Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » Θάνατοι πουλιών στη Λίµνη Κάρλα
Θάνατοι πουλιών στη Λίµνη  Κάρλα

Θάνατοι πουλιών στη Λίµνη Κάρλα

Είνι γνωστό στη διεθνή επιστηµονική κοινότητ, µε βάση τα δημοσιευμένα δεδοµένα, ότι η «Λίµνη» χαρακτηρίζεται από έντονες και παρατεταµένες «ανθίσεις» τοξικών κυανοβακτηρίων και ευκαρυωτικών µικροοργανισµών (τοξικών φυκών) από τα πρώτα χρόνια της επαναπλήρωσής της.

Δυστυχώς, το φετινό καλοκαίρι δεν αποτελεί εξαίρεση και διαφαίνεται ότι µετά από πέντε και πλέον έτη διαχείρισης της «λίµνης» το πρόβληµα του οικοσυστήµατος αυτού είναι πια φα και δια γυµνού οφθαλµού.

Στις 14/07/2016 διαπιστώθηκε, µετά από επιτόπια επίσκεψη επιστημόνων του Π.Θ. η ύπαρξη νεκρών και ηµιθανόντων πουλιών –κυρίως αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων– σε παρόχθιες περιοχές της «Λίµνης» ς.

Έγινε άµεση συλλογή δειγµάτων από αυτά τα πουλιά στα οποία έγιναν αναλύσεις προσδιορισµού των συγκεντρώσεων τριών εκ των κυριότερων κυανοβακτηριακών τοξινών σε διαφορετικούς ιστούς των συλλεχθέντων πουλιών.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι ιστοί των πουλιών έχουν υψηλότατες συγκεντρώσεις ηπατοτοξινών και νευροτοξινών.

Μέχρι σήµερα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 50 νεκρά πουλιά. Οι αναλύσεις των ίδιων κυανοβακτηριακών τοξινών στο έδειξαν ότι το ελάχιστο νερό που έχει αποµείνει στη «Λίµνη» Κάρλα και αυτό το καλοκαίρι, έχει επίσης υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των τοξινών.

Η ανάλυση της σύνθεσης του φυτοπλαγκτού κατά την ίδια περίοδο έδειξε ότι η παραγωγή αυτών των τοξινών οφείλεται σε τοξικά κυανοβα όπως τα Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon favaloroi, Anabaenopsis elenkinii και Planktothrix spp., τα οποία είναι γνωστό ότι «ανθίζουν» στη νέα «Λίµνη» Κάρλα από την επανασύστασή της.

Καθώς το φαινόµενο βρίσκεται σε εξέλιξη, η παρακολούθησή του συνεχίζεται από την ερευνητική οµάδα.

Σε µια περίοδο που µέρος της παρακολούθησης της οικος ποιότητας των λιµνών φαίνεται ότι έχει αφεθεί σε µη ειδικούς, τα ελληνικά πανεπιστήµια αν και έχουν αποκλειστεί από το παρακολούθησης των υδάτων, µέσω του εξειδικευµένου και διεθνώς αναγνωρισµένου προσωπικού τους συνεχίζουν τις προσπάθειές τους χωρίς καµία οικονοµική υποστήριξη από τους σχετικούς φορείς -όλων των επιπέδων- στην παρακολούθηση της οικος κατάστασης των ελληνικών λιµνών.

"Αλιεύοντας" την είδηση