Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030

Ενώ η Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση του κορωναϊού, παράλληλα συνεχίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες όπως η .

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή χθες ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλόδοξου ενωσιακού στόχου για το ως το 2030, καθώς και σχετικά με τις δράσεις και τις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη μεγαλύτερης ς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο , μαζί με εκτίμηση επιπτώσεων, για την αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030, ώστε να προβλέπει των εκπομπών ρύπων κατά τουλάχιστον 50 % με 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Αφού επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου στόχου, η Επιτροπή θα προτείνει τη συμπερίληψή του στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα που κατατέθηκε πρόσφατα.

Βάσει του νέου στόχου για το 2030, ως το καλοκαίρι του η Επιτροπή θα εκπονήσει και την αξιολόγηση όλης της σχετικής τομεακής ς, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και το ενωσιακό σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Χάρη στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ισχύοντος στόχου για το 2030, η της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 θα καταστεί πιο σταδιακή.

Επίσης, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα εξασφαλίσει τα οφέλη του πρωτοπόρου, θα αποφευχθούν μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και θα ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Η διαδικτυακή θα είναι ανοικτή για 12 εβδομάδες, από τις 31 Μαρτίου έως τις 23 Ιουνίου 2020.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση