Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Αυστηρότερη η διαχείριση «κόκκινων» δανείων
Αυστηρότερη η διαχείριση «κόκκινων» δανείων

Αυστηρότερη η διαχείριση «κόκκινων» δανείων

Νέα ήθη και διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό εισάγει ο νέος , που τέθηκε σε ισχύ από την αρχή του χρόνου. Ποδαρικό με τη νέα χρονιά κάνει και ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ, που αφορά εκείνους που δεν θα καταφύγουν δικαστικά για τον διακανονισμό της οφειλής τους με τις τράπεζες και θα επιδιώξουν να βρουν συμβιβαστική λύση. Αν και ο τρόπος διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων αλλάζει προς το αυστηρότερο, σαφές επίσης είναι ότι στόχος των τραπεζών δεν είναι ο πλειστηριασμός της κατοικίας οφειλετών που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία ούτε η μαζική ρευστο ακινήτων. Στόχος είναι η τυπο των διαδικασιών και κυρίως το ξεκαθάρισμα του τοπίου.

Οι δανειολήπτες, όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το νέο καθεστώς τούς επιτρέπει να έχουν λόγο στη λύση που θα συμφωνηθεί και ότι το δικαίωμα για διαγραφή μέρους της οφειλής σε καμιά περίπτωση δεν αποδυναμώνεται. Ολα τα εργαλεία, όπως η διαγραφή οφειλής, η πώληση ακινήτου, η μετάθεση της αποπληρωμής μέρους του δανείου στο μέλλον κ.ά., θα είναι πλέον στο τραπέζι και θα αξιοποιηθούν. Ρόλο όμως κλειδί στη διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας είτε πρόκειται για δικαστικό είτε για εξωδικαστικό διακανονισμό παίζει ο χαρακτηρισμός ενός δανειολήπτη «ως συνεργάσιμου», με βάση τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η ΤτΕ στον Κώδικα Δεοντολογίας. Η συνεργάσιμη συμπεριφορά θα αξιολογείται στο σύνολο της δανειακής περιόδου, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αποτρέψει κάποιον από τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με την τράπεζα, έστω και με καθυστέρηση. Αντίθετα η μη τήρηση όλων των απαιτήσεων που ορίζει ο Κώδικας μπορεί να οδηγήσει στην άρση των προϋποθέσεων για την προστασία της κατοικίας του και στον πλειστηριασμό της.

Σύμφωνα με τον Κώδικα, αυτό που πρέπει να κάνει ο συνεργάσιμος είναι να παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επις προς τους δανειστές, να είναι διαθέσιμος εντός 15 εργάσιμων ημερών για επι με τον δανειστή και να ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές του. Εξίσου βασικό είναι να γνωστοποιήσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν.

Η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη διαπερνά όχι μόνο την εξωδικαστική λύση, αλλά και τη δικαστική, δηλαδή την προσφυγή στο νόμο Κατσέλη, βάσει του οποίου προστατεύονται πλέον δύο κατηγορίες:

• Η πρώτη είναι αυτή με βάση την οποία η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας είναι έως 120.000 ευρώ (για τον άγαμο), προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Οι οφειλέτες αυτής κατηγορίας πρέπει να έχουν εισόδημα που είναι ίσο ή υπολείπεται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Με βάση τις εύλογες δαπάνες του 2014, που όμως θα αναθεωρηθούν, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα έως 8.180 ευρώ για ένα άτομο, 13.917 ευρώ για δύο άτομα, 17.278 για δύο άτομα και ένα τέκνο και 20.639 ευρώ για τεελή οικογένεια.

Πληρωμή έως 20 έτη

Ο αυτής της κατηγορίας θα πληρώνει την αξία του ακινήτου του μέχρι 20 έτη (κατ' εξαίρεση 35 έτη) με μηνιαίες έντοκες καταβολές. Η αξία του ακινήτου είναι αυτή που θα προέκυπτε αν πήγαινε σε πλειστηριασμό το ακίνητο και συνεπώς όσα έπαιρναν οι πιστωτές θα τα πάρουν και τώρα, αλλά με μηνιαίες καταβολές. Η αξία αυτή θα αποτελεί τη βάση υπολογισμού για τις πληρωμές. Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης ότι εάν το εισόδημα του δανειολήπτη δεν επαρκεί, θα συμμετάσχει το Δημόσιο, που θα αναλάβει την αποπληρωμή της δόσης τουλάχιστον για το .

• Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που ο δανειολήπτης έχει ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ εάν είναι άγαμος, 220.000 ευρώ εάν είναι έγγαμος, προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Αντίστοιχα το εισόδημα, που υπολογίζεται και πάλι με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ορίζεται στα 13.906 ευρώ για ένα άτομο, στα 23.659 ευρώ για δύο άτομα και για κάθε παιδί έως τρία 5.714 ευρώ. Αυτός θα πληρώνει για είκοσι χρόνια (κατ' εξαίρεση για 35) μια δόση που θα υπολογιστεί όπως υπολογίζεται η αξία στην παραπάνω κατηγορία.

s4_0301kokkina-daneia-ideontol-thumb-large

Πηγή: kathimerini.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση