Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα: Μια ιστορική ευκαιρία να αποφευχθεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος
Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα: Μια ιστορική ευκαιρία να αποφευχθεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος

Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα: Μια ιστορική ευκαιρία να αποφευχθεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη θέση και τους στόχους της ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Juncker και ο Eπίτροπος για τη για το Κλίμα και την Ενέργεια Cañete θα συμμετέχουν στη διάσκεψη δίπλα σε πολλούς παγκόσμιους ηγέτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε σήμερα την κρίσιμη σημασία της επίτευξης μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής, διαρκούς και δυναμικής συμφωνίας που θα επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση σε οικονομίες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και έτσι, όχι μόνο θα υποστηριχθεί η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και το μέγεθος των προσπαθειών για την προσαρμογή των κοινωνιών στις επιπτώσεις της, αλλά θα ενισχυθεί και η μακροπρόθεσμη οικονομική αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος Juncker δήλωσε: «Η θέλει να επιτευχθεί μια φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι. Ήμασταν οι πρώτοι που παρουσιάσαμε τον Μάρτιο τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά το κλίμα, και η εισήγησή μας εξακολουθεί να είναι η πλέον. Ο στόχος μας να διατηρηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 °C έως το τέλος του αιώνα παραμένει εφικτός. Διαπιστώνουμε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου. Ελπίζω ότι αυτό θα εκφραστεί σε κατά τις διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα. Εάν υπάρξει θετική έκβαση στο Παρίσι, η ανθρωπότητα θα διαθέτει πλέον ένα διεθνές καθεστώς για την αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.»

Ο Επίτροπος Arias Cañete δήλωσε: «Έφτασε η ώρα. Στο Παρίσι προσφέρεται μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι η ώρα να εκφραστεί η κινητοποίηση που υπήρξε στη διαδικασία έως τη διάσκεψη στο Παρίσι σε μια φιλόδοξη, λειτουργική, νομικά δεσμευτική συμφωνία. Περισσότερες από 170 χώρες, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 95 % των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν ήδη παρουσιάσει τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το κλίμα, ενόψει της διάσκεψης.

Πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή. Αποτελεί επίσης σαφή απόδειξη της κοινής αντίληψης των κυβερνήσεων ως προς το πόσο επείγον είναι το ζήτημα, καθώς και της πολιτικής βούλησης να ανοίξει στο Παρίσι ένα νέο κεφάλαιο στη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό — η αξιοπιστία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τρία καίρια στοιχεία: τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, την τακτική επανεξέταση για ακόμα πιο φιλόδοξο σχεδιασμό και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας.»

Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 2°C άνω των προβιομηχανικών επιπέδων, ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την ΕΕ, η νέα συμφωνία πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας των κυβερνήσεων να μειώσουν τις εκπομπές τους σε βαθμό που να διατηρήσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω του ορίου που έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του αιώνα. Το όραμα της ΕΕ για μια αξιόπιστη συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής:

-τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, ως ορόσημου για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των επενδυτών και του κοινού, με τη δέσμευση για μετάβαση προς οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

-την καθιέρωση μηχανισμού για την τακτική επανεξέταση και την ενίσχυση του συλλογικού επιπέδου φιλοδοξίας·

-την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη και οι ενδιαφερόμενοι να είναι βέβαιοι για την τήρηση των υποσχέσεων.

δράσεων για το κλίμα

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη συμβολή της για την επίτευξη του κοινού στόχου των ανεπτυγμένων χωρών για την κινητοποίηση δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως μέχρι το 2020 για τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Πολιτική έδειξε ότι το 2014 κινητοποιήθηκαν 62 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, θέτοντας τις ανεπτυγμένες χώρες σε καλό δρόμο όσον αφορά τον στόχο των δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η ΕΕ είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη αυτή.

Στις 10 Νοεμβρίου, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι το 2014 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσέφεραν 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα (επιχορηγήσεις και δάνεια). Το μέγεθος αυτό συνιστά ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Τουλάχιστον 14 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά μέσο όρο 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από δημόσιες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα διατεθούν για τη στήριξη δραστηριοτήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ του 2014 και του 2020.

Προσαρμογή

Η ΕΕ θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας φιλόδοξης δράσης, ως προετοιμασίας και απάντησης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί κεντρικό στοιχείο μιας ισορροπημένης συμφωνίας.

Τόσο οι μειώσεις των εκπομπών όσο και η προσαρμογή θα είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και τη μείωση του κινδύνου από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση του κινδύνου απωλειών και ζημιών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της COP 21

Η ΕΕ υποστηρίζει θερμά το Λίμας-Παρισιού — μια πρωτοβουλία της περουβιανής και της γαλλικής προεδρίας της COP με στόχο την κινητοποίηση πολυμερούς δράσης.

Έχει διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων γύρω από τα θέματα του προγράμματος δράσης που προσφέρει τη δυνατότητα σε μη κρατικούς , όπως επιχειρήσεις, πόλεις και οργανώσεις, να ανακοινώνουν ή να παρουσιάζουν εμβληματικά παραδείγματα σχετικά με αυτά τα θέματα. Τα θέματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον ρόλο των δασών, των μεταφορών, των κτιρίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στο της ΕΕ στην COP 21 θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 παράλληλες εκδηλώσεις, με αντικείμενο τα θέματα αυτά.

Εκπροσώπηση της ΕΕ

Η λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν από κοινού την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση εξ ονόματος της ΕΕ στο Παρίσι.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Εξουδετερώθηκαν πέντε #οβίδες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις Πλάκες #οβίδες - https://t.co/pzKnc3oxwG -

  • Γ. Καραμάνος: «Χρυσή ευκαιρία ΤΩΡΑ για την ανάπτυξη του αεροδρομίου Κεντρικής Ελλάδος» - https://t.co/rccgl8nmJV… -

  • Προς ολοκλήρωση οι Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων των ΕΠΑΛ #πανελλαδικέςεξετάσεις - https://t.co/ZcY5zyNXCB -

"Αλιεύοντας" την είδηση