Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων άγριας ορνιθοπανίδας
Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων άγριας ορνιθοπανίδας

Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων άγριας ορνιθοπανίδας

Από επλήγησαν τα πτηνά στην Κάρλα

Σε συνέχεια της διαδικασίας διερεύνησης του φαινομένου των θανάτων ειδών άγριας ορνιθοπανίδας στον Ταμιευτήρα της Κάρλας που έλαβε χ το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου , κοινοποιήθηκαν στο Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικος Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-υ τα γενικών τοξικολογικών εξετάσεων δειγμάτων άγριας ορνιθοπανίδας που διενήργησε το Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα στο πεπτικό σύστημα διαφορετικών ειδών πτηνών ανιχνεύθηκαν υπολείμματα καρβαμιδικών εστέρων, ουσίες που σχετίζονται με την παρουσία παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων ενώ δεν ανιχνεύθηκε κανενός είδους άλλη τοξική ουσία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εν λόγω ουσίες βρέθηκαν σε συγκεκριμένα είδη πτεροπανίδας, που χρησιμοποιούν το ευρύτερο αγρο- της περιοχής, για τη διατροφή τους.

Ο Φoρέας Διαχείρισης έχει επανειλημμένα συστήσει τόσο αρμοδίως όσο και στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων για τους κινδύνους που εγκυμονούν η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων στην γεωργική περιοχή καθώς η απόθεση σχετικών συσκευασιών.

ια τον λόγο αυτό έχει πραγματοποιήσει επίσης συμβολικούς καθαρισμούς για την απομάκρυνση άδειων συσκευασιών, ελπίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα εντείνουν τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, οι να σκεφτούν τις ανεπανόρθωτες βλάβες από την χρήση χημικών σκευασμάτων και οι να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση