Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Στρατηγική συμφωνία Alpha Bank, Eurobank, KKR για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Στρατηγική συμφωνία Alpha Bank, Eurobank, KKR για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Στρατηγική συμφωνία Alpha Bank, Eurobank, KKR για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

H EUROBANK και η ALPHA BANK ενώνουν τις δυνάμεις τους με την KKR και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη () και εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενεργό διαχείριση των προβληματικών δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.

Ένα νέο σχήμα για την διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων αρχικού ύψους 1,2 δις. , επιχειρήσεων που μπορούν να καταστούν βιώσιμες ανακοίνωσαν από κοινού  AlphaBank, Eurobank και KKR Credit με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (). Η συμφωνία αποτυπώνει την πρόθεση των εγχώριων τραπεζών να κινηθούν δυναμικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία, και ειδικά στο κρίσιμο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί εδώ και καιρό ωστόσο αναμένονταν η ολοκλήρωση της συμφωνίας κυβέρνησης – θεσμών για την .

Οι εγχώριες τράπεζες συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ενιαία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των προβληματικών δανείων αλλά και τη επιλεγμένων ελληνικών επιχειρήσεις. Στόχος είναι η μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους έως 1,2 δις. , επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες με στόχο την αναδιάρθρωση και την των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν βιώσιμες.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση Alpha, Eurobank και KKR, η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

• Η KKR μέσω της εξειδικευμένης θυγατρικής της “Pillarstone Europe” θα ιδρύσει ελληνική εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην οποία σκοπεύει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) με ποσοστό 5%. Η εταιρεία διαχείρισης θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τη διαχείριση των NPL's στην Ελλάδα.

• Το αρχικό χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση δανείων, θα ανέλθει σταδιακά σε ύψος 1,2 δις ευρώ, με εκτιμώμενη ισόποση συμμετοχή των δύο τραπεζών (50%-50%) και η σύνθεσή του θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης και την KKR Οι δύο τράπεζες (Eurobank και Alpha Bank) θα συνεχίσουν να εγγράφουν στις καταστάσεις τους τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πώληση παρά μόνον διαχείρισή τους από την εταιρεία διαχείρισης. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών (capital neutral). Η δομή της συναλλαγής είναι τέτοια που επιτρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο και την συμμετοχή κι άλλων ελληνικών τραπεζών στο εγχείρημα

• Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους. Εκτός από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να έχουν ανάγκη από
– νέα κεφάλαια,
– λειτουργική αναδιοργάνωση, και
– ενίσχυση του management, στοιχεία που θα παρέχει η KKR και που θα επιτρέψουν την ανασυγκρότησή τους και τη δυναμική επιστροφή τους στην αγορά.

• Πριν από την έναρξη διαχείρισης των προβληματικών δανείων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των τραπεζών, της εταιρείας διαχείρισης και της KKR για το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενός εκάστου δανείου ξεχωριστά, ώστε αυτό να ενταχθεί στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από τηνKKR και την EBRD. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών η συμφωνία θα έχει πολλαπλή θετική επίδραση με την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών δανείων από εταιρείες με μακρόχρονη διεθνή εμπειρία, την χρηματοδότηση με νέα κεφάλαια, αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, λειτουργική αναδιάρθρωση και διοικητική ενίσχυση, κοινή στόχευση και συντονισμός όλων των πλευρών, στρατηγικός σχεδιασμός καιbusiness plan από εξειδικευμέ συμβούλους για να ανασυνταχθούν οι επιχειρήσεις αυτές και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

 

"Αλιεύοντας" την είδηση