Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Προϋπολογισμός της ΕΕ 2021-2027: Στο επίκεντρο περιβάλλον και κλίμα
Προϋπολογισμός της ΕΕ 2021-2027: Στο επίκεντρο περιβάλλον και κλίμα

Προϋπολογισμός της ΕΕ 2021-2027: Στο επίκεντρο περιβάλλον και κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η χρηματοδότηση θα εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή παραγωγή. Θα αποτελέσει ένα από τα εργαλεία που θα αξιοποιήσει η ΕΕ για να εκπληρώσει τους στόχους της σχετικά με το κλίμα και να προσπαθήσει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Για να ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών και να επενδύσει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, η Επιτροπή Juncker καταβάλλει άνευ προηγουμένου προσπάθειες να διαφυλάξει το περιβάλλον και το κλίμα, αυξάνοντας ιδίως τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE και ενσωματώνοντας την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή σε όλα τα κύρια προγράμματα δαπανών της ΕΕ. Έτσι, θα βοηθήσει την Ευρώπη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να ανταποκριθεί σε μερικές από τις ουσιαστικότερες προκλήσεις του αιώνα μας. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες υπόκειται στην επίσημη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή έχει προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027. Ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη χρηματοδότηση στον τομέα του κλίματος, η Επιτροπή πρότεινε επίσης το 25% τουλάχιστον των δαπανών της ΕΕ σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ να συνεισφέρει στην υλοποίηση των κλιματικών στόχων.

Πέρα από τα δικά του άμεσα επιτεύγματα, το πρόγραμμα LIFE θα δράσει καταλυτικά σε άλλα ταμεία.

Οι κύριες συνιστώσες του νέου προγράμματος LIFE (2021-2027) θα έχουν ως εξής:

  • Συνέχιση της στήριξης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και τη βελτίωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση πολιτικών στόχων-οροσήμων σύμφωνα με το στρατηγικό μακρόπνοο όραμα της ΕΕ για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και ουδέτερη ως προς το κλίμα οικονομία έως το 2050. Δράσεις θα στηρίξουν την πλήρη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, και τη τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·
  • Αυξημένη προσοχή στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας: ένα νέο ειδικό υποπρόγραμμα θα προσελκύσει επενδύσεις και θα στηρίξει τις δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως στους οικονομικούς τομείς και στις περιοχές της Ευρώπης που υστερούν ως προς τη μετάβαση αυτή·
  • Αυξημένη προσοχή στη φύση και τη βιοποικιλότητα: παραδοσιακή συνιστώσα του προγράμματος LIFE, τα νέα ειδικά «στρατηγικά έργα για τη φύση» για όλα τα κράτη μέλη θα στηρίξουν την ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με πολιτικές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, για μια πιο συνεπή προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομέων·
  • Απλή και ευέλικτη προσέγγιση: το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας - https://t.co/G718wkViMu… -

  • Έλεγχοι, πρόστιμα και λουκέτα στη Θεσσαλία #κορωνοπρόστιμα - https://t.co/EmgLykGJq3 -

  • Αυτοψία κυβερνητικού κλιμακίου στα έργα του Αλμυρού που ολοκληρώνονται ή προχωρούν #ΔΑλμυρού - https://t.co/z3kMvz1QNd -

"Αλιεύοντας" την είδηση