Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Πρόσκληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών επιμόρφωσης αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ για τη Θεσσαλία
Πρόσκληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών επιμόρφωσης αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ για τη Θεσσαλία

Πρόσκληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών επιμόρφωσης αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ για τη Θεσσαλία

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ (ΑΠ4 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΚΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ», το οποίο αφορά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει το ΚΑΕΛΕ για 1.000 απόφοιτους των ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και , ηλικίας έως 29 ετών, με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ετοιμότητας.

Θα υλοποιηθούν 50 εκπαιδευτικά προγράμματα, για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 – 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, διάρκειας 80 ωρών το καθένα, και θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμέ χώρους. Σε κάθε αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα.
Δείτε παρακάτω (πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) τις θεματικές που θα υλοποιηθούν.
Για την υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το ΚΑΕΛΕ προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμε εκπαιδευτές/τριες έως και τη λήξη των προγραμμάτων. Τα προγράμματα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου 2015.
Οι Προτάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου (εναλλακτικά με courier) ή ιδιοχείρως στην έδρα του ΚΑΕΛΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, 2ος  όροφος, TΚ 10563, ), σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: Πρόταση για ένταξη στο Μητρώο εκπαιδευτών του Υποέργου 8: «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΕΛΕ» (το Έντυπο της Πρότασης προς σύναψη ς μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου διατίθεται παρακάτω).
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 την κα Κυριαζή Βίκυ στο τηλέφωνο 210 32 59 224 ή στο mail vkyriazi@esee.gr
 τον κ. Πραχαλιά Βαλάντη στο τηλέφωνο 210 32 59 224 ή στο mail valadisp@esee.gr
και ώρες 09.00 με 17.00.

Αρχείο πρόσκλησης

Πηγή: proson.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση