουν φθάσει τα πράγματα έως εδώ και ότι ο ελληνικός λαός θα βρει τον δρόμο του μέσα από τη συνεπή αριστερά και θα ανατρέψει αυτές τις πολιτικές.

Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2018 περιλαμβάνει το σύνολο των συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, είτε υφιστάμενων, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο και συνεχίζεται κατά το έτος 2018, είτε νέων, για τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά το έτος 2018. Συνολικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 129.667.555,63 ευρώ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 25.725.706,17 ευρώ, αναλυόμενη σε 8.528.000,00€ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 17.197.706,17€ από χρηματοδότηση.

Μελέτες και έργα με πόρους της ΔΕΥΑΜΒ
Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 της ΔΕΥΑΜΒ με ίδιους πόρους αφορά:
Στη διαρκή συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και ΕΕΛ.
Στην επέκταση των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Σε έργα υγειονομικής αναγνώρισης πηγών, δεξαμενών και υδραγωγείων.
Στην κατασκευή έργων ενίσχυσης του υδραγωγείου και επέκτασης του συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού αυτού.
Στην κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το Κεντρικό Α/Σ Λυμάτων έως την Ε.Ε.Λ.
Στην κατασκευή νέου μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου και τη διερεύνηση του Αιολικού Δυναμικού για τον σχεδιασμό νέας μονάδας ΑΠΕ.
στη μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Ομβρίων Δ.Ε. Αγριάς, Αρτέμιδος, Αγχιάλου και Αισωνίας.
Στη μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δ. Βόλου και τον Σχεδιασμό Έργων Ορθολογικής, Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση, Άρδευση (Masterplan).
Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων έργων της ΔΕΥΑΜΒ.
Στη μελέτη έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του νερού Ύδρευσης-Άρδευσης και την ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου (2014-2020).
Σε μη επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούμενων έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Σε προτεινόμενες λοιπές δραστηριότητες υποστήριξης της Υπηρεσίας.
Στην κατασκευή των συνοδών έργων που πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή των αναμονών σύνδεσης (διακλαδώσεις) των ιδιοκτησιών με τα νέα δίκτυα Αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Αγ. Στεφάνου, Ν. Αγχιάλου και Λεχωνίων και στην αντικατάσταση ή μετατόπιση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές αυτές για τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των χρηματοδοτούμενων έργων. Αποτελούν πέντε δράσεις συνολικής εγκεκριμένης για τα συμβασιοποιημένα και προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα προτεινόμενα 6.069.308,08 €.
Χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες σε ύδρευση-αποχέτευση:

Αποχέτευση
Τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες της αποχέτευσης είναι κυρίως υποέργα της εν εξελίξει ενταγμένης Πράξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση » και των προτεινόμενων Πράξεων «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος» και «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου», για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί Αίτηση Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Τα έργα αυτά αφορούν:

-Στην κατασκευή έργων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Ε. Αγριάς, Ιωλκού, Αγ. Στεφάνου, Ν. Αγχιάλου, Λεχωνίων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς αυτών προς την Ε.Ε.Λ. Βόλου.

-Στην ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς από το Μαλάκι μέχρι τη Ν. Αγχίαλο και την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Βόλου.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου».

Ύδρευση
Το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά, κυρίως, στην κατασκευή του Έργου της χρηματοδοτούμενης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 Πράξης με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού’, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.238.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και στην κατασκευή έργων:

-Εφαρμογής συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων.

-Βελτίωσης της ζωνοποίησης του Δικτύου Ύδρευσης στο Π.Σ. Βόλου.

-Αξιοποίησης των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στον Δ. Βόλου.

Ο προϋπολογισμός του 2018

Το 2018 είναι η χρονιά που ολοκληρώνονται τα συμβασιοποιημένα, ενταγμένα στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), έργα και μελέτες εγκεκριμένων δαπανών 13.269.148,15 €, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται και τα συνοδά έργα των χρηματοδοτούμενων εγκεκριμένης δαπάνης 3.569.308,08 €.

Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 49.740.706,17 ευρώ τα οποία διατίθενται ως εξής:

25.725.706,17 για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
15.816.000,00 για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, Λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.)
763.000,00 € για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές.
100.000,00 € ως διαμόρφωση αποθεματικού.
7.336.000,00 € ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.

Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:

-Τακτικά έσοδα ύψους 18.672.000,00 €.

-Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 17.738.000,00€.

-Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 7.338.000,00 €.

-Χρηματικό υπόλοιπο 2017 ύψους 6.136.833,56 € (30.09/2017).

 

Τα χρέη προς τη ΔΕΥΑΜΒ από τους κακοπληρωτές ανέρχονται σε 5,6 εκ. ευρώ – Μεγάλος οφειλέτης ο Δήμος Βόλου

Οι εισπράξεις Τελών και Δικαιωμάτων το 2016 κινήθηκαν σαν σύνολο στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού κατά 81%, παρουσιάζοντας ωστόσο μια αύξηση έναντι του 2015 της τάξεως του 8%. Αύξηση ύψους 56% παρουσίασαν τα Δικαιώματα από νέες παροχές ύδρευσης που οφείλεται στις τοποθετήσεις υδρομέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες Πορταριάς – Μακρινίτσας – Κατηχωρίου -Σταγιατών, αλλά και τα Δικαιώματα από νέες συνδέσεις αποχέτευσης ύψους 7%, λόγω της κατάθεσης φακέλων μελετών για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης στη Ν. Ιωνία Βόλου. Να σημειωθεί ότι, ο ισολογισμός, εξακολουθεί και αυτή τη χρονιά να υπάρχει μεγάλο ύψος οφειλών, κυρίως των Δημοτικών Ακινήτων, του Νοσοκομείου, των Δικαστικών Φυλακών προς τη ΔΕΥΑΜΒ, από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης – αποχέτευσης, που φτάνει το ύψος των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθαν στις 111 χιλ.€.
Οι απορροφήσεις επιχορηγήσεων από Κοινοτικούς κατά κύριο λόγο πόρους, οι οποίες το έτος 2016 απέφεραν 3,33 εκατομμύρια ευρώ.
Τα λειτουργικά έξοδα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σημείωσαν μείωση της τάξεως του 6%, λόγω της μείωσης των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων, και ειδικότερα της δαπάνης αμοιβών Τεχνικών Συμβούλων, υλικών και αναλωσίμων. Στις 31/12/2016, υπήρχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις ύψους 2,3 εκ.
Οι Επενδύσεις για Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης (συμπεριλαμβανομένων και αυτά της Άρδευσης) χρηματοδοτούμενα και μη, ως σύνολο, ανήλθαν τη χρονιά αυτή στα 6,01 εκ. €.
Εξυπηρετήθηκαν και κατά τη χρήση του έτους 2016 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης με πληρωμές 762 χιλ.€ έναντι των αντίστοιχων 852 χιλ.€ του προηγούμενου έτους.
Εξαιτίας των μειωμένων πληρωμών Λειτουργικών εξόδων και Επενδύσεων για έργα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του έτους 2016 ήταν μειωμένες σε σχέση με το έτος 2015 κατά 11%, δηλαδή 21,4 εκ. € έναντι 24,1 εκ. €.
Τα χρηματικά Διαθέσιμα της ΔΕΥΑΜΒ στις 31/12/2016 παρουσίασαν αύξηση 17% σχετικά με τα αντίστοιχα του 2015, ανήλθαν στα 4,3 εκ. ευρώ (έναντι του 3,6 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω μείωσης των λειτουργικών εξόδων και θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση είτε εξ’ ιδίων πόρων έργων είτε έργων συνοδών των χρηματοδοτούμενων-ενταγμένων (ή έργων που πρόκειται να ενταχθούν άμεσα) στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου, βάσει υποχρεώσεών μας να τα καταστήσουμε λειτουργικά. Από την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του Ισολογισμού προκύπτει ότι το λογιστικό Πλεόνασμα μετά φόρων για τη χρήση 2016 έκλεισε στο ύψος των 101 χιλιάδων ευρώ.

Οι εισπράξεις
Οι εισπράξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στο ποσό των 17.765.436,95 και έγιναν με την έκδοση Γραμματίων Είσπραξης του Ταμείου της ΔΕΥΑΜΒ. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στο ποσό των 17.150.021,29.

 Σταθερά τα τέλη

Εν τω μεταξύ, αμετάβλητα παραμένουν για το 2018 τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 8% και σήμερα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. της επιχείρησης, με θετικές παρατηρήσεις του Μ. Πατσιαντά, για επιμέρους πρωτοβουλίες που ελήφθησαν
Οι πρωτοβουλίες αφορούν σε μείωση κατά 50% του τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης των Ιδρυμάτων της πόλης, αλλά και της έκπτωσης κατά 80% του τιμολογίου στις ορεινές περιοχές το χειμερινό τρίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Οι ορεινές περιοχές είναι οι Μακρινίτσα, Πορταριά, Άγιος Βλάσιος, Δράκεια, Χάνια και Άγιος Λαυρέντης, στους καταναλωτές που διαθέτουν. Κι αυτό λόγω των ζημιών που υφίστανται αυτά ή τα δίκτυά τους, κατά τους χειμερινούς μήνες, εξήγησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης, Άρης Σαβάκης. Επιπλέον το κοινωνικό τιμολόγιο παραμένει ως έχει.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και ο απολογισμός για το 2016 και όπως παρατήρησε ο κ. Σαββάκης, οι εισπράξειες αυξήθηκαν κατά 8% ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6%. Ωστόσο εκτίμησε  ότι το 2017 ο προϋπολογισμός θα εκτελεστεί κατά 100% ενώ το 2016 εκτελέστηκε κατά 81%.
Τα τέλη
Ως πάγιο για μηδενικές καταναλώσεις, που αφορούν στους καταναλωτές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας – Αισωνίας, καθορίζονται το ποσό των 8,40 € για την ύδρευση και 3,64 € για την αποχέτευση. Για τις περιφερειακές ενότητες το πάγιο για μηδενικές καταναλώσεις καθορίζεται στην Α’ ζώνη σε 5,40 € για την ύδρευση και σε 3,28€ για την αποχέτευση, ενώ στη Β’ ζώνη σε 7,20 € για την ύδρευση και σε 3,28€ για την αποχέτευση. Παραμένει ως έχει η χρέωση της ελάχιστης κατανάλωσης για υδρόμετρα άνω της μίας ίντσας.
Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτησή τους) ετήσιοι λογαριασμοί. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους. Σε περίπτωση που ζητείται διακοπή του υδρομετρητή, ο λογαριασμός θα εκδίδεται μέχρι και την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση διακοπής και σύμφωνα με την κατανάλωση που καταμετρείται από υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ.
Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού, σε ακίνητα χωρίς υδρόμετρο, κατά την επανασύνδεση, από τον ιδιοκτήτη υποβάλλεται αίτημα για εγκατάσταση υδρομέτρου με κόστος. Σε κάθε περίπτωση διακοπής, στις περιοχές που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα, η παροχή ταπώνεται, ώστε να μην είναι τεχνικά δυνατή η υδροδότηση.
Τα δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης καθορίζονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων περιοχής.
Οι Ιεροί Ναοί θα χρεώνονται σύμφωνα με το οικιακό τιμολόγιο τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
Οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από 01.01.2018 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και καθορίζονται τα δικαιώματα σύνδεσης όπως παρακάτω, προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ:
Δημοτικά Διαμερίσματα Βόλου – Ν. Ιωνίας – Αισωνίας:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο ύδρευση 8,40€ και αποχέτευση 3,64€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο ύδρευση +0,41 €/m3 και αποχέτευση +0,26 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο +0,95 €/m3 και +0,57 €/m3 αντίστοιχα.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο +0,98 €/m3 και +0,62 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3 +1,12 €/m3 και +0,64 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3 +1,33 €/m3 και +0,73 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3 +1,84 €/m3 και +0,96 €/m3.
Α’ Ζώνη: Ιωλκός – Άλλη Μεριά – Πορταριά – Μακρινίτσα – Κατηχώρι – Σταγιάτες – Δράκεια – Χάνια – Άγ. Λαυρέντιος – Άγ. Βλάσιος:

-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο για ύδρευση 5,40 € και αποχέτευση 3,28€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο 0,29 €/m3 και 0,23 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο 0,67 €/m3 και 0,51 €/m3.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο 0,69 €/m3 και 0,56 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3/τρίμηνο 0,83 €/m3 και 0,58 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3/τρίμηνο 0,97 €/m3 και 0,66 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3/τρίμηνο 1,84 €/m3 και 0,86 €/m3.
-Για κατανάλωση από 101-9999999 m3/τρίμηνο 2,00€/m3 και 0,86€/m3.
Β’ Ζώνη: Δ.Ε. Νέας Αχγιάλου – Λεχωνίων – Μαλακίου – Πλατανιδίων – Αγριάς:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο ύδρευση 7,20 € και αποχέτευση 3,28€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο 0,38 €/m3 και 0,23 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο 0,89 €/m3 και 0,51 €/m3.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο 0,92 €/m3 και 0,56 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3/τρίμηνο 1,11 €/m3 και 0,58 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3/τρίμηνο 1,30 €/m3 και 0,66 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3/τρίμηνο 1,84 €/m3 και 0,86 €/m3.
-Για κατανάλωση από 101-9999999 m3/τρίμηνο 2,00€/m3 και 0,86€/m3.
Υπόλοιπη Περιοχή – Καταστήματα: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο: Οικίες με πισίνα (ελάχιστη κατανάλωση, ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για όλες τις περιοχές με υδρόμετρα) 286,20 €, Ξενοδοχεία ανά δωμάτιο 56,71 €, Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 1-6 223,63 €, Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 7 και άνω 369,15€, Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 37,45 €/κλειδί, Πισίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 449,40€, Εστιατόρια σε Ξενοδοχεία 390,55 €, Εστιατόρια – Ψησταριές – Ουζερί 476,15 €, Αρτοποιεία – Κρεοπωλεία 203,30 €, Bar – Pub – Κυλικεία – Καφενεία – Αναψυκτήρια – Disco – Σουβλατζίδικα 315,65 €, Bar – Κυλικεία εντός Ξενοδοχείων ή Ενοικιαζομένων Δωματίων 167,99€, Πισίνες σε ξενοδοχεία (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 1.027,20 €, Παντοπωλεία – Οπωροπωλεία γενικά (συμπεριλαμβάνονται τα κεντρικά και συνοικιακά) 176,55€, Εργαστήρια παραγωγής γλυκών 337,05 €, Πρατήρια υγρών καυσίμων χωρίς πλυντήριο 642,00 €, Κατασκηνώσεις ανά αποστολή 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €, Κατασκηνώσεις Γ.Ε.ΧΑ. 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €, ΞΕΝΙΑ για πότισμα εξωτερικών χώρων 2.835,50 €.
Για την Άλλη Μεριά: Νερό λοιπών αναγκών: Ετήσιοι λογαριασμοί: 0 -180 κ.μ. πάγιο 13,00 €, 181 – 400 κ.μ. 0,17 €/κ.μ., 401 – 600 κ.μ. 0,40 €/κ.μ., 601 και άνω κ.μ. 1,60 €/κ.μ.
Για το Κατηχώρι: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο, Παντοπωλεία – καφενεία – φούρνοι 87,74 €, Εστιατόρια – ουζερί – ψησταριές 251,45 €, Αναψυκτήρια – κυλικεία – καφέ – μπαρ – pub – σουβλατζίδικα 99, 51€, Ξενοδοχεία – ξενώνες – ενοικιαζόμενα δωμάτια 28,89 €/δωμάτιο, Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 28,89 €/κλειδί.
Για τις Σταγιάτες: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο, Καφενείο – Εστιατόριο πλατείας 251,45 €, Καφενείο συνοικιακό 99,51€, Ξενώνες – Ενοικιαζόμενα δωμάτια 28,89€/δωμ., Μοναστήρι καινούργιο 63,13€.
Μακρινίτσα: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο, Εστιατόρια 491,13 €, Ταβέρνες ψησταριές 327,42 €, Καφέ – ουζερί – μικρές ταβέρνες 239,68 €, Καφενεία – bar 185,11 €, Λοιπά καταστήματα 109,14€, Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά δωμάτιο 41,47€.
Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες σε Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μαλάκι 65,13€/έτος, Οικίες σε Άγιο Βλάσιο & Άγιο Λαυρέντιο 45,75€/έτος, Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Επιπλωμένα Διαμερίσματα (Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια Πλατανίδια, Μαλάκι) 160,00€/έτος, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μαλάκι) 68,05€/έτος, Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Άγιος Βλάσιος, Άγιος Λαυρέντιος) 68,05€/έτος.
Δράκεια – Χάνια: Ετήσιοι λογαριασμοί: 65,13 € οι οικίες Χανίων, 45,75 € οι οικίες Δράκειας, 65,13 € οι αποθήκες Χανίων, 45,75 € οι αποθήκες Δράκειας, 70,84€ τα καταστήματα Δράκειας, 103,04 € τα καταστήματα Χανίων, 68,05 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια Δράκειας, 160,00 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Χανίων, 68,05 € τα Ενοικιαζόμενα δωμάτια Χανίων.
Ελάχιστη κατανάλωση: Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 1’’ 300 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 1 1/2’’ 450 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 2’’ 750 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 2 1/2’’ και 3’’ 1.500 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 4’’ 3.000 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 6’’ 9.000 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 8’’ 13.500 κ.μ./τρίμηνο.
Πέραν της ελάχιστης κατανάλωσης ως προς την τιμολόγηση ισχύουν οι κλίμακες των αντίστοιχων τιμολογίων.

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Βρέθηκε «άθικτο» το αρχαιότερο ελληνικό ναυάγιο στη Μαύρη Θάλασσα - https://t.co/7pwxVIYf3h -

  • Είκοσι τραυματίες από κατάρρευση κυλιόμενης σκάλας στο μετρό της Ρώμης - https://t.co/dhnn9ukP8w -

  • «Πόλεμος» ανακοινώσεων Αθήνας-Άγκυρας για τα 12 μίλια - https://t.co/pXnGtZnNhp -

"Αλιεύοντας" την είδηση