Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΕΛΛΑΔΑ / 54 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου
54 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

54 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Χάρη σε ένα νέο με την υποστήριξη της ύψους άνω των 54 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε, 9 παραμεθόριοι νομοί στην Ελλάδα και η Κύπρος θα λάβουν σημαντική ώθηση για τις τοπικές οικονομίες τους με που θα δημιουργήσουν , θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η κ. Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, η οποία ενέκρινε το , δήλωσε τα εξής: «Τα διασυνοριακά μας προγράμματα αποδεικνύουν έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της · χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ενεργός συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο· νέες , προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τεχνολογίες αιχμής που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες για περιφερειακή ».  

 Η στήριξη από το πρόγραμμα INTERREG υπερβαίνει τα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας

2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών

3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και κινδύνων

 

Το νέο πρόγραμμα «INTERREG» έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

 

 Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις και στον δημόσιο τομέα.
 • Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές.
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
 • Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
 • Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού.

 

Οι 10 περιοχές που συμμετέχουν στο INTERREG VA Ελλάδα-Κύπρος είναι:

•         Στην Ελλάδα: Οι νομοί, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

•         Στην Κύπρο: ολόκληρη η χώρα.

 

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος συνεργασίας: 54 072 413 EUR

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 45 961 551 EUR

 Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

 Διασυνοριακά/διακρατικά προγράμματα για την Ελλάδα και την Κύπρο:

Η Ελλάδα έχει 3 διασυνοριακά προγράμματα· 3 διακρατικά προγράμματα: 2 προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα

Η Κύπρος έχει 1 διασυνοριακό πρόγραμμα· 2 διακρατικά προγράμματα: 2 προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα

Η πέμπτη περίοδος προγραμματισμού του INTERREG (V) για την περίοδο 2014-2020 διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος έχει επενδυθεί σε περισσότερα από προγράμματα συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης κονδύλια του ΕΤΠΑ για τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ σε προγράμματα συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα τα οποία υποστηρίζονται από άλλα μέσα (μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας και ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας).

 • 60 διασυνοριακά προγράμματα — INTERREG VA, κατά μήκος 38 εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 6,6 δισ. ευρώ
 • 15 διακρατικά προγράμματα  – INTERREG VB, που καλύπτουν ευρύτερες περιοχές συνεργασίας όπως η Βαλτική θάλασσα και οι περιφέρειες των Άλπεων και της Μεσογείου. Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 2,1 δισ. ευρώ
 • Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας (INTERREG VC) και τα 3 προγράμματα διασύνδεσης (Urbact III, Interact III και ESPON) καλύπτουν το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών οργανισμών σε διαφορετικές χώρες. Συνεισφορά του ΕΤΠΑ: 500 εκατ. ευρώ.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Σύλληψη ιδιοκτήτη #μπαρ για ανεμβολίαστους πελάτες #μπαρ - https://t.co/7KZL6PAnGE -

 • #φωτιά σε ξερά χόρτα στα Καλά Νερά #ΚαλάΝερά #φωτιά - https://t.co/NXwyLcCRuI -

 • #πολιτική και Ποδήλατο: Η ανάγκη για συνεχή κίνηση #πολιτική - https://t.co/HneMBnthy2 -

"Αλιεύοντας" την είδηση