Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Παρουσίαση «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη»
Παρουσίαση «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη»

Παρουσίαση «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη»

Την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» παρουσίασαν σήμερα στο αμφιθέατρο του ΥΜΕΠΟ ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Δ. Βίτσας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών, σημειώνοντας ότι «η ένταξη είναι κομβική παράμετρος, καθώς αποτελεί και διεθνώς το βασικό μέτρο για να κριθεί ο τελικός βαθμός ς της μεταναστευτικής πολιτικής μιας χώρας».

Ο ΥΜΕΠΟ πρόσθεσε ότι η ένταξη «αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας, για το σύνολο της κοινωνίας. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση, παρέχοντας στους πρόσφυγες και τους αυθεντική, ισότιμη και λειτουργική ένταξη στον κοινωνικό ιστό»

Στις βασικές παραμέτρους της ένταξης, ο Δ. Βίτσας συμπεριέλαβε «τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, στη μόρφωση, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, την βελτίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για να υπάρχει ευχέρεια στην καθημερινή επικοινωνία, την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά, αλλά και την εν γένει ενίσχυση και ενθάρρυνση της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Ακόμη, ο Υπουργός προσδιόρισε ως βασικό στόχο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» τη συνύπαρξη της κοινωνίας υποδοχής και των νεοεισερχόμενων μελών της, με όρους αλληλοκατανόησης, ειρηνικής και δημιουργικής αλληλεπίδρασης», ενώ τόνισε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω της οικοδόμησης ενός «ελληνικού μοντέλου ένταξης», το οποίο θα είναι «προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιομορφίες, τις συνθήκες, ευνοϊκές και δυσμενείς, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας».

Στη συνέχεια, ο ΥΜΕΠΟ υπογράμμισε ότι μέσω της κοινωνικής ένταξης «θα υποχωρήσουν τα όποια φαινόμενα μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας, τα οποία υφίστανται, όσο περιθωριακά και αν είναι».

Ένα από τα κεντρικά μηνύματα της ομιλίας του Υπουργού ήταν ότι «η ομαλή και επιτυχής ένταξη καταπολεμά το φόβο και αναπτύσσει μια αλληλέγγυα κοινωνία που μπορεί με αυτοπεποίθηση να βαδίσει στο δρόμο της προόδου».

Ως προς την υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη», ο Δ. Βίτσας ανέφερε ότι κεντρική επιδίωξη είναι να καταστεί «η Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός συνδιαμορφωτής και υλοποίησης των ενταξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, ασφαλώς με την αρωγή της κεντρικής διοίκησης».

Η Στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσω προγραμμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα καθορίζουν οριζόντιες πολιτικές και αντίστοιχους εθνικούς μηχανισμούς για την υποστήριξη και παρακολούθησή τους, κατά τρόπο εναρμονισμένο και συνεκτικό, σημείωσε ο Υπουργός.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας, παρουσίασε λεπτομερώς τη συνολική δομή της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη», παραθέτοντας όλα τα σχετικά στοιχεία.

Μεταξύ άλλων, ο Μ. Κλάπας ανέφερε ότι σήμερα στην Ελλάδα διαμένουν νόμιμα 551.868 , με κύριες χώρες καταγωγής την Αλβανία, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και διάφορες ασιατικές χώρες. Η πλειοψηφία αυτών «διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, της ς και των άλλων αστικών κέντρων», πρόσθεσε ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αναφερόμενος στον τρόπο υλοποίησης της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη, ο Μ. Κλάπας τόνισε ότι θα γίνει με την εφαρμογή πέντε μεταρρυθμίσεων:

  1. Η αρμοδιότητα της κοινωνικής ένταξης περνάει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  2. Εφαρμογή πολιτικών οριζόντιου χαρακτήρα, με εναρμόνιση δράσεων συναρμόδιων Υπουργείων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  3. Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύντμηση των χρόνων που απαιτούνται για ποικίλες υπηρεσίες, με παράλληλη καταπολέμηση της διαφθοράς, λόγω της απρόσωπης και άμεσης επικοινωνίας.
  4. Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο την επαναφορά σε πλαίσιο νομιμότητας όσων μεταναστών εισήλθαν παράτυπα στη χώρα ή έχασαν στην πορεία το καθεστώς νομιμότητας, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας με νόμιμο τρόπο και να έχουν δικαίωμα σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά.
  5. Ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά και υποστήριξη της «διαπολιτισμικότητας».

Τέλος, αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, ο Γ.Γ Μεταναστευτικής Πολιτικής σημείωσε ότι, μεταξύ άλλων, θα είναι από εθνικούς πόρους, από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από έκτακτες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στην παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη», η οποία έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, νλούκα Ρόκο, ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Νέα σχετικά με την ένταξη των μαθητών από οικογένειες μεταναστών στα σχολεία της Ευρώπης

Σε  που δημοσιεύτηκε χτες, το δίκτυο Eurydice παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη, συγκριτική χαρτογράφηση των εθνικών πολιτικών και μέτρων για την ένταξη των μεταναστών μαθητών στα σχολεία της Ευρώπης. Καλύπτει τα εξής θέματα: πρόσβαση στην εκπαίδευση· μαθησιακή, ψυχοκοινωνική και γλωσσική υποστήριξη· ρόλος των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων· και διακυβέρνηση. Η εν λόγω επισκόπηση των πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων και εργαλείων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και της ένταξης, στους ερευνητές και στους φορείς λήψης αποφάσεων. Η ένταξη των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών έχει ιδιαίτερη σημασία σε ολόκληρη την ΕΕ: οι αυτοί τείνουν να εμφανίζουν λιγότερο καλές επιδόσεις στο σχολείο σε σχέση με τους γηγενείς συμ τους και συχνά νιώθουν λιγότερη ευεξία.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ένταξη των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, η ΕΕ στηρίζει ευρύ φάσμα δράσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε θέματα πολιτικής και την προσέγγιση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν επιτυχημένα παραδείγματα και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον — μεταξύ άλλων και μέσω του Sirius, ενός ανεξάρτητου δικτύου πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση των μεταναστών. Η ΕΕ προσφέρει επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Erasmus+. Σε πρόσφατη μελέτη της ΕΕ με βάση τα στοιχεία του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), διαπιστώθηκε ότι οι μετανάστες μαθητές επιτυγχάνουν καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα όταν ενσωματώνονται και προσδοκούν καλές επιδόσεις.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση