Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Στο ΤΕΕ η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το RDF της ΑΓΕΤ
Στο ΤΕΕ η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το RDF της ΑΓΕΤ

Στο ΤΕΕ η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το RDF της ΑΓΕΤ

Στο Βόλο και συγκεκριμένα στην αίθουσα του ΤΕΕ Μαγνησίας θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, την Τρίτη 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, όπου θα συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης το θέμα της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ – Ηρακλής.

Επίσης, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει από τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό ο οικονομικός απολογισμός του 2016 και θα χορηγηθούν οι 52 αδιάθετες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, του έτους 2016, κατά το έτος 2017 στους 49 κατά σειρά επιλαχόντες.

Ακόμη, αναμένεται να εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισµού Κουκουναριών Σκιάθου και ∆ικτύων Αποχέτευσης Παραλιακής Ζώνης του ∆ήµου Σκιάθου», των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος, θα συζητηθούν η ΜΠΕ και Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.∆.Ε.Α.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία λατοµείου µαρµάρων, έκτασης 89.078,26 m2, στη θέση «Σπηλιά» της Τ.Κ. Συκής της ∆.Ε. Αφετών, του ∆ήµου Νοτίου Πηλίου και η ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία λατοµείου µαρµάρων, έκτασης 40.000 m2, στη θέση «Περδικοράχη» της Τ.Κ. Φυλάκης, του ∆ήµου Αλµυρού.

H Π.Π.Μ.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας καλεί τους πολίτες του Βόλου να παρακολουθήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του ΤΕΕ Μαγνησίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποιείται στο Βόλο για να συζητηθεί το σοβαρό θέμα της καύσης σκουπιδιών και άλλων επικίνδυνων υλικών από την ΑΓΕΤ.

Οι κινητοποιήσεις των πολιτών και οι επισημάνσεις των επιστημόνων έχουν δικαιολογημένα ανησυχήσει την τοπική κοινωνία, η οποία απαιτεί να μη θυσιαστεί η υγεία τους προκειμένου να αποκομίσει κέρδη μια βιομηχανία. Οι καρκινογόνες ουσίες που θα εκπέμπονται κατά την καύση RDF και άλλων επικίνδυνων ουσιών, από τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ, δημιουργούν άμεσους κινδύνους για την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, αλλά και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), έχουν ζητήσει από την Περιφέρεια Θεσσαλίας χρόνο για να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποί τους στο σοβαρό αυτό θέμα. Όσοι πολίτες του Βόλου ενδιαφέρονται για την υγεία τους και την υγεία των παιδιών τους πρέπει να είναι παρόντες.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΠΜ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χρήση Εναλλακτικών Καυσίμων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο

 Γενικά

Στην Ελλάδα η καύση του RDF-SRF και γενικά των επονομαζόμενων «εναλλακτικών καυσίμων», σε οιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουμε εικόνα για τις ακριβείς συνέπειες. Όπως δε αποδεικνύεται από πλείστες μελέτες εξειδικευμένων επιστημόνων και μεταξύ άλλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η καύση του από τις τσιμεντοβιομηχανίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον κάθε περιοχής. Το RDF προκύπτει από την επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων και εμποροβιομηχανικών απορριμμάτων και περιέχει κυρίως χαρτί, πλαστικό και ύφασμα, ενώ το SRF περιλαμβάνει και βιογενές κλάσμα. Επιπλέον στα «εναλλακτικά καύσιμα» συγκαταλέγεται ένα πλήθος αμφιλεγόμενων υλικών όπως κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες (MDF), καπλαμάδες, γλυκερίνη, λάσπη απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού, λυματολάσπη υγρή ή αποξηραμένη αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, υλικά φίλτρων και άλλες ουσίες που ελέγχονται για την ποιότητά τους και τις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών.

 Ιστορικό

Στις 29-7-2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, ενώ στις 10-1-2014 δημοσιεύθηκε η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από το ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Ακολούθησαν και άλλες ΑΕΠΟ οι οποίες αναφέρονταν τόσο στη χρήση επιπλέον υλικών προς καύση όσο και στη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων για τη διακίνηση του υλικού. Η κοινωνία του Βόλου αν και πληροφορήθηκε καθυστερημένα για αυτή τη μελέτη, αντέδρασε αποφασιστικά στην καύση αυτών των υλικών από μία τσιμεντοβιομηχανία που είναι κυριολεκτικά μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου. Σε 2 ενημερωτικές συγκεντρώσεις και μία πορεία πολιτών στο κέντρο του Βόλου, δήλωσε την αντίθεσή της στην καύση του RDF και άλλων ανάλογων υλικών.

Συνέπειες από την καύση των «εναλλακτικών καυσίμων»

Οι παραγόμενες ουσίες, που θεωρούνται άκρως επικίνδυνες κατά την καύση των εναλλακτικών καυσίμων, είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, ο πτητικός υδράργυρος, το θάλειο και πλήθος βαρέων μετάλλων.

Οι διοξίνες έχουν επανειλημμένα χαρακτηριστεί από επιστήμονες ευθέως ως οι πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες στο περιβάλλον. Η επιβάρυνση είναι σωρευτική τόσο στο ανθρώπινο σώμα όσο και στην τροφική αλυσίδα ανθρώπων και ζώων. Οι επιστήμονες επανειλημμένα έχουν υποστηρίξει ότι για τις διοξίνες δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η λογική των επιτρεπόμενων ορίων. Δηλαδή λόγω της εξαιρετικής τοξικότητας, σε απειροελάχιστες συγκεντρώσεις, κανένα όριο δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό, αλλά πρέπει να επιδιώκεται η μηδενική παρουσία και στο περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα. Ως μόνη αποδεκτή λογική από επιστημονικής πλευράς προκρίνεται η αρχή της πρόληψης.

Κατά την καύση του RDF, εξίσου επικίνδυνα παραγόμενα, είναι ο υδράργυρος και το θάλειο τα οποία, κατά ένα μέρος, συμπυκνώνονται στην επιφάνεια σωματιδίων και κατακρατούνται στα φίλτρα αντιρρύπανσης, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος τους απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σε αέρια μορφή.

Από την καύση του RDF προκύπτει αύξηση της περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος (τσιμέντο) σε βαρέα μέταλλα (χαλκό, μόλυβδο, χρώμιο, ψευδάργυρο) και σε χλώριο. Η επιβάρυνση αυτή μεταφέρεται στις κατασκευές. Επομένως θα πρέπει να δοθούν στοιχεία του όλου κύκλου ζωής τους και των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Περίπτωση Εργοστασίου ΑΓΕΤ

Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο, όπως έχουν υποστηρίξει αρκετοί χημικοί μηχανικοί αλλά και επιστημονικοί φορείς, δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ασφαλή καύση αυτών των υλικών στους περιστροφικούς καμίνους της. Επιπλέον είναι αμφίβολο αν θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των ρύπων κατά τη διάρκεια αυτών των καύσεων, ενώ προβλέπονται και χρονικά διαστήματα που θα επιτρέπονται υπερβάσεις των ορίων. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα σχετικά με τον συνεχή έλεγχο του προς καύση υλικού. Δημιουργείταιλοιπόν μία ωρολογιακή βόμβα μέσα σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας εγκυμονώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Με βάση τα παραπάνω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας:

Αποφασίζει τη διατύπωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΑΓΕΤ, με βάση τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη RDF και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα, ζητάει την ανάκλησή τους και την έκδοση νέων αποφάσεων, με βάση τα νεότερα επιστημονικά και πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα.

Π.Π.Μ.:Απαράδεκτη συμπεριφορά σωματείου εργαζομένων ΑΓΕΤ

 Απίστευτο και όμως αληθινό! Με μια απαράδεκτη ενέργεια, το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ δημοσίευσε, στην επίσημη σελίδα του στο FACEBOOK, φωτογραφίες κάποιων καταστημάτων του Βόλου, τα οποία έχουν αναρτήσει την αφίσα της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, με την οποία καλεί τους πολίτες σε συμμετοχή στην αγωνιστική κινητοποίηση την επόμενη Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 με πορεία από τον Άναυρο στην ΑΓΕΤ. Στις φωτογραφίες μάλιστα αυτές φαίνεται και το είδωλο του «δράστη» της φωτογράφησης!

Έτσι, αντί το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ να διαμαρτυρηθεί προς την ίδια την ΑΓΕΤ γιατί, μέχρι σήμερα, δείχνει την απόλυτη περιφρόνησή της προς την τοπική κοινωνία, μη έχοντας προβεί σε καμία ανακοίνωση για το θέμα της καύσης σκουπιδιών από την ίδια, στοχοποιεί επιλεκτικά κάποια καταστήματα, από ταεκατοντάδες που έχουν αναρτήσει τη σχετική αφίσα! Με πολιτική γενίτσαρου,ως προς την τοπική κοινωνία, της οποίας μέλη είναι οι ίδιοι, αλλά και τα παιδιά τους, επιδεικνύει αδιαφορία, αν δεν ευνοεί κιόλας, το ενδεχόμενο πλήγμα στην υγεία των πολιτών από την καύση καρκινογόνων ουσιών από την ΑΓΕΤ. Αυτή η συμπεριφορά, ανάγεται μόνο σε αλήστου μνήμης καθεστώτα, αφού στοχοποιεί και μάλιστα επιλεκτικά, κάποιους συμπολίτες μας, ενώ δείχνει να αγνοεί την απόλυτη αντίθεση της κοινής γνώμης του Βόλου στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ.

Καλώντας, τους ελάχιστους πλέον εργαζόμενους της ΑΓΕΤ, να μην προτιμούν τα μαγαζιά που έχουν αναρτήσει την αφίσα της ΠΠΜ, δεν αντιλαμβάνονται φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Βολιωτών, που δικαιολογημένα ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην υγεία τους και την υγεία των παιδιών τους, θα προτιμούν ακριβώς αυτά τα μαγαζιά για τα ψώνια τους. Καλούμε το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ να μην αποσύρει  το λίβελο αυτόν από το FACEBOOK για να δώσει την ευκαιρία στους καταστηματάρχες να σκεφτούν αν μπορούν να το αξιοποιήσουν για την ενίσχυση των οικονομικώντους και μάλιστα σε καιρούς δύσκολους.

 Το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας

Το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας καλεί όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στην συγκέντρωση που διοργανώνουν ταξικά σωματεία και φορείς την Τρίτη 30 Μάη στις 6:30 το απόγευμα έξω από το Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας την ώρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Μαγνησίας με θέμα την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ να καίει σκουπίδια.
Με την απαράδεκτη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και τις μετέπειτα τροπολογίες που ενέκριναν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ η ΑΓΕΤ μετατρέπει την πόλη σε ένα επικίνδυνο θάλαμο αερίων.
Οι επιπτώσειςστην υγεία των εργαζομένων αλλά και συνολικά των κατοίκων του πολεοδομικού  συγκροτήματος θα είναι τεράστιες, αφού σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον έρχονται να προστεθούν αέριοι ρύποι που θα εκπέμπονται με την καύση των σκουπιδιών όπως
διοξίνες, πτητικός υδράργυρος, άλλες τοξικές ουσίες καθώς και επικίνδυνα μικροσωματίδια. Ρύποι που μπορούν να προκαλέσουν καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη η ΑΓΕΤ καίει 170.000 τόνους petcoke ετησίως – για το οποίο απαιτούμε να
σταματήσει αμέσως η καύση του- επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε κυριολεκτικά για μια περιβαλλοντική βόμβα για το πολεοδομικό συγκρότημα και την ευρύτερη περιοχή.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ καθώς επίσης απαιτούμε να σταματήσει η καύση του επικίνδυνου petcoke.
Απορρίπτουμε κάθε απόπειρα να προχωρήσει η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη.
Δεν διαπραγματευόμαστε τα επίπεδα καύσης RDF/SRF, δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση για το αν τα επίπεδα καύσης είναι σύννομα με την ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ρητά και χωρίς αστερίσκους, ότι:
Απαιτούμε να απαγορευθεί η καύση σκουπιδιών στην ΑΓΕΤ.
Να σταματήσει άμεσα η καύση του τοξικού επικίνδυνου petcoke.
O Σ.Δ.Υ. Βόλου
Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Βόλου καλεί όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που διοργανώνουν σωματεία και φορείς του Βόλου την Τρίτη 30 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα την ώρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Μαγνησίας με θέμα την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ να καίει σκουπίδια
Με την απαράδεκτη περιβαντολλογικη μελέτη για τις επιπτώσεις και τις τροπολογίες που ψηφιστηκαν πρόσφατα η πόλη θα μετατραπεί σε θάλαμο αερίων. Η πόλη μας είναι ήδη επιβαρυμενη για να προστεθούν και άλλοι αεριοι ρύποι.Το δείχνουν τα στοιχεία του Ιατρικού συλλόγου Βόλου και η αύξηση κατά 30% των κρουσμάτων καρκίνου . Δεν είμαστε ειδικοί για να μιλήσουμε με στοιχεία. Αλλά μπορούμε να διαβάσουμε τι παράγει η καύση σκουπιδιών.
Διοξίνες παράγει και δεν υπάρχει επιτρεπτό όριο Αν κάνουμε λάθος προτείνουμε να νομοθετηθει η τοποθέτηση υψικαμινων σε όλες τις μονάδες , στα υπουργεία, στις υπηρεσίες και να καιμε σκουπίδια και όχι φυσικό αέριο Θεωρούμε απαράδεκτο να υποστηριζεται ότι θα τηρηθεί η νομοθεσία και θα γίνονται μετρήσεις. Είναι σαν να μας λένε ότι αφού ο νόμος το επιτρέπει θα κάνουμε μετρήσεις και αν πεθάνουν κανα δύο χιλιάδες τα επόμενα χρόνια θα το δούμε πάλι
Εμείς δεν θέλουμε να περιμένουμε να δούμε και άλλη αύξηση θανάτων. Απαιτούμε την απαγόρευση καύσης σκουπιδιών .Τα σκουπίδια να ανακυκλωνονται Όχι άλλη επιβάρυνση του υδροφορου ορίζοντα της Μαγνησίας Για την παραγωγή ενέργειας υπάρχει το φυσικό αέριο, όπως παλιότερα το κάρβουνο. Ζητούμε την απαγόρευση της καύσης του πετ κοκ γιατί τα σημερινά στοιχεία μας αρκούν Δεν θέλουμε να κλείσει το εργοστάσιο. Θέλουμε να προσλάβει και άλλους τόσους εργαζόμενους αλλά να διασφαλίζει την υγεία τους και την υγεία μας Κερδιστε κύριοι βιομήχανοι λιγότερα για να ζήσουμε εμείς περισσότερα χρόνια ζωής.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βόλου συμμετέχει στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 30 Μαΐου 2017, έξω από το κτήριο του ΤΕΕ Μαγνησίας, από φορείς του νομού, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με αφορμή τη συζήτηση για την καύση RDF από το τοπικό εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου, ενώ μέλη του θα παρακολουθήσουν και τη συνεδρίαση του συμβουλίου για το επίμαχο θέμα, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για τα τεκταινόμενα.

Το Δ.Σ. ζητεί από όλους τους επιστημονικούς φορείς της πόλης να λάβουν θέση για το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει και να εκφράσουν τεκμηριωμένα και επιστημονικά τις απόψεις τους, προκειμένου να ενημερωθεί από όλες τις πλευρές η κοινή γνώμη.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση