Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Αλλάζει η κανονιστική για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων
Αλλάζει η κανονιστική για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

Αλλάζει η κανονιστική για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

Αλλαγές ως προς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων,τίθενται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την ερχόμενη Τετάρτη 16 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι.

Οι τροποποιήσεις βασίζονται στην εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δόμησης, με βάση την ανάγκη βελτιωτικών τροποποιήσεων σε ορισμένα σημεία της απόφασης, για την καλύτερη διατύπωση και αποσαφήνισή τους, καθώς και την καλύτερη λειτουργία των καταστημάτων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση στο κέντρο του κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανάπτυξη µίας σειράς τραπεζοκαθισµάτων στο βόρειο πεζοδρόµιο της οδού Γαλλίας, µεταξύ Ελευθ. Βενιζέλου και Αντωνοπούλου (πεζοδρόµιο Πλατείας Ελευθερίας), με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εκατέρωθεν του κάθετου δια της ς. Επίσης κατ' εξαίρεση στην Ελευθερίας επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος των σκαλοπατιών του δημοτικού καταστήματος.

Στις κάθετες της Ερμού

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στους κάθετους της Ερµού πεζοδρόµους ως εξής:

Στα καταστήµατα που βρίσκονται σε πεζόδροµους πλάτους µικρότερου των 7,50 µέτρων και μεγαλύτερα των 3,50 µ. επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση εξασφάλισης συνεχόμενου ελεύθερου διαδρόμου διέλευσης πεζών και οχημάτων (έκτακτης ανάγκης) πλάτους 3,50 μ.

Στον πεζόδροµο Ερµού απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσµατα.

Κατ' εξαίρεση να επιτρέπεται:

α) Για το τµήµα της οδού Ερµού, από την οδό Σπυρίδη μέχρι την οδό Αγ. Νικολάου, επιτρέπεται µόνο µία σειρά τραπεζοκαθισµάτων σε επαφή µε την οικοδοµική γραµµή της νότιας πλευράς της οδού Ερµού.

Παράλληλοι πεζόδροµοι της Ερµού

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στους παράλληλους της Ερµού πεζόδροµους (∆.Κονταράτου-Τ.Οικονοµάκη κ.λ.π.) σε µία ή δύο σειρές έµπροσθεν του καταστήµατος µετά από οριοθέτηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

Οδός Αγ. Νικολάου

Στην Αγ. Νικολάου, μεταξύ των οδών Ερμού και 28ης Οκτωβρίου επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην πλευρά που εφάπτεται με τον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου.

Στη διασταύρωση της Αγ. Νικολάου με Δημητριάδος και στο ύψος του πάρκινγκ των έχει τοποθετηθεί ανοιγόμενη μπάρα. Η μπάρα θα ανοίγει από τις 07:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. για την τροφοδοσία των καταστημάτων, καθώς και για τις ανάγκες της εκκλησίας.

Οδός Κουμουνδούρου

Ειδικά για την οδό Κουμουνδούρου (μετά το χαρακτηρισμό της με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου, ως πεζόδρομου) θα επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων. Η οδός στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου θα κλείνει με μπάρα, η οποία θα ανοίγει από τις 07:00 π.μ. έως 10:00 π.μ., για την τροφοδοσία των καταστημάτων. Μέχρι την έγκριση της τροποποίησης ισχύει η παράγραφος 8 του ιδίου υ (δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας).

Οδός Αργοναυτών

Στο πεζοδρόµιο της οδού Αργοναυτών και μετά την οικοδοµική γραµµή, επιτρέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων µε την προϋπόθεση εξασφάλισης διαδρόµου πλάτους τουλάχιστον 2,50 µέτρων σε επαφή µε το κατάστηµα, για την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στο τµήµα της οδού Μπόρελ µεταξύ Ιάσονος και Αργοναυτών και της οδού Φιλελλήνων από Ιάσονος µέχρι της οδού ∆ηµητριάδος τηρουµένων των προαναφερόµενων όρων ανάπτυξής τους.

Κατ' εξαίρεση στο πεζοδρόµιο προ του «Αχιλλείου», η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων επιτρέπεται πέραν των 4,50 µέτρων από την οικοδοµική γραµµή, ενώ δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέντες, ώστε να παραµείνει ορατή η διατηρητέα όψη του κτιρίου. Επιτρέπεται η ανάπτυξη μόνο ομπρελών.

Επιτρέπονται κινητά θερµαντικά συστήµατα, µέγιστων διαστάσεων βάσης εκάστου 0,50Χ0,50 µ. εφόσον πληρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας, ενώ απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις ψύξης – θέρµανσης, οι σωλήνες φυσικού αερίου καθώς και οι κινητές µε διαστάσεις βάσεις µεγαλύτερες από 0,50 µ.Χ0,50 µ.

Στις άλλες εκτός κέντρου περιοχές, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στους πεζόδροµους, προσαρµόζοντας την λύση κατά περίπτωση έτσι ώστε να αποµένει ικανό πλάτος ελευθέρων διαδρόµων 3,50 µέτρων και µε µέγιστο αριθµό σειρών τραπεζοκαθισµάτων δύο. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πεζοδρόµια πλάτους µόνο άνω των 2,00 µέτρων. Τα τραπεζοκαθίσµατα θα αναπτύσσονται σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, κατά περίπτωση ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής.

Απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα

Σύμφωνα με τις τροποιήσεις που γίνονται στην κανονιστική απόφαση, απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και στα δύο των παρακάτω οδών:

 • Αθηνών σε όλο το μήκος
 • Λαρίσης σε όλο το μήκος

 • Γρ.Λαµπράκη σε όλο το μήκος

 • Ελ. Βενιζέλου – Ιωλκού, από το ύψος της οδού Γαλλίας μέχρι και την οδό Αργοναυτών ενώ επιτρέπεται από το ύψος της Ανθ. Γαζή και πάνω η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, µε την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόµου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρου.

 • Κ. Καρτάλη σε όλο το μήκος

 • Δημητριάδος σε όλο το μήκος

 • Ιάσονος σε όλο το μήκος

 • Πολυµέρη σε όλο το μήκος

 • Παγασών, από Παπαδιαµάντη έως Αναλήψεως

 • Αναλήψεως – Αγ. ∆ηµητρίου, από Παγασών έως Απόλλωνος – Αρ.Ζάχου σε όλο το µήκος.

Στην Αγριά

Όλα τα καταστήματα τα οποία τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στην νότια πλευρά του δρόμου (προς την παραλία) υποχρεούνται να κατασκευάσουν κιόσκια στη μορφή των ήδη υπάρχοντων τεσσάρων παραδοσιακών, με περίοδο προσαρμογής τριών ετών, κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης από την Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

Ο χώρος της Πλατείας Ελευθερίας από την οδό Δρακείας έως και την αρχή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου θα παραχωρείται στους καταστηματάρχες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά το ήμισυ αυτού και ο υιπος να είναι χώρος για τους κατοίκους και περιπατητές.

Στη Μακρινίτσα

Απαγορεύεται στα παρακείµενα του πεζοδρόµου καταστήµατα, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, τεντών, σκεπάστρων, οµπρελών, κατά µήκος της οδού από το χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων µέχρι και την κεντρική πλατεία. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση αντικειµένων, προϊόντων και κάθε άλλης κινητής κατασκευής. Επιτρέπεται η έκθεση προϊόντων σε προθήκες πλάτους 0,40 εκ. µόνο επί των προσόψεων των καταστηµάτων και σε ύψος από το έδαφος 0,65 εκ.

Κατ' εξαίρεση και για την προστασία των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτούς τους χώρους, επιτρέπεται η χρήση συστημάτων σκίασης που δεν θα εμποδίζουν τη διέλευση των ασθενοφόρων, των πυροσβεστικών οχημάτων, των απορριμματοφόρων και των οχημάτων τροφοδοσίας.

Στον πεζόδρομο επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων για ανεφοδιασμό, φορτοεκφόρτωση, μετακίνηση κατοίκων –επισκεπτών, εφόσον τοποθετηθούν οι αναγκαίες πινακίδες γνωστοποίησης του ωραρίου και αποτρεπτικό εμπόδιο (π.χ. βυθιζόμενη μπάρα). Το προτεινόμενο ωράριο:

• Σάββατο και Κυριακή : Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 10.00 π.μ έως 24.00.

Στη

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της Λεωφόρου Ειρήνης, εφόσον το πλάτος το επιτρέπει, καθώς επίσης και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης αν η διαμόρφωσή της του επιτρέπει.

Επί των ∆ηµοτικών Πλατεών-χώρων πρασίνου που υπάρχουν Αναψυκτήρια η άδεια για αυξηµένη χρήση τραπεζοκαθισµάτων, θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή.

Στις Αλυκές

Στον πεζόδροµο της οδού Λεµάν (Φεκ.434/27-5-2002) από Ηρ. Πολυτεχνείου µέχρι Πανάκειας επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και σε πλάτος από 4 έως 5 µέτρα κρινόµενο κατά περίπτωση µετά από οριοθέτηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, με την προϋπόθεση εξασφάλισης ελεύθερου διαδρόμου τουλάχιστον τεσσάρων µέτρων.

Στον πεζόδρομο Ηρώων Πολυτεχνείου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη των καταστημάτων.

• Δευτέρα έως Παρασκευή : 07.00 π.μ. έως 17.00μ.μ.

• Εορτές: Λειτουργεί ως πεζοδρόμος

Τα προτεινόμενα να ισχύσουν για το κεντρικό λιθόστρωτο ως ανωτέρω, να ισχύουν και για όλη τη διαδρομή από την θέση «Πρεβαντόριο» έως και την πλατεία Ευεργετών και Ηρώων, κάτω από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, (Αρχοντικό Βατσαρέα – Μαυράκη) καθώς επίσης, και σε οποιοδήποτε άλλη διαδρομή/δρόμο εντός του παραδοσιακού οικισμού.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση