Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Συγκρότηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Συγκρότηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Συγκρότηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Με του υπουργού Εσωτερικών λέξη Χρίτση (ΑΔΑ: ΩΒΥΝ465ΧΘ7-ΑΚΠ), συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως προβλέπετι στο 25 του ν.4368/21.2.2016.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συγκαλείται από τον υπουργό και συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές το χρόνο και κατά περίπτωση για ειδικά θέματα σε έκτακτες συνεδριάσεις.

Το Συμβούλιο αποσκοπεί στο συντονισμό της δράσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την των αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεμηθεί από τα καθ'ύλην αρμόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τομέα ς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση