Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Προγράμματα «ΦιλόΔημος»: ξεπερνά τις προσδοκίες η ανταπόκριση των δήμων
Προγράμματα «ΦιλόΔημος»: ξεπερνά τις προσδοκίες η ανταπόκριση των δήμων

Προγράμματα «ΦιλόΔημος»: ξεπερνά τις προσδοκίες η ανταπόκριση των δήμων

Προσκλήσεις 805 εκατ. ευρώ  – εγκρίσεις έργων 368,6 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων

Με εντατικούς ρυθμούς εργάζονται τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον μεγάλο αριθμό προτάσεων που υποβάλλονται συνεχώς από τους δήμους ολόκληρης της χώρας για την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από τα δύο Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Μέχρι στιγμής, με πλήρη έλεγχο αλλά και ταχύτατες διαδικασίες, έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 368.647.254,79 ευρώ για 264 δήμους σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα.

Από τον αρχικό, συνολικό, προϋπολογισμό των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, οι πρώτες επτά (7) Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης  συνολικού ποσού των 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Η ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και για τη συνέχιση των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια. Κυρίως, όμως, καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για τα έργα και συνολικά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις των «ΦιλόΔημων», όπως προέκυψαν μέσω ενός συστηματικού διαλόγου ανάμεσα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια διαδικασία που επιλέχθηκε ως η πιο πρόσφορη για να καταγράψει τις ουσιαστικές ανάγκες των δήμων, αλλά και για να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις βάσει των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας τους.

Το αποτέλεσμα ξεπερνά θετικά τις προσδοκίες όλων των μερών. Τα δύο χρηματοδοτικά προγράμματα αναδεικνύονται σε πραγματικά εργαλεία για τους δήμους σε καίριους τομείς με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, καθώς χρηματοδοτούν δράσεις οι οποίες:

 

 • Δρομολογούν στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας, τα οποία είχαν μείνει επί χρόνια στο περιθώριο, παρά την αναγκαιότητά τους
 • Λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής» ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και σε αυτή της λειτουργίας των έργων
 • Προστατεύουν το περιβάλλον με την κατασκευή ή αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αποχετευτικών υποδομών
 • Διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα
 • Δημιουργούν ένα περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα μέσω της συνδρομής στην κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών με νέες προδιαγραφές ασφαλείας
 • Υπερδιπλασιάζουν τα διαθέσιμα ποσά για τη συντήρηση σχολείων, καθώς η χρηματοδότηση μέσω του «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι επιπρόσθετη της ετήσιας τακτικής ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό, η οποία αυξήθηκε για το 2018 στα 28 εκατ. ευρώ
 • Ενισχύουν τις δομές της Πολιτικής Προστασίας μέσω της προμήθειας μηχανημάτων έργου, έπειτα από πολλά χρόνια και στη βάση των αναγκών που διαπιστώνουν οι ίδιοι οι δήμοι
 • Ενεργοποιούν διαθέσιμους πόρους που δεν αρκούσαν από μόνοι τους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων

Τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος» δεν είναι «ασκήσεις επί χάρτου». Δρομολογήθηκαν γρήγορα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με στόχο να αποδώσουν καρπούς το ταχύτερο δυνατό.

Τον Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο ν.4509/2017 και τον Φεβρουάριο του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις. Με την ίδια λογική εργάζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχύτερη αξιολόγηση και ένταξη των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες από την κατάθεση των φακέλων, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ. Διαδικασίες και άνθρωποι υποτάχθηκαν στους στόχους της ταχύτητας με διαφάνεια και τεχνοκρατική πληρότητα για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση.

Οι επτά προσκλήσεις των δύο «ΦιλόΔημων», που έχουν ενεργοποιηθεί έως τώρα, είναι:

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»

 

 1. «Υποδομές ς για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» – 200 εκατ. ευρώ

Η Πρόσκληση ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας να παρέχουν νερό καθαρό και σε επαρκή ποσότητα στους κατοίκους τους. Χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων,  αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για τον εντοπισμό και τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθαρισμού νερού, αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού. Το Πρόγραμμα καλύπτει  και υποβληθέντα έργα που για διάφορους λόγους δεν εντάχθηκαν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αυτά τα σημαντικά υδρευτικά έργα να υλοποιηθούν.

 

 1. «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» – 200 εκατ. ευρώ

Αφορά στην κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού σε οικισμούς Γ' Προτεραιότητας, (οικισμοί με πληθυσμό αιχμής από 2.000 έως 15.000 ισοδύναμους κατοίκους), για τους οποίους απορρέει υποχρέωση συμμόρφωσης από την σχετική Κοινοτική Οδηγία για την ύπαρξη και ορθή λειτουργία των υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων. Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν πολύ σημαντικά έργα σε οικισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους.

 

 1. «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» – 25 εκατ. ευρώ

Με την Πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης οι ΟΤΑ στο χώρο ευθύνης των οποίων βρίσκονται ΧΑΔΑ, οι οποίοι έχουν περιληφθεί στην C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και οι οποίοι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο  Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Παράλληλα με το κυρίως έργο αποκατάστασης, με την πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικά έργα – προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας ΟΤΑ) που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας και εν συνεχεία αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ ή γενικά την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ.

 

 1. «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» – 200 εκατ. ευρώ

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση συμπληρώνει τις δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη  και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι έντονο.

 

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

 

 1. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – 60 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι είναι και  οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους. Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως πενταετίας ), καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα.

 

 1. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – 50 εκατ. ευρώ

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους.Το 2017 η τακτική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολείων ήταν 20 εκατ. ευρώ. Το 2018, μαζί με τα 28 εκατ. ευρώ της αυξημένης τακτικής χρηματοδότησης, διοχετεύονται στους δήμους γι' αυτό τον σκοπό 78 εκατ. ευρώ. 

 

 1. «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  Χαρών των Δήμων της Χώρας» – 70 εκατ. ευρώ

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας, οι οποίοι προβλέπουν αυστηρότερες προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών. Το εξαρτάται από τους προγραμματισμούς των δήμων, πολλοί από τους οποίους ξεπερνούν το 2018. Αυτή την περίοδο δαπανούνται περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ για νέες Παιδικές Χαρές και τον επανασχεδιασμό παλαιών.

 

Από το 2010 και έπειτα, τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συρρικνώθηκαν περίπου κατά 65%. Το 2018 σημειώθηκε για πρώτη φορά μικρή αλλά διακριτή αύξηση της χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παρ' ότι δεν αναπληρώνονται οι απώλειες, τόσο αυτή η αύξηση όσο και τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος», εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλέγμα ενίσχυσης των ΟΤΑ με σειρά νέων εργαλείων ή υφιστάμενων που αναβαθμίστηκαν, τα οποία θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενδεικτικά, μόνο το 2018, έχουν δοθεί

 • ως έκτακτη ενίσχυση 20,6 εκατ. ευρώ στους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους
 • περίπου 95 εκατ. ευρώ για την εξόφληση οφειλών δήμων μετά από δικαστικές αποφάσεις (ΑΚΣΙΑ)
 • περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για λόγω θεομηνιών και για τη αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας

Σημαντικές ενισχύσεις δόθηκαν στους δήμους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, από το των 326 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν γι' αυτό το σκοπό. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν ενισχύσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ για την αναδιαμόρφωση δημοτικών παιδικών σταθμών, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

 

 • Τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους δήμους.

Kατανομή των ποσών ανά Πρόσκληση και ανά Δήμο

a/a Δήμος Νομός Περιφέρεια Μηχανήματα Έργου Παιδικές Χαρές Σχολικά Κτίρια Αποχεύτευση Ύδρευση Εντάξεις ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο (149 εντάξεις) Σύνολο (78 εντάξεις) Σύνολο (78 εντάξεις) Σύνολο (16 εντάξεις) Σύνολο (55 εντάξεις)
1 Αβδήρων Ξάνθης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 185000 205000 2 390000
2 Αγιάς Λάρισας Θεσσαλίας 195000 211010 60000 3 466010
3 Αγίας Βαρβάρας Αττικής Αττικής 240000 120000 2 360000
4 Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Κρήτης 190000 221092 38000 1828137,65 3639496,45 5 5916726,1
5 Αγίου Δημητρίου Αττικής Αττικής 316253 1 316253
6 Αγίου Ευστρατίου Λέσβου Βορείου Αιγαίου 188144 7000 2 195144
7 Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης 245000 1 245000
8 Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής Αττικής 154800 515000 2 669800
9 Αγκιστρίου Αττικής Αττικής 112000 4997,2 1564844,04 3 1681841,24
10 Αγράφων Ευρυτανίας Στερεάς ς 16700 1 16700
11 Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής ς 1100000 5000000 3000000 3 9100000
12 Αθηναίων Αττικής Αττικής 460000 3600000 2 4060000
13 Αιγάλεω Αττικής Αττικής 170000 500000 800000 3 1470000
14 Αιγιαλείας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας 460000 1 460000
15 Αίγινας Αττικής Αττικής 147560 57300 3711489,88 3 3916349,88
16 Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας 130000 3000000 2 3130000
17 Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 217923,8 1 217923,8
18 Αλιάρτου-Θεσπιέων Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 209808 211000 62199,68 3 483007,68
19 Αλίμου Αττικής Αττικής 262321,57 236158 2 498479,57
20 Αλμυρού Μαγνησίας Θεσσαλίας 274000 1 274000
21 Αλμωπίας Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 251835 1 251835
22 Αλοννήσου Μαγνησίας Θεσσαλίας 8196,4 1 8196,4
23 Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης 160000 1 160000
24 Αμοργού Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 130000 12200 2 142200
25 Αμυνταίου Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας 216992,85 86400 2 303392,85
26 Αμφίκλειας-Ελάτειας Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 226566 70500 2 297066
27 Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας 180000 1872274,05 2 2052274,05
28 Ανατολικής Μάνης Λακωνίας Πελοποννήσου 976000 1 976000
29 Ανάφης Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 100000 1 100000
30 Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ηλείας Δυτικής Ελλάδας 232609,12 1 232609,12
31 Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας Δυτικής Ελλάδας 214000 1 214000
32 Άνδρου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 209000 1 209000
33 Ανωγείων Ρεθύμνου Κρήτης 105000 14500 2 119500
34 Αποκορώνου Χανίων Κρήτης 175000 60800 2830770,32 3 3066570,32
35 Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλίας 194000 1 194000
36 Άργους Ορεστικού Καστοριάς Δυτικής Μακεδονίας 220000 70000 2 290000
37 Αριστοτέλη Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας 98600 1 98600
38 Αρταίων Άρτας Ηπείρου 505500 3000000 2 3505500
39 Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας Δυτικής Ελλάδας 4765074 1 4765074
40 Αρχανών-Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης 180000 153810,09 4990000 3695966,51 4 9019776,6
41 Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 120000 1 120000
42 Β.Κυνουρίας Αρκαδίας Πελοποννήσου 31500 2587300,77 2 2618800,77
43 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής Αττικής 225000 1 225000
44 Βέλου Βόχας Κορινθίας Πελοποννήσου 219000 88500 2 307500
45 Βέροιας Ημαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 255000 239010 2 494010
46 Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης 150000 17800 3620464,17 3 3788264,17
47 Βισαλτίας Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 66100 2999000 2 3065100
48 Βοΐου Κοζάνης Δυτικής Μακεδονίας 270568 137618,4 2 408186,4
49 Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας 1400000 1 1400000
50 Βορείων Τζουμέρκων Άρτας Ηπείρου 1567741,93 1 1567741,93
51 Βριλησσίων Αττικής Αττικής 708908 3720000 2 4428908
52 Βύρωνα Αττικής Αττικής 250000 400000 2 650000
53 Γαλατσίου Αττικής Αττικής 235000 500000 420000 3 1155000
54 Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας Ηπείρου 205974 1 205974
55 Γλυφάδας Αττικής Αττικής 198400 2964840 2 3163240
56 Γορτυνίας Αρκαδίας Πελοποννήσου 285000 1 285000
57 Γρεβενών Γρεβενών Δυτικής Μακεδονίας 350000 245500 2 595500
58 Δάφνης-Υμηττού Αττικής Αττικής 600000 1 600000
59 Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 450173,93 1 450173,93
60 Δελφών Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας 272490 1 272490
61 Δεσκάτης Γρεβενών Δυτικής Μακεδονίας 145000 1994544,51 2 2139544,51
62 Διονύσου Αττικής Αττικής 164200 200000 3540200 3 3904400
63 Δίου-Ολύμπου Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας 126900 1 126900
64 Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 199967,36 70900 2 270867,36
65 Δομοκού Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 195000 36266,58 2 231266,58
66 Δοξάτου Δράμας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 72200 1 72200
67 Δράμας Δράμας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 318900 2897700 2 3216600
68 Δυτικής Αχαΐας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας 132400 1 132400
69 Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας Πελοποννήσου 209150 40000 621135,1 3 870285,1
70 Δωδώνης Ιωαννίνων Ηπείρου 10300 3182610,12 2 3192910,12
71 Δωρίδος Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας 254448 40000 2 294448
72 Έδεσσας Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 195000 158800 394308,94 3 748108,94
73 Ελαφονήσου Λακωνίας Πελοποννήσου 100000 5000 2 105000
74 Ελευσίνας Αττικής Αττικής 252798,8 259801,59 2 512600,39
75 Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής Αττικής 140000 246000 500000 3 886000
76 Εμμανουήλ Παππά Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 165000 1 165000
77 Εορδαίας Κοζάνης Δυτικής Μακεδονίας 900000 491000 2527822,57 3 3918822,57
78 Ερέτριας Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 130000 213000 64100 3 407100
79 Ερμιονίδας Αργολίδας Πελοποννήσου 178560 95583 2 274143
80 Ερύμανθου Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας 47253,55 1 47253,55
81 Ζηρού Πρέβεζας Ηπείρου 214000 2391967,74 2 2605967,74
82 Ζίτσας Ιωαννίνων Ηπείρου 252500 260000 80000 3000000 4 3592500
83 Ζωγράφου Αττικής Αττικής 154938 346580 500000 3 1001518
84 Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου 300000 2995000 2 3295000
85 Ήλιδας Ηλείας Δυτικής Ελλάδας 220000 1 220000
86 Ηλιούπολης Αττικής Αττικής 159960 433200 2 593160
87 Ηράκλειας Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 86000 1 86000
88 Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης 330000 520000 2100000 4336639,67 2997000 5 10283639,67
89 Ηρακλείου Αττικής Αττικής Αττικής 205000 300000 500000 3 1005000
90 Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ημαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 182500 208382 258989,2 3 649871,2
91 Θάσου Καβάλας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 186400 68200 2985000 3 3239600
92 Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 528000 4844000 1553225,81 3 6925225,81
93 Θέρμης Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 310000 800059,92 2 1110059,92
94 Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας 23300 1 23300
95 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 2698000 1 2698000
96 Θηβαίων Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 228950 2992772 2 3221722
97 Ι.Π.Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας 186000 3000000 2 3186000
98 Ιάσμου Ροδόπης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 186000 61100 2 247100
99 Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης 239905,6 181200 2 421105,6
100 Ιητών Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 109120 176275,92 9439,83 3 294835,75
101 Ιθάκης Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων 114000 14700 2 128700
102 Ιλίου Αττικής Αττικής 800000 1 800000
103 Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 221000 1 221000
104 Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου 400000 1000000 2 1400000
105 Καβάλας Καβάλας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 900000 1 900000
106 Καισαριανής Αττικής Αττικής 115000 266045,37 2 381045,37
107 Καλαβρύτων Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας 39300 1 39300
108 ς Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 162440 894149,81 2 1056589,81
109 Καλαμάτας Μεσσηνίας Πελοποννήσου 291400 520000 2 811400
110 Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας 216380 117379,77 2 333759,77
111 Καλλιθέας Αττικής Αττικής 250000 270966,68 356400 3 877366,68
112 Καντάνου-Σελίνου Χανίων Κρήτης 190000 2308580,06 2 2498580,06
113 Καρπάθου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 3372800 1 3372800
114 Καρπενησίου Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας 74400 1 74400
115 Καρύστου Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 9348611,44 1 9348611,44
116 Κάσου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 117800 120000 2 237800
117 Κασσάνδρας Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας 250000 1 250000
118 Καστοριάς Καστοριάς Δυτικής Μακεδονίας 230000 1 230000
119 Κατερίνης Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας 257000 738900 2 995900
120 Κέας Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 158040 14500 2 172540
121 Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας Ηπείρου 12100 1 12100
122 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής Αττικής 270000 560480 1585000 3 2415480
123 Κέρκυρας Κέρκυρας Ιονίων Νήσων 400000 292000 2 692000
124 Κεφαλλονιάς Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων 305000 321307,03 187900 3 814207,03
125 Κηφισιάς Αττικής Αττικής 155000 244000 452000 3 851000
126 Κιλελέρ Λάρισας Θεσσαλίας 285000 400000 2997805,48 3 3682805,48
127 Κιλκίς Κιλκίς Κεντρικής Μακεδονίας 405232 255000 257400 3 917632
128 Κιμώλου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 10151 1 10151
129 Κομοτηνής Ροδόπης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 400000 345000,39 450000,01 3 1195000,4
130 Κόνιτσας Ιωαννίνων Ηπείρου 205939,2 1 205939,2
131 Κορινθίων Κορινθίας Πελοποννήσου 705086,46 1 705086,46
132 Κορυδαλλού Αττικής Αττικής 145000 267000 600000 3 1012000
133 Κρωπίας Αττικής Αττικής 260400 396800 400000 3 1057200
134 Κυθήρων Αττικής Αττικής 165000 16900 2 181900
135 Κύθνου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 139800 130000 18086,64 3 287886,64
136 Κω Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 300000 223000 3000000 3 3523000
137 Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 500000 1 500000
138 Λαμιέων Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 610000 1 610000
139 Λαρισαίων Λάρισας Θεσσαλίας 347200 1 347200
140 Λεβαδέων Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 210000 264000 2 474000
141 Λειψών Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 102600 5000 2 107600
142 Λέρου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 127647 207090 44577 3 379314
143 Λευκάδας Λευκάδας Ιονίων Νήσων 185000 1 185000
144 Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας Θεσσαλίας 135000 1 135000
145 Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Κορινθίας Πελοποννήσου 199838,4 137640 2 337478,4
146 Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής Αττικής 700000 1 700000
147 Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής Αττικής 350000 170000 2 520000
148 Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 40800 1008957 2 1049757
149 Μαραθώνα Αττικής Αττικής 189720 225000 234500 3 649220
150 Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής Αττικής 69000 960000 2 1029000
151 Μεγαλόπολης Αρκαδίας Πελοποννήσου 979600 1 979600
152 Μεγανησίου Λευκάδας Ιονίων Νήσων 5000 1 5000
153 Μεγαρέων Αττικής Αττικής 440000 250000 320000 3 1010000
154 Μεσσήνης Μεσσηνίας Πελοποννήσου 250000 176000 1860483,86 3 2286483,86
155 Μεταμόρφωσης Αττικής Αττικής 190000 1 190000
156 Μήλου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 74500 1 74500
157 Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης 240000 100000 2 340000
158 Μίνωα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης 268000 1 268000
159 Μονεμβασιάς Λακωνίας Πελοποννήσου 260000 91700 2 351700
160 Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής Αττικής 217000 567690 2 784690
161 Μουζακίου Καρδίτσας Θεσσαλίας 63600 1 63600
162 Μύκης Ξάνθης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 205000 166200 2 371200
163 Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης 220720 214000 110000 3 544720
164 Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 92000 1 92000
165 Ν.Κυνουρίας Αρκαδίας Πελοποννήσου 1593562,49 1 1593562,49
166 Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας Αττικής Αττικής 133920 280000 260000 3 673920
167 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 119500 1 119500
168 Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας 205000 113900 2 318900
169 Ναυπλιέων Αργολίδας Πελοποννήσου 261000 600000 280000 3 1141000
170 Νέας Ζίχνης Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 192200 50000 2 242200
171 Νέας Ιωνίας Αττικής Αττικής 173600 559535 2 733135
172 Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας 270000 313000 750000 3 1333000
173 Νέας Σμύρνης Αττικής Αττικής 179900 379777,28 900000 3 1459677,28
174 Νεμέας Κορινθίας Πελοποννήσου 206000 34000 15848000 3 16088000
175 Νεστορίου Καστοριάς Δυτικής Μακεδονίας 170000 1 170000
176 Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη Αττικής Αττικής 272800 341024,8 680000 3 1293824,8
177 Νικολάου Σκουφά Άρτας Ηπείρου 145000 74000 3000000 3 3219000
178 Νισύρου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 130000 1493548,39 2 1623548,39
179 Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας 47700 1 47700
180 Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Κορινθίας Πελοποννήσου 204376,8 69384,81 2 273761,61
181 Οινουσσών Χίου Βορείου Αιγαίου 5600 1 5600
182 Οιχαλίας Μεσσηνίας Πελοποννήσου 45000 1 45000
183 Ορεστιάδας Έβρου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 240000 1 240000
184 Οροπεδίου Λασιθίου Λασιθίου Κρήτης 136152 7900 2 144052
185 Ορχομενού Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 163888 61000 2 224888
186 Παιανίας Αττικής Αττικής 247357 1 247357
187 Παιονίας Κιλκίς Κεντρικής Μακεδονίας 206000 122300 2 328300
188 Παλαιού Φαλήρου Αττικής Αττικής 269910,8 294450 2 564360,8
189 Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας 85500 1 85500
190 Παξών Κέρκυρας Ιονίων Νήσων 11300 1 11300
191 Παπάγου-Χολαργού Αττικής Αττικής 130000 245520 2 375520
192 Παρανεστίου Δράμας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 226222,4 11780 2 238002,4
193 Πάρου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 84300 1 84300
194 Πάτμου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 120900 18800 2 139700
195 Πατρέων Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας 540000 2100000 2 2640000
196 Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 260000 320000 1240000 3 1820000
197 Πειραιώς Αττικής Αττικής 379936 1446901,45 2 1826837,45
198 Πεντέλης Αττικής Αττικής 700000 1 700000
199 Περιστερίου Αττικής Αττικής 800000 1 800000
200 Πετρούπολης Αττικής Αττικής 157552 904333 2 1061885
201 Πηνειού Ηλείας Δυτικής Ελλάδας 151280 1 151280
202 Πολυγύρου Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας 244280 2902793,55 2 3147073,55
203 Πόρου Αττικής Αττικής 110000 18100 2 128100
204 Πρέβεζας Πρέβεζας Ηπείρου 215000 300000 1540000 3 2055000
205 Προσοτσάνης Δράμας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 160000 46474,29 2 206474,29
206 Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας 62999,54 993984 1325820,4 3 2382803,94
207 Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 228160 3000000 2 3228160
208 Πύλης Τρικάλων Θεσσαλίας 267554,8 73464,03 2 341018,83
209 Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας Πελοποννήσου 75600 1 75600
210 Πύργου Ηλείας Δυτικής Ελλάδας 267840 1 267840
211 Πωγωνίου Ιωαννίνων Ηπείρου 20000 375806,45 2 395806,45
212 Ραφήνας-Πικερμίου Αττικής Αττικής 115000 247949 2 362949
213 Ρεθύμνης Ρεθύμνου Κρήτης 293600 725000 2 1018600
214 Ρόδου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 365000 890000 2 1255000
215 ς Αττικής Αττικής 155000 282000 250000 3 687000
216 Σαμοθράκης Έβρου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 129050 1 129050
217 Σαρωνικού Αττικής Αττικής 135000 1 135000
218 Σερβίων Βελβεντού Κοζάνης Δυτικής Μακεδονίας 61900 1 61900
219 Σερρών Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 285000 420900 2 705900
220 Σητείας Λασιθίου Κρήτης 235000 200000 120000 3 555000
221 Σιθωνίας Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας 200000 1 200000
222 Σικυωνιών Κορινθίας Πελοποννήσου 206108,68 1 206108,68
223 Σίφνου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 202492 20980,8 2 223472,8
224 Σκοπέλου Μαγνησίας Θεσσαλίας 4245500 1215000 2 5460500
225 Σκύδρας Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 179800 182899,91 2 362699,91
226 Σκύρου Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 15900 1 15900
227 Σουλίου Θεσπρωτίας Ηπείρου 70000 1 70000
228 Σουφλίου Έβρου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 74400 1 74400
229 Σοφάδων Καρδίτσας Θεσσαλίας 272000 265665,92 130000 678800 4 1346465,92
230 Σπάρτης Λακωνίας Πελοποννήσου 323500 190000 2 513500
231 Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής Αττικής 173600 360000 2 533600
232 Στυλίδας Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 169999,04 50099,44 2 220098,48
233 Σύμης Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 110000 15600 2 125600
234 Σύρου-Ερμούπολης Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 168640 200000 100400 3 469040
235 Τανάγρας Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 507160 280000 119999,54 36337200 3343424 5 40587783,54
236 Τεμπών Λάρισας Θεσσαλίας 180000 1 180000
237 Τήλου Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου 5000 1 5000
238 Τήνου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 191022 46946,46 2 237968,46
239 Τοπείρου Ξάνθης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 148000 64472,8 2 212472,8
240 Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλίας 417000 3000000 2 3417000
241 ς Αρκαδίας Πελοποννήσου 9509951,38 2502723,58 2 12012674,96
242 Τριφυλίας Μεσσηνίας Πελοποννήσου 355880 150000 2 505880
243 Τροιζηνίας-Μεθάνων Αττικής Αττικής 207000 3445240,8 2 3652240,8
244 Τυρνάβου Λάρισας Θεσσαλίας 175000 340000 2 515000
245 Ύδρας Αττικής Αττικής 115000 1 115000
246 Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης 195000 1 195000
247 Φαρκαδόνας Τρικάλων Θεσσαλίας 992470 1 992470
248 Φαρσάλων Λάρισας Θεσσαλίας 159300 863920 2 1023220
249 Φιλιατών Θεσπρωτίας Ηπείρου 35000 1 35000
250 Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής Αττικής 130000 223200 500000 3 853200
251 Φλώρινας Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας 196900 1 196900
252 Φολεγάνδρου Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου 100000 1 100000
253 Φούρνων-Κορσεών Σάμου Βορείου Αιγαίου 110000 1 110000
254 Φυλής Αττικής Αττικής 228780 222000 267000 3607570,44 4 4325350,44
255 Χαϊδαρίου Αττικής Αττικής 155000 340000 2 495000
256 Χαλανδρίου Αττικής Αττικής 210800 247000 260400 3 718200
257 Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 3825231,27 2972024,97 2 6797256,24
258 Χαλκιδέων Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 240000 581600 2 821600
259 Χανίων Χανίων Κρήτης 418128 1200000 5000000 2840000 4 9458128
260 Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης 230000 1580000 2 1810000
261 Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου 410000 350000 2 760000
262 Ψαρών Χίου Βορείου Αιγαίου 7000 1 7000
263 Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 300000 375000 2 675000
264 Ωρωπού Αττικής Αττικής 571665,22 269551,04 2 841216,26
Γενικό άθροισμα 31650818,84 22011302,94 68073237,22 116801373,6 130110522,2 504 368647254,8

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση