Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Ξεκινάει η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου
Ξεκινάει η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Ξεκινάει η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Σε άμεση προτεραιότητα βάζει ο ΑΔΜΗΕ τις διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, αλλά και την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων, προκειμένου το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των νέων στόχων για τη διείσδυση των και την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας το 2030.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε χθες την ένταξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νησιών του Βορείου Αιγαίου στο προκαταρκτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης (ΔΠΑ) για τα έτη 2021-2030. Η υλοποίηση του έργου διασύνδεσης των νησιών Βορείου Αιγαίου προωθείται παράλληλα με το έργο διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, συνολικού προϋπολογισμού 935 εκατ. ευρώ και 1,477 δισ. ευρώ αντίστοιχα, σε τρεις επιμέρους φάσεις:

– H Α΄ Φάση περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ΚΥΤ Κορίνθου – Κω, Κω – Ρόδου, ΚΥΤ Ν. Σάντας – Λήμνου, Λήμνου – Λέσβου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

– Η Β΄ Φάση περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ΚΥΤ Αλιβερίου – Σκύρου, Λέσβου – Χίου, Κω – Σάμου και Ρόδου – Καρπάθου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

– Η ΄ Φάση περιλαμβάνει το κλείσιμο των διασυνδετικών βρόχων με τις διασυνδέσεις Λέσβου – Σκύρου και Χίου – Σάμου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Το έργο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων αφορά τη διασύνδεση έξι αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων: (Κάσος διασύνδεση υπό ΜΤ), Ρόδος ( διασύνδεση υπό ΜΤ), Σύμη, (Ψέριμος, Τέλενδος, Νίσυρος, , Λέρος, Λειψοί, υαλί διασύνδεση υπό ΜΤ), Πάτμος και Αρκιοί (Μαράθι διασύνδεση υπό ΜΤ).

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς διασυνδέσεις, το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ προβλέπει την κατασκευή της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής μεταξύ των συστημάτων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η νέα διασύνδεση 400 kV αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αναμένεται να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα στις αρχές του . Επιπλέον, εξετάζεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων με τα γειτονικά συστήματα Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκίας, αντίστοιχα. Για τον σκοπό αυτό, στο προσεχές διάστημα θα εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες σκοπιμότητας για την επιλογή των έργων που θα προταθούν ώστε να συμπεριληφθούν στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E και τα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης.

Ο ΕΝΤSO-E έχει δρομολογήσει τις δράσεις για τον συντονισμένο σχεδιασμό ενός πανευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς, το οποίο θα επιτρέπει την επιπλέον αύξηση του μεριδίου των στην ηλεκτροπαραγωγή (έως και 80%) με χρονικό ορίζοντα το 2050. Ως στόχος έχει τεθεί η δημιουργία λεωφόρων ηλεκτρισμού (Εlectricity Highways) και ο σχεδιασμός – προγραμματισμός τους σε χρονικά στάδια ανά πενταετίες από το 2025 έως το 2050.

«Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2021-2030 περιλαμβάνει για πρώτη φορά τα νησιά Βορείου Αιγαίου, καλύπτοντας τη νησιωτική Ελλάδα σε όλο το γεωγραφικό της εύρος. Το νέο ΔΠΑ παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και θέτει τις προϋποθέσεις για αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, ο διαχειριστής παρακολουθεί στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και, σε συνεργασία με τον EΝTSO-E, σχεδιάζει νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. Σε επίπεδο υλοποίησης, ο ΑΔΜΗΕ προχωράει τα έργα χωρίς καθυστερήσεις και αξιοποιεί στο μέγιστο τους διαθέσιμους πόρους του, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή: kathimerini.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση