Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Αφαίρεση προσαυξήσεων για όσους αποπληρώνουν πρόωρα τις οφειλές τους
Αφαίρεση προσαυξήσεων για όσους αποπληρώνουν πρόωρα τις οφειλές τους

Αφαίρεση προσαυξήσεων για όσους αποπληρώνουν πρόωρα τις οφειλές τους

Στρεβλώσεις της νομοθεσίας που οδηγούν στην επιβάρυνση των φορολογουμένων διορθώνει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών, είτε στην πάγια είτε στις 120 δόσεις και αποπληρώσουν νωρίτερα την οφειλή τους, η φορολογική διοίκηση οφείλει να επανυπολογίσει το τελικό , αφαιρώντας τους μη δεδουλευμένους τόκους για τις υπόλοιπες δόσεις. Μάλιστα, η εγκύκλιος της έχει και αναδρομική ισχύ. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο οφειλέτης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος επανυπολογισμός του χρέους και να επιστραφεί το επιπλέον που έχει καταβληθεί. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

• Στην περίπτωση που το σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αποδεικτικό ενημερότητας και κατάσχεση, ή συμψηφισμός), ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως αυτός τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης. Αν έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη έπειτα από αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία.

• Αν η ρύθμιση εξοφληθεί εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην αρμόδια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εγκύκλιος θα αφορά και τη νέα πάγια ρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020. Με βάση τις αλλαγές όλες οι που δεν έχουν ρυθμιστεί, μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση που προβλέπει διπλάσιες δόσεις σε σχέση με την υφιστάμενη. Συγκεκριμένα, ο εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ (τακτικές ) μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, ενώ οφειλές που προκύπτουν από φόρο κληρονομιάς ή πρόστιμα μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 , ενώ όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της  ρύθμισης μέχρι το τέλος, μετά την  εξόφληση της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν καταβληθεί.

"Αλιεύοντας" την είδηση