Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΛΛΑΔΑ / ΚΟΣΜΟΣ / Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016: Στόχος η απασχόληση, η ανάπτυξη, η μετανάστευση και η παγκόσμια δράση

Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016: Στόχος η απασχόληση, η ανάπτυξη, η μετανάστευση και η παγκόσμια δράση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 με πιστώσεις πληρωμών ύψους 143,5 δισ. ευρώ, για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Ευρώπη και αλλού. Τα κονδύλια θα επενδυθούν στην τόνωση της καινοτομίας, τη δημιουργία απασχόλησης, τη σύγκλιση μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα.

Προτείνονται επίσης συνεισφορές στο (EΤΣΕ), το οποίο αποτελεί την καρδιά του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το σημερινό σχέδιο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα αποφασίσουν από κοινού για τον τελικό προϋπολογισμό.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αρμόδια για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε: «Στη σημερινή είναι σημαντικότερο από ποτέ να χρησιμοποιούνται συνετά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ο προϋπολογισμός μας για το 2016 στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη μέσω επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και παράλληλα συμβάλλει στη διαχείριση εξωτερικών προκλήσεων, όπως η μετανάστευση. Ανταποκρινόμαστε στις επιτακτικότερες ανάγκες στην Ευρώπη και στοχεύουμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.»

Τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 είναι:

  • Σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού (66,58 δισ. ευρώ) διατίθεται για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.
  • Στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π.χ. της Ενεργειακής Ένωσης και της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, μέσω προγραμμάτων όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (1,67 δισ. ευρώ το 2016).

-Διάθεση 1,8 δισ. ευρώ (30% περισσότερα απ΄ ό,τι το 2015) για το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού για το 2014-2020, το οποίο βοηθά πάνω από 4 εκατ. άτομα να εργαστούν και να σπουδάσουν οπουδήποτε στην ΕΕ.

  • Στήριξη της ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας με προγράμματα όπως το «Horizon 2020» (10 δισ. ευρώ το 2016, αύξηση 11,6% σε σχέση με το 2015).

-Αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 2 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 500 εκατ. ευρώ για το τμήμα εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ώστε να αποδεσμευτούν επενδυτικά κεφάλαια 315 δισ. ευρώ για την Ευρώπη. Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών της νέας επενδυτικής δομής, αποτελεί σήμερα το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών.

  • Διάθεση συνολικού ποσού 42,86 δισ. ευρώ για τους .

    Αντιμετώπιση νέων προκλήσεων – στην Ευρώπη και αλλού

Θα διατεθούν περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των σημερινών μεταναστευτικών προκλήσεων. Ο προϋπολογισμός στηρίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη Μετανάστευση, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρέχοντας επιπλέον χρηματοδότηση των επιχειρήσεων «Τρίτων» και «Ποσειδών», αυξημένη βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τα κράτη μέλη στην πρώτη γραμμή, χρηματοδότηση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος επανεγκατάστασης, και ενίσχυση οργανισμών όπως ο FRONTEX και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ).

Το 2016 θα διατεθούν 848 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και για το , που αποτελούν δύο κύριες πηγές χρηματοδότησης των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανταποκρίνεται επίσης στις νέες εξελίξεις που σημειώνονται στη γειτονιά της Ευρώπης και πέραν αυτής. Προβλέπονται 9,5 δισ. ευρώ (+28,5%) για ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε εξωτερικές κρίσεις, όπως οι κρίσεις στην Ουκρανία και τη Συρία, και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας θα ενισχυθούν με 2,1 δισ. ευρώ (+34%) και 2,5 δισ. ευρώ (+27%), αντίστοιχα.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ προβλέπει δύο ποσά για κάθε υπό χρηματοδότηση πρόγραμμα – αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Οι «αναλήψεις υποχρεώσεων» αφορούν τη χρηματοδότηση που μπορεί να συμφωνηθεί βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους, ενώ οι «πληρωμές» αφορούν τα ποσά που καταβάλλονται πραγματικά. Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 153,5 δισ. ευρώ (μείωση κατά 5,3% σε σχέση με το 2015) και οι πληρωμές σε 143,5 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 2015).

Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές, σε πραγματικούς όρους, είναι σε γενικές γραμμές σταθερές σε σχέση με το 2015. Στις πληρωμές περιλαμβάνονται οι πιστώσεις που απαιτούνται για τη σταδιακή κάλυψη των εκκρεμών απαιτήσεων από την προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, οι οποίες στο τέλος τους 2014 ανέρχονταν σε 24,7 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται μόλις στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ, αλλά χάρη στο πολλαπλασιαστικό του αποτέλεσμα και την εστίασή του στα αποτελέσματα, έχει μεγάλο αντίκτυπο. Για παράδειγμα, το διάστημα 2007-2013 η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της πολιτικής για τη συνοχή, εκτιμάται σε 2,1% για τη Λετονία, 1,8% για τη Λιθουανία και 1,7% για την .

Στα άλλα ειδικά μέσα περιλαμβάνονται το «Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (ΑΕΒ)», το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)» και το «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)». Οι αντίστοιχες πιστώσεις εξετάζονται εκτός του ΠΔΠ για τον υπολογισμό των περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια για πιστώσεις.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ηλικίας 18 έως 35 ετών σχετικά με τα δικαιώματά τους σε περίπτωση δανειοδότησης.

Προωθεί ιδίως: 1) το δικαίωμα να λαμβάνουν τυποποιημένες «προσυμβατικές πληροφορίες»· 2) το δικαίωμα να αλλάξουν και να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση· και 3) το δικαίωμα να εξόφλησης του δανείου πίστωση νωρίτερα σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Η εκστρατεία θα διεξαχθεί την περίοδο 2015-2016 σε τρεις χώρες της ΕΕ —Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία και Ελλάδα. Αξιοποιεί την πείρα που αποκτήθηκε κατά το πρώτο μέρος της εκστρατείας την περίοδο 2013-2014 στην Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την .

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Aνοίγει τις πύλες του την Κυριακή ο ναός Αγίου Νικολάου Παλιουρίου Βόλου - https://t.co/qV3ia6Hdig… -

  • Όχημα με ηλικιωμένο οδηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα #τροχαίοατύχημα - https://t.co/R6TYgPsPIT -

  • #φωτιά σε διαμέρισμα στον οικισμό Ξηροκάμπου #φωτιά - https://t.co/H1jdxlQ7PJ -

"Αλιεύοντας" την είδηση