Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Προτάσεις Οικολόγων Πράσινων για βιώσιμη ανάπτυξη
Προτάσεις Οικολόγων Πράσινων για βιώσιμη ανάπτυξη

Προτάσεις Οικολόγων Πράσινων για βιώσιμη ανάπτυξη

Με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας στις τελευταίες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ότι αφορά:

 • Τις στρατηγικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης
 • Τα ανοιχτά μέτωπα της συμφωνίας με τους πιστωτές

 • Τη μάχη για τη διαφθορά και τη διαπλοκή, αλλά και

 • Το «παράλληλο πρόγραμμα» – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

“Επικροτούμε τις άμεσες στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στο τρίπτυχο χρέος – ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών – προσέλευση επενδύσεων, αλλά η δική μας οπτική επίσης περιλαμβάνει:

 • Σχετικά με την απομείωση του χρέους, παράλληλα με την διαπραγμάτευση με τους θεσμούς θα πρέπει να συνεχιστεί συγκροτημένα η εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τον Ειδικό Φορέα που εξαγγέλθηκε, πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας και όχι γενικόλογα. Βασικοί άξονες για μας είναι η προώθηση των πράσινων πολιτικών και της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης η εφαρμογή του πακέτου στήριξης της οικονομίας, με νέους όρους, ευνοϊκούς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

 • Επιμένουμε τέλος για ένα 4ο στρατηγικό στόχο: Την ενεργή συμμετοχή της χώρας στις προσπάθειες του παγκόσμιου στοιχήματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.

 • Για τα ανοιχτά μέτωπα της συμφωνίας με τους πιστωτές:

  • Όσο αφορά στην εύρεση ισοδύναμων για να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΗΕ, η πρότασή μας είναι να εξαγγελθεί και να δρομολογηθεί άμεσα ένας νέος σχεδιασμός μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού με κεντρικό άξονα τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
 • Σχετικά με το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, επιμένουμε στην αφαίρεση των φυσικών περιοχών από τους υφιστάμενους καταλόγους ΤΑΙΠΕΔ (ή κάθε άλλο χειρισμό που να διασφαλίζει τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και δεν επιτρέπει την αλλαγή χρήσης τους). Ως φυσικές περιοχές εννοούμε αναλυτικά: Περιοχές NATURA 2000, κοίτες, παρόχθιες εκτάσεις και εκβολές ποταμών, παράκτιες λιμνοθάλασσες και θίνες και μεγάλες, αδόμητες, δυσπρόσιτες φυσικές περιοχές στην ενδοχώρα

 • Σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, δεν είναι μόνο τα κανάλια, το τραπεζικό σύστημα και η λίστα Λαγκάρντ, αλλά και

  • Η καταπολέμηση της διαφθοράς και εξοικονόμηση πόρων στον τομέα των δημόσιων έργων και ακινήτων του δημοσίου
 • Εις βάρος και κόντρα σε προηγούμενες επιλογές που κατευθύνονται από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, η εφαρμογή στην πράξη του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και ενίσχυση της δημόσιας διαχείρισης και του ρόλου των φορέων κοινωνικής οικονομίας..

 • Η μάχη ενάντια στη διαφθορά και τη διαπλοκή διασφαλίζονται και με μέτρα για την εμβάθυνση της δημοκρατίας:

  • Μέσω αλλαγών στο εκλογικό σύστημα (καθιέρωση απλής αναλογικής – που επικροτούμε την εξαγγελία της), αλλά και στον κανονισμό της Βουλής, στη λειτουργία και τα οικονομικά των κομμάτων, στις δαπάνες και προνόμια υπουργών και βουλευτών
 • Με εκδημοκρατισμό και αποκέντρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αναθεώρηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και ουσιαστική κατοχύρωση της νησιωτικότητας.

 • Σχετικά με το «παράλληλο πρόγραμμα» – το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, η οικολογία δεν νοσταλγεί την προ μνημονίου εποχή, δεν επικεντρώνει απλά στην επιστροφή στην «ανάπτυξη». Δεν αρκείται στα άμεσα μέτρα για την Υγεία, την Παιδεία και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας. Προτείνει και δουλεύει για μια διαφορετική προς τη Βιώσιμη ευημερία. Μια που θα βασιστεί στην διαβούλευση στην πράξη με τους φορείς με την κοινωνία

  Σημεία αιχμής τα οποία δεν επιβαρύνουν τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας αλλά επιτρέπουν την μελλοντική βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση είναι:

  • Ο σχεδιασμός ενός νέου μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που θα ορίζει την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δεν θα μας δεσμεύει σε βρώμικες και ακριβές τεχνολογίες, θα δίνει έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ μικρής κλίμακας με κοινωνική συμμετοχή, αλλά θα δώσει κίνητρα και στήριξη για την ενεργοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας για τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Η εφαρμογή στην πράξη του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών και τη διαμόρφωση και εφαρμογή τοπικών αποκεντρωμένων σχεδίων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και ενίσχυση της δημόσιας διαχείρισης και του ρόλου των φορέων κοινωνικής οικονομίας.

 • Η ουσιαστική έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, με φορολογικές ελαφρύνσεις, παροχή ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατάργηση της γραφειοκρατίας. Για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η αγροτική και δασική παραγωγή, ο τουρισμός και η ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων.

 • Τα μέτρα για την ανάπτυξη της ποιοτικής και βιολογικής αγροτικής παραγωγής (δίκτυα διανομής χωρίς μεσάζοντες, κίνητρα για βραχεία εφοδιαστική αλυσίδα σε κάθε περιοχή και στον τουρισμό, φορολογικά κίνητρα σε ποιοτικά παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα). Οργάνωση της κτηνοτροφίας (ρυθμίσεις για τα βοσκοτόπια) με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας του δασικού πλούτου και των λοιπών δασικών δραστηριοτήτων. Ενίσχυση των δασικών συνεταιρισμών με αντικείμενο όχι μόνο την υλοτομία αλλά και την προστασία δασών, τη διαχείριση βιομάζας και άλλων δασικών προϊόντων.

 • Η ολοκλήρωση του νόμου για την απαγόρευση των μεταλλαγμένων στη χώρα.

 • Η προστασία των περιοχών Natura και του φυσικού πλούτου γενικά (δάση, αιγιαλοί) μέσα από την κατάλληλη χαρτογράφησή τους και νομοθετικές ρυθμίσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση και τους φορείς διαχείρισης.

 • Η άμεση κατάρτιση των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου με τη συνεργασία των δημόσιων Δασικών Υπηρεσιών στην σύνταξη, έλεγχο και ανάρτηση τους.

 • Η κλιμάκωση του ΕΝΦΙΑ όχι μόνο βάσει κοινωνικών αλλά και βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων.

 • Η περιβαλλοντική σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

 • Η προώθηση των «πράσινων επαγγελμάτων» και της νέας βιώσιμης οικονομίας στην επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

 • Οι παραπάνω θέσεις που αποσκοπούν στην έξοδο από το οικονομικό και κοινωνικό τέλμα όπου βρίσκεται εγκλωβισμένη η χώρα τα τελευταία χρόνια, θα εκφραστούν κοινοβουλευτικά και από τους δυο βουλευτές, μέλη των Οικολόγων Πράσινων, Γιώργο Δημαρά και Γιάννη Τσιρώνη (και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος), κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι παραμένουν αρωγοί στο της κυβέρνησης, με ευρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα του περιβάλλοντος και προτάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή και την βιώσιμη ανάπτυξη.”

  PagasitikosNews logo

  ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

  "Αλιεύοντας" την είδηση