Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » Πρόστιμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παράβαση φυτοϋγειονομικών διατάξεων
Πρόστιμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παράβαση φυτοϋγειονομικών διατάξεων

Πρόστιμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παράβαση φυτοϋγειονομικών διατάξεων

Διοικητικά πρόστιμα σε τρία άτομα ύψους 1.500 ευρώ έκαστο για , επιβάλλονται με αντίστοιχες ισάριθμες αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκαν σήμερα στη “Διαύγεια” .

Τα πρόστιμα επιβάλλονται καθώς στους προαύλιους χώρους των ιδιοκτησιών των δύο ατόμων και στον ιδιόκτητο χώρο του τρίτου διαπιστώθηκε ύπαρξη δυο προσβεβλημένων φοινίκων (έξι συνολικά – δύο σε κάθε ιδιοκτησία)από το έντομο Rhynchophorus ferrugineus, τα οποία δεν καταστράφηκαν κατά παράβαση της Απόφασης της Επιτροπής 2007/365/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 2008/776/ΕΚ. Το πρόστιμο αποφασίστηκε, αφού λήφθηκε υπόψη, μεταξύ άλλων κι έγγραφο έκθεσης ελέγχου για φυτοϋγειονομική παράβαση όσον αφορά στο έντομο Rhynchophorus ferrugineus, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων

Το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Κατά της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ωστόσο, η τυχόν προσφυγής ή άλλης αίτησης κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων για την της ς.

Διμηνίτες για τη Διεύθυνση Πρασίνου

Επίσης, αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια” απόφαση του εκτελούντος χρέη δημάρχου Θ. Θεοδώρου, με τα ονόματα, για την ατόμων με ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – διάρκειας δύο μηνών(από 6 Μαΐου έως 5 Ιουλίου) για την κάλυψη άμεσων αναγκών στη Διεύθυνση Πρασίνου.

Υπενθυμίζεται ότι σε απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την ενός Γεωπόνου ΠΕ, ενός Τεχνολόγου Γεωπόνου ΤΕ, έξι Κηπουρών ΔΕ, δύο Κηπουρών ΔΕ με δίπλωμα χειριστή τρακτέρ, δύο Οδηγών ΔΕ, ενός Μηχανοτεχνίτη ΔΕ, δύο Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ, ενός Χειριστή Μηχανήματος Έργου ΔΕ, και 20 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ, με ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.
Να σημειωθεί ότι από τις 36 θέσεις που είχαν αποφασιστεί να καλυφθούν, καλύφθηκαν οι 28, καθώς είτε για λόγους έλλειψης υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε μετά από αιτήσεις κωλύματος αποδοχής της θέσης από τους επιτυχόντες που είχαν επιλεγεί, παραμένουν κενές.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση