Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την Κάρλα
Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την Κάρλα

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την Κάρλα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πργωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειες, με θέμα την εκμίσθωση εκτάσεων σε ακτήμονες και πρώην αλιείς στις περιοχές πέριξ της τέως λίμνης Κάρλας κατέθεσαν οι βουλευτές και ς του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, οι κ.κ.  Ηρώ Διώτη,  Κων. Δελημήτρος,  Αλ. ,  Συμεών , Κατερίνα Παπανάτσιου και  Δανάη Τζήκα-Κωστοπούλου,  αναφέρουν: “Η λήξη της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου (2014-2015) σηματοδοτεί το τέλος της εφαρμογής των διατάξεων της 95/1975 ς Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1975, καθώς και της 312939/23.8.83 διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία οι εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας –κατ' εφαρμογή της ανωτέρω ΠΥΣ- παραχωρούνταν σε ακτήμονες.

Μέχρι και το 2012 οι ακτήμονες είχαν τη δυνατότητα, μέσω των Συλλόγων Ακτημόνων και Συλλόγων πρώην Αλιέων όπου ανήκαν, να ενοικιάζουν τις κρατικές εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περιοχή με την υπογραφή ετήσιων συμβάσεων με τη Νομαρχία ς και τα τελευταία χρόνια με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ποίοι ορίστηκαν αρχικά ως δικαιούχοι των παροχών της 312939/23.8.83 διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας φαίνεται και στο Πρακτικό (21/9/1983) της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί, με την 10242/6.9.1983 απόφαση Νομάρχη, για τον καθορισμό κριτηρίων προσωρινής αποκατάστασης ακτημόνων σε εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας.
Με την ψήφιση του Ν. 4061/2012, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4099/2012 και 4235/2014, η διανομή των εκτάσεων προβλέπεται να γίνεται, πλέον, όχι μέσω των Συλλόγων Ακτημόνων και των Συλλόγων πρώην Αλιέων αλλά απευθείας σε φυσικά πρόσωπα με τη διαδικασία της δημόσιας δημοπρασίας. Με το άρθρο 168, παρ.2β του Ν. 4099/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δόθηκε η δυνατότητα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμμέ στον ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την 95/1975 ΠΥΣ, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω ΠΥΣ, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.
Βάσει αυτού, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος, σύμφωνα με έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι η διαδικασία της δημοπρασίας ή μοριοδότησης των άρθρων 4 έως και 11 του Ν. 4061/2012 είναι χρονοβόρες με άμεση συνέπεια να μείνουν ακαλλιέργητες οι εκτάσεις τέως λίμνης Κάρλας, δόθηκε τελευταία «περίοδος χάριτος» για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2014-2015, με την υπόμνηση ότι «μετά τη λήξη της παρούσας παραχώρησης, βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012, όπως αυτό ισχύει τα ακίνητα αυτά θα παραχωρούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοπρασίας των άρθρων 4 έως και 11 του Ν. 4061/2012».
Όπως είναι λογικό, με τη λήξη της τριετούς παράτασης στο καθεστώς παραχώρησης, οι ακτήμονες των παρακάρλιων περιοχών βρίσκονται σε αναστάτωση, εκφράζοντας φόβους ότι τα χωράφια που καλλιεργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια θα καταλήξουν, με τη διαδικασία της δημοπρασίας, σε μία εταιρεία ή σε έναν ιδιώτη, που θα έχει την οικονομική δυνατότητα να πλειοδοτήσει στη διαδικασία, αποστερώντας τους επί της ουσίας το μοναδικό πόρο διαβίωσής τους.
Σημειώνεται ότι ήδη από 30.1.2015 δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας η πρόσκληση κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να τους παραχωρηθούν, δια της διαδικασίας της δημοπρασίας, κατά χρήση εκτάσεις της περιοχής τέως λίμνης Κάρλας ΠΕ Λάρισας (παλιές «ακτημονικές» εκτάσεις), για την καλλιεργητική περίοδο 2015 και εξής και για χρονική διάρκεια από 5 έως 7 έτη.

Επειδή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό οι πρώην ακτημονικές εκτάσεις να παραμείνουν στα χέρια των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη να τις καλλιεργούν για το βιοπορισμό τους, και μάλιστα με αντίτιμο στο οποίο να μπορούν να αντεπεξέλθουν, και όχι να περάσουν, διά τη δημοπρασίας, σε χέρια μεγαλοϊδιοκτητών.”

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές ζητούν να πληροφορηθούν:

-Θα μεριμνήσει ώστε οι εκτάσεις πέριξ της τέως λίμνης Κάρλας να διατηρήσουν τον καλλιεργητικό χαρακτήρα που είχαν έως σήμερα;

– Θα ληφθεί μέριμνα ώστε στην περίπτωση των παρακάρλιων περιοχών να δοθεί προτεραιότητα κατά τη δημοπρασία στους ακτήμονες, μόνιμους κατοίκους της κάθε περιοχής, που μίσθωναν και καλλιεργούσαν τα χωράφια όλα τα προηγούμενα έτη;
– Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να επανεξετάσει τη μείωση του ετησίου τιμήματος/στρέμμα παραχώρησης για τους μικρούς και μεσαίους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμμέ στον ΟΑΕΔ που μίσθωναν τα αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την 95/1975 ΠΥΣ κατά τα προηγούμενα έτη;

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση