Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Οδηγίες για τον επαναπατρισμό επιβατών κρουαζιερόπλοιων και την προστασία πληρωμάτων πλοίων
Οδηγίες για τον επαναπατρισμό επιβατών κρουαζιερόπλοιων και την προστασία πληρωμάτων πλοίων

Οδηγίες για τον επαναπατρισμό επιβατών κρουαζιερόπλοιων και την προστασία πληρωμάτων πλοίων

Από τότε που εμφανίστηκε η πανδημία του κορωναϊού, πολλοί είναι αυτοί που βρέθηκαν καθηλωμένοι, από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έως πληρώματα φορτηγών πλοίων. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζουν αυτά τα άτομα, παρέχοντας συστάσεις για την υγεία, τον επαναπατρισμό και τις ταξιδιωτικών μετακινήσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν επίσης τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα δίκτυο λιμένων στους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται αλλαγές πληρώματος χωρίς καθυστερήσεις.

Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε τα εξής: «Οι ναυτικοί διατηρούν ανοικτούς τους ζωτικούς διαύλους για την οικονομία μας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, δεδομένου ότι το 75 % του παγκόσμιου εμπορίου της ΕΕ και το 30 % του συνόλου των εμπορευματικών μεταφορών εντός της ΕΕ διενεργούνται διά θαλάσσης. Στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται υγειονομικές οδηγίες και συστάσεις για τις αλλαγές πληρώματος, την αποβίβαση και τον επαναπατρισμό ναυτικών και επιβατών. Ζητώ από τα κράτη μέλη να ορίσουν λιμένες στους οποίους θα πραγματοποιούνται ταχείες αλλαγές πληρώματος και να υπενθυμίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιέρων έχουν ευθύνη έναντι των πελατών τους και των υπαλλήλων τους να επαναπατρίσουν άπαντες με ασφάλεια.»

Αλλαγές πληρώματος, καθορισμένοι λιμένες

Οι ναυτικοί συχνά εργάζονται μακριά από την κατοικία τους και λείπουν κάθε φορά για μήνες. Όταν λήγει η σύμβασή τους, περίπτωση που αφορά περίπου 100 000 ναυτικούς κάθε μήνα, οι αλλαγές πληρώματος πραγματοποιούνται σε λιμένα. Για πολλούς ναυτικούς, ο λιμένας άφιξης/αναχώρησης δεν βρίσκεται στην χώρα τους και πολλοί ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με σημαία της ΕΕ είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν επί του παρόντος διαφορετικούς κανόνες για τις αλλαγές πληρώματος στους λιμένες τους. Για λόγους σαφήνειας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης και τις οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων. Για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι χρειάζονται θεώρηση για να αποβιβαστούν εντός της ΕΕ και οι οποίοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση θεώρησης, λόγω της τρέχουσας κατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τη χορηγούν στα σύνορα, ώστε αυτοί να μπορούν να επαναπατρίζονται γρήγορα.

Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές καλούν τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την Επιτροπή, να ορίσουν λιμένες κατά μήκος των ακτών της ΕΕ για ταχείες αλλαγές πληρώματος, οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για να υποβάλλονται οι ναυτικοί σε ιατρικούς ελέγχους και να παραμένουν σε καραντίνα, αν απαιτείται από την εκάστοτε χώρα, καθώς και μεταφορικές συνδέσεις για να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Η πανδημία έχει ήδη οδηγήσει στην παράταση ορισμένων συμβάσεων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία των ναυτικών. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι παρατάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Κρουαζιερόπλοια

Οι φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση του επαναπατρισμού των επιβατών και των πληρωμάτων από τα κρουαζιερόπλοιά τους, καθώς και από λιμένες τρίτων χωρών. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη σημαίας να βοηθήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να εντοπίσουν λιμένες κατάλληλους για αποβίβαση και να οργανώσουν την αποβίβαση και τον επαναπατρισμό των πελατών και του πληρώματός τους. Εάν είναι γνωστό ότι επιβαίνοντες έχουν προσβληθεί από τον κορωναϊό, τα σκάφη θα πρέπει να κατευθύνονται σε λιμένα που βρίσκεται σε μεγάλη εγγύτητα, όπου τα νοσοκομεία διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα.

Υγειονομικές συστάσεις και υποβολή εκθέσεων

Τα πλοία ήδη πρέπει να υποβάλλουν ναυτική δήλωση υγείας προτού εισέλθουν σε λιμένα. Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά τα πλοία που προσεγγίζουν λιμένα να κοινοποιούν, τέσσερις ώρες πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης, τον αριθμό των επιβαινόντων και τυχόν επιβεβαιωμένα ή πιθανά τα της νόσου COVID-19.

Η υγεία και η ασφάλεια των ναυτικών και των λιμενεργατών είναι υψίστης σημασίας. Η Επιτροπή ζητεί να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συστάσεις, και να έχουν οι ναυτικοί πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, αν παραστεί ανάγκη. Αν όλα τα μέλη του πληρώματος είναι υγιή και αν ο προηγούμενος ελλιμενισμός τους έγινε πριν από περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, δεν θα πρέπει να τους επιβάλλεται καραντίνα, όταν αποβιβάζονται για επαναπατρισμό.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν καλύπτουν τα μέλη πληρώματος αλιευτικών σκαφών, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πρόσφατα εκδοθεισών κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών.

Κορωναϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τον εφοδιασμό και τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων

 Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η πανδημία έχει αναδείξει σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση του εφοδιασμού με τα αναγκαία κρίσιμα φάρμακα, καθώς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια πανδημία στην αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμάκων στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής εστιάζουν στην ορθολογική προμήθεια, κατανομή και χρήση των ζωτικής σημασίας φαρμάκων για τη φροντίδα των ασθενών με κορωναϊό, καθώς και των φαρμάκων για τα οποία ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος έλλειψης εξαιτίας της πανδημίας. Χάρη στις προτεινόμενες δράσεις θα μπορέσει να υπάρξει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα διατηρεί την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και παράλληλα θα προστατεύει τη δημόσια υγεία.

Η επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτόγνωρη αυτή κρίση δημιουργεί τεράστιες πιέσεις για τα συστήματα υγείας μας, με τα αποθέματα βασικών φαρμάκων σε πολλά ευρωπαϊκά νοσοκομεία να κινδυνεύουν να εξαντληθούν. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν έχουμε το περιθώριο για ελλείψεις σε φάρμακα που σώζουν ζωές. Σήμερα παρουσιάζουμε στα κράτη μέλη συγκεκριμένες δράσεις ώστε να προλαμβάνονται εκ των προτέρων οι ελλείψεις και να διασφαλίζεται ότι τα νοσοκομεία μας διαθέτουν τα αναγκαία φάρμακα για να σώσουν ζωές. Καλώ τη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη και αίσθημα ευθύνης και να αυξήσει την παραγωγή των φαρμάκων που είναι αναγκαία για τη φροντίδα των ατόμων που έχουν νοσήσει σοβαρά λόγω κορονοϊού.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βέλτιστη και ορθολογική χρήση των φαρμάκων τονίζουν ότι οι εθνικές αρχές πρέπει:

 • Να δείξουν αλληλεγγύη μέσα από την άρση των απαγορεύσεων και των περιορισμών στις εξαγωγές, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα βασικά φάρμακα στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία και ότι αποφεύγεται η συσσώρευση αποθεμάτων σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περιττή συσσώρευση αποθεμάτων λόγω αγορών πανικού.
 • να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό, αυξάνοντας και αναδιοργανώνοντας την παραγωγή μέσα από την παρακολούθηση των αποθεμάτων και της παραγωγικής ικανότητας, τον συντονισμό των κοινών προσπαθειών του κλάδου και την εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ζήτησης και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την ενθάρρυνση του εφοδιασμού. Εάν τα κράτη μέλη χρειαστεί να στηρίξουν τη βιομηχανία στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας μέσω φορολογικών κινήτρων και κρατικών ενισχύσεων και να εφαρμόσουν ρυθμιστική ευελιξία, η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει καθοδήγηση και ασφάλεια δικαίου.
 • να προωθήσουν τη βέλτιστη χρήση των φαρμάκων στα νοσοκομεία, ιδίως μέσα από την προσαρμογή των υφιστάμενων πρωτοκόλλων των νοσοκομείων ή την κατάρτιση νέων επικυρωμένων πρωτοκόλλων για την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης φαρμάκων, καθώς και μέσα από την παροχή της δυνατότητας για παράταση των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων.
 • να βελτιστοποιήσουν τις πωλήσεις στα φαρμακεία ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση αποθεμάτων από το κοινό μέσα από την επιβολή περιορισμών στις πωλήσεις φαρμάκων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων και, ενδεχομένως, τον προσωρινό περιορισμό των διαδικτυακών πωλήσεων για βασικά φάρμακα.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις με σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον εντοπισμό των φαρμάκων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθείται η συνολική ζήτηση από τα κράτη μέλη, καθώς και οι επιπτώσεις των απαγορεύσεων εξαγωγών από τρίτες χώρες.

Ο κίνδυνος ελλείψεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης σε φάρμακα για ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η συσσώρευση αποθεμάτων από τους πολίτες, η αυξημένη ζήτηση για πειραματικά φάρμακα για τον κορονοϊό, τα μέτρα προστατευτισμού που λαμβάνονται εντός και εκτός της ΕΕ, όπως οι απαγορεύσεις εξαγωγών και η συσσώρευση αποθεμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και οι φραγμοί στις μεταφορές μεταξύ χωρών.

Επιπλέον, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο το οποίο εξηγεί πότε και πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες ή γραπτές διαβεβαιώσεις ότι η συνεργασία για την αποφυγή ελλείψεων σε δυσεύρετα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνάδει με τους κανόνες περί ανταγωνισμού.

Νέα  ειδική  ομάδα για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς με στόχο την άρση των περιορισμών στην ενιαία αγορά

 Η Επιτροπή συγκάλεσε την πρώτη συνεδρίαση με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νέας ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η επείγουσα ανάγκη για ελεύθερη ροή αγαθών όπως μασκών, ιατρικού εξοπλισμού και τροφίμων σε όλη την ΕΕ.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Η έξαρση του κορονοϊού κατέστησε απολύτως σαφές ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτόν τον ιό. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει από κοινού επιδεικνύοντας αλληλεγγύη. Οι περιορισμοί θέτουν σε κίνδυνο την αλληλεγγύη και εμποδίζουν τη μεταφορά βασικών αγαθών σε όσους τα έχουν ανάγκη. Η ενιαία αγορά είναι η ραχοκοκαλιά της κοινής μας αντίδρασης. Απαιτείται αποφασιστική δράση για την άρση τυχόν περιορισμών που την υπονομεύουν». 

Η σύσταση της ειδικής ομάδας είχε εξαγγελθεί στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς της 10ης Μαρτίου, στο πλαίσιο της βιομηχανικής στρατηγικής. Στόχος είναι η ειδική ομάδα να αποτελέσει πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Η πρώτη συνεδρίαση που εγκαινίασε τις εργασίες της νέας ειδικής ομάδας συγκλήθηκε επειγόντως για να συζητηθούν ζητήματα που εμποδίζουν την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ιδίως οι περιορισμοί στις εξαγωγές, εντός της ΕΕ, ζωτικής σημασίας προστατευτικών και ιατροφαρμακευτικών εφοδίων, οι συνοριακοί και η ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγή βασικού εξοπλισμού.

Στόχος είναι επίσης η υλοποίηση των σαφών οδηγιών των Ευρωπαίων ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Μαρτίου για άρση όλων των εσωτερικών απαγορεύσεων ή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

Η ειδική ομάδα θα συγκαλείται τακτικά για να συζητά ζητήματα σχετικά με την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

 

Σύσταση για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου

μέσω δεδομένων και εφαρμογών φορητών συσκευών

 Η Επιτροπή συνιστά σήμερα σειρά μέτρων και ενεργειών για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ με σκοπό τη χρήση εφαρμογών και δεδομένων φορητών συσκευών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Τα ψηφικά εργαλεία, εφόσον είναι συντονισμένα και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σταδιακή άρση των μέτρων ανάσχεσης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η σύσταση καθορίζει μια διαδικασία για την έγκριση, από κοινού με τα κράτη μέλη, μιας εργαλειοθήκης, εστιάζοντας σε δύο διαστάσεις:

 • μια συντονισμένη, πανευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τη χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές, που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποτελεσματικά και πιο στοχευμένα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και θα επιτρέπει την προειδοποίηση, την πρόληψη και την ιχνηλάτηση επαφών· και
 • μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης φορητών συσκευών.

Η σύσταση καθορίζει βασικές αρχές για τη χρήση των εν λόγω εφαρμογών και δεδομένων όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι εφαρμογές φορητών συσκευών και τα δεδομένα κινητικότητας παρέχουν τεράστιες δυνατότητες και βοηθούν στην κατανόηση της διασποράς του ιού και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Με τη σύσταση αυτή δρομολογούμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη χρήση εφαρμογών και δεδομένων, χωρίς να θίγονται οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν δρα ενωμένη.»

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς πρόσθεσε τα εξής: «Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να ξεπεράσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τον ιό και θα συνεχίσει να τα στηρίζει όσον αφορά τη στρατηγική εξόδου και την ανάκαμψη. Θα συνεχίσουμε, καθ' όλη τη διαδικασία, να διασφαλίζουμε τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες στον τομέα της προστασίας των δεδομένων είναι οι ισχυρότεροι παγκοσμίως και είναι επίσης κατάλληλοι για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, καθώς προβλέπουν εξαιρέσεις και ευελιξία. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές προστασίας δεδομένων και σύντομα θα υποβάλουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή.»

Μια κοινή συντονισμένη προσέγγιση ως προς τη χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης

Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία, η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τον νέο κορωναϊό. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των λύσεων που παρέχουν οι εφαρμογές για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και τον αντίκτυπό τους στην προστασία των δεδομένων. Κεντρικό στοιχείο της σημερινής σύστασης είναι η πρόταση κοινής εργαλειοθήκης για μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα οι οποίες να τηρούν πλήρως τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • προδιαγραφές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών κινητών επικοινωνιών για σκοπούς πληροφόρησης, προειδοποίησης και ιχνηλάτησης από ιατρική και τεχνική άποψη·
 • μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης εφαρμογών που δεν είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, για τη στήριξη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και την προώθηση κοινών λύσεων·
 • μηχανισμούς διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζουν οι δημόσιες υγειονομικές αρχές σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων·
 • προσδιορισμό ορθών πρακτικών και μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των εφαρμογών· και
 • ανταλλαγή δεδομένων με σχετικούς επιδημιολογικούς δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη, θα παρέχει καθοδήγηση που θα αφορά, μεταξύ άλλων, την προστασία δεδομένων και τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή. Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων με σκοπό την επισκόπηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού.

Μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της διασποράς του ιού

Η εργαλειοθήκη θα εστιάσει επίσης στην ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανώνυμων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης φορητών συσκευών. Στόχος είναι η ανάλυση μοντέλων κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των μέτρων εγκλεισμού στην ένταση των επαφών και, κατά συνέπεια, των κινδύνων μόλυνσης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι σημαντικές και ανάλογες προς τον σκοπό των εργαλείων ανάπτυξης μοντέλων διασποράς του ιού και θα παρέχουν στοιχεία για την ανάπτυξη στρατηγικών άρσης των περιορισμών για τις κοινωνίες.

Η Επιτροπή δρομολόγησε ήδη συζήτηση με τους φορείς κινητής τηλεφωνίας στις 23 Μαρτίου 2020, αποσκοπώντας στην κάλυψη όλων των κρατών μελών. Τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται πλήρως και θα διαβιβάζονται στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) προς επεξεργασία και ανάπτυξη μοντέλων. Δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους και θα αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Επόμενα βήματα

Έως τις 15 Απριλίου 2020 τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, θα αναπτύξουν μια εργαλειοθήκη για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τις εφαρμογές φορητών συσκευών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Για να στηρίξει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα παρέχει καθοδήγηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει έως τις 31 Μαΐου 2020, και να καταστήσουν τα μέτρα προσβάσιμα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή με σκοπό την αξιολόγησή τους από ομοτίμους. Η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο που επιτελείται και θα δημοσιεύει, από τον Ιούνιο 2020 και καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, περιοδικές εκθέσεις συνιστώντας την ανάληψη δράσης και/ή τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων που δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Κορωναϊός: Η ΕΕ εντείνει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για την καταπολέμηση του ιού

 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συντονίσουν ακόμη πιο στενά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν στις 7 Απριλίου 2020, οι Υπουργοί Έρευνας της ΕΕ υποστήριξαν το σχέδιο δράσης «ERAvsCorona» που προέκυψε μέσα από συζητήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών υπουργείων.

Η  Μαρίγια  Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Η έρευνα και η καινοτομία μάς δίνουν ελπίδα αλλά και τις επιστημονικές γνώσεις που χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε τον κορωναϊό. Πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη στενότερα εντός και εκτός ΕΕ ώστε η δράση μας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Χαιρετίζω θερμά τη στήριξη που προσέφεραν οι υπουργοί στις πρώτες άμεσες δράσεις «ERAvsCorona». Οι δράσεις αυτές αποτελούν εξαιρετική βάση για τον συντονισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και ερευνητικών δεδομένων και τη χρηματοδότηση δράσεων προτεραιότητας. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας είμαστε πιο δυνατοί στη μάχη κατά του ιού».

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 10 βραχυπρόθεσμες δράσεις προτεραιότητας για την καταπολέμηση του κορονοϊού που βασίζονται σε μια κοινή προσπάθεια άνευ προηγουμένου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ χαιρέτισαν ιδίως την προτεινόμενη παράταση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κλινικών δοκιμών θεραπειών, την προβλεπόμενη διεπιστημονική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμα ιατρικά μέτρα και μέτρα ετοιμότητας, την πιθανή συμπληρωματική χρηματοδότηση εν εξελίξει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και μια νέα πλατφόρμα ανταλλαγής ερευνητικών δεδομένων για τον κορωναϊό.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο δράσης «ERAvsCorona» θα είναι προσεχώς διαθέσιμες εδώ καθώς και στο σχετικό  δελτίο Τύπου της κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει παράσχει συγκεκριμένη στήριξη σε επειγόντως αναγκαία έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της έξαρσης του κορονοϊού.

 

 Καθοδήγηση σχετικά με την έγκριση περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων

ιδίως για τα κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα, κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωναϊού 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με προσωρινό πλαίσιο για την παροχή αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με την τρέχουσα έξαρση του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει επίσης ad hoc επιστολή υποστήριξης («comfort letter») σχετικά με συγκεκριμένο έργο συνεργασίας που αποσκοπεί στην αποφυγή ελλείψεων σε κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε την επαρκή προσφορά κρίσιμων νοσοκομειακών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με κορωναϊό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ελλείψεων σε βασικά και εν ανεπαρκεία προϊόντα και υπηρεσίες λόγω της πρωτοφανούς ραγδαίας αύξησης της ζήτησης που επιφέρει η πανδημία, χρειαζόμαστε επιχειρήσεις που να συνεργάζονται τηρώντας όμως τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Για να εξασφαλιστεί η επαρκής προσφορά, θα παρέχουμε επειγόντως στις επιχειρήσεις επαρκή καθοδήγηση και επιστολές υποστήριξης ώστε να διευκολυνθούν οι πρωτοβουλίες συνεργασίας που θα τονώσουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ζήτησης. Το προσωρινό πλαίσιο που εγκρίθηκε σήμερα εξηγεί πότε και με ποιον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν καθοδήγηση ή γραπτή υποστήριξη σύμφωνα με τους κανόνες μας περί ανταγωνισμού.»

Σήμερα, η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, παρουσιάζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς και της διαθεσιμότητας φαρμάκων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση για το προσωρινό πλαίσιο

Η έξαρση του κορωναϊού οδήγησε σε γενικό κλονισμό του εφοδιασμού λόγω διαταραχής των αλυσίδων εφοδιασμού και ραγδαίας αύξησης της ζήτησης που προκλήθηκε κυρίως από την απότομη αύξηση της ζήτησης για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της υγείας.

Οι περιστάσεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο ελλείψεων σε κρίσιμα ιατρικά προϊόντα, οι οποίες μπορεί να επιδεινωθούν με την εξέλιξη της πανδημίας. Τούτο αφορά, ειδικότερα, τα φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των ασθενών με κορωναϊό. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα του εφοδιασμού που οφείλονται στην έξαρση του κορονοϊού μπορεί να προκύψουν και για άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες πέραν του τομέα της υγείας.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων κλυδωνισμών και η έγκαιρη αποφυγή ελλείψεων μπορεί να απαιτήσουν ταχύ συντονισμό των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεραστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης προς όφελος, εν τέλει, των πολιτών. Τούτο μπορεί με τη σειρά του να απαιτήσει είτε την αλλαγή αντικειμένου παραγωγής ή την επέκταση της παραγωγής κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να συντονίσουν την παραγωγή, τη διαχείριση των αποθεμάτων και, ενδεχομένως, τη διανομή, έτσι ώστε να μην εστιάζουν όλες οι επιχειρήσεις σε ένα ή λίγα φάρμακα, και τα άλλα φάρμακα να παράγονται σε ανεπαρκείς ποσότητες. Υπό κανονικές περιστάσεις, ένας τέτοιος συντονισμός θα ήταν αντίθετος προς τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας πανδημίας όπως η έξαρση του κορονοϊού, ο συντονισμός αυτός μπορεί, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις, να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες.

Σκοπός του προσωρινού πλαισίου είναι να παρέχει αντιμονοπωλιακή καθοδήγηση σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν προσωρινά και να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και να βελτιστοποιηθεί η προσφορά, ειδικότερα των νοσοκομειακών φαρμάκων για τα οποία υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση για το προσωρινό πλαίσιο εξηγεί τα κύρια κριτήρια που θα ακολουθεί η Επιτροπή για να αξιολογήσει αυτά τα πιθανά σχέδια συνεργασίας.

Οι επιχειρήσεις είναι οι ίδιες υπεύθυνες για την αξιολόγηση της νομιμότητας των συμφωνιών και των πρακτικών τους. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κατάσταση, η Επιτροπή έχει αρχίσει να συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εμπορικούς συλλόγους για να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τη νομιμότητα των σχεδίων συνεργασίας τους και να θέσουν σε εφαρμογή επαρκείς διασφαλίσεις έναντι πιο μακροπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προφορική καθοδήγηση που έχει δώσει η Επιτροπή σε επιχειρήσεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες αρκεί. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να παράσχει κατ' εξαίρεση σε επιχειρήσεις γραπτή υποστήριξη (επιστολή υποστήριξης) σχετικά με συγκεκριμένα έργα συνεργασίας που πρέπει να υλοποιηθούν ταχέως προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έξαρση του κορονοϊού, ιδίως όταν εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον οι πρωτοβουλίες αυτές συμβιβάζονται με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η επιστολή υποστήριξης

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί επίσης σήμερα, για πρώτη φορά, τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανακοίνωση αποστέλλοντας επιστολή υποστήριξης στην ένωση «Medicines for Europe» πρώην «European Generics Medicines Association» (EGA). Η επιστολή υποστήριξης αφορά ένα συγκεκριμένο έργο εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ παραγωγών φαρμακευτικών προϊόντων —μελών ή μη της εν λόγω ένωσης— για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ελλείψεων σε κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα για τη θεραπεία των ασθενών με κορωναϊό. Οι φαρμακευτικές εταιρείες παραγωγής γενοσήμων παράγουν την πλειονότητα των κρίσιμων νοσοκομειακών φαρμάκων που χρειάζονται τώρα επειγόντως σε μεγάλες ποσότητες ώστε να αποφεύγονται οι ελλείψεις.

Υπό τις παρούσες περιστάσεις, αυτή η προσωρινή συνεργασία φαίνεται πράγματι δικαιολογημένη βάσει της νομοθεσίας περί συμπράξεων της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη του στόχου της και των διασφαλίσεων που έχουν θεσπιστεί για την αποτροπή προβλημάτων ανταγωνισμού, και εφόσον παραμένει εντός του εύρους που έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Όχι στις παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού με πρόσχημα την κρίση

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, υπό αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, είναι σημαντικότερο από ποτέ να προστατεύονται οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές βάσει του δικαίου περί ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και ενεργά τις σχετικές εξελίξεις στην αγορά για τον εντοπισμό επιχειρήσεων, οι οποίες επωφελούνται από την παρούσα κατάσταση για να παραβιάσουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ, είτε με τη σύναψη αντίθετων προς τους κανόνες του ανταγωνισμού συμφωνιών είτε με κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους.

Κορωναϊός: Αντίδραση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της πανδημίας

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν τα σχέδια για μια σθεναρή και στοχευμένη απάντηση της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη των χωρών εταίρων στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού. Η συλλογική δράση της ΕΕ θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της άμεσης υγειονομικής κρίσης και των συνακόλουθων ανθρωπιστικών αναγκών, στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης των χωρών εταίρων, καθώς και των ικανοτήτων τους όσον αφορά την έρευνα και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και, τέλος, στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Για την υποστήριξη αυτών των δράσεων, η ΕΕ θα εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική στήριξη των χωρών εταίρων με τη χορήγηση ποσού άνω των 15,6 δισ. ευρώ από τους υφιστάμενους πόρους για την εξωτερική δράση. Μαζί με τους εταίρους μας, μεριμνούμε ώστε η σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί σ' αυτούς να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του κορονοϊού.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτή η παγκόσμια πρόκληση απαιτεί στενή διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται άοκνα για την καταπολέμηση της πανδημίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο αν ενεργήσουμε από κοινού θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πραγματοποιήσει σύντομα εικονική εκδήλωση δωρητών ώστε να συμβάλει στην κινητοποίηση της αναγκαίας χρηματοδότησης και να υποστηρίξει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην παροχή βοήθειας προς τις πιο ευάλωτες χώρες.»

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής,. Τζουζέπ Μπορέλ, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού απαιτεί ενιαία και παγκόσμια απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης και των σοβαρών συνεπειών της — τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Παράλληλα, όμως, πρέπει να βοηθήσουμε και τους εταίρους μας —όχι μόνο στην άμεση γειτονιά μας αλλά και πέραν αυτής— προκειμένου να απορροφήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η κρίση στον βιοπορισμό, τη σταθερότητα και την ασφάλειά τους, καθώς τα δικά τους προβλήματα είναι και δικά μας. Πρόκειται για μια μάχη που δίνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτή τη μάχη είτε θα την κερδίσουμε όλοι μαζί είτε θα τη χάσουμε όλοι μαζί. Η συνεργασία και οι κοινές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, καθώς και οι πολυμερείς λύσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτούμε ώστε να διαμορφωθεί ένα πραγματικό παγκόσμιο θεματολόγιο για το μέλλον.»

Η επίτροπος αρμόδια για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, Γιούτα Ουρπιλάινεν, συμπλήρωσε τα εξής: «Όσο ο κορονοϊός απειλεί ζωές σε κάποιο μέρος του πλανήτη, δεν είμαστε ασφαλείς. Αυτή είναι η ουσία της διεθνούς συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων. Πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές μας προκλήσεις. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της και, μ' αυτή τη σημαντική δέσμη μέτρων παγκόσμιας αντίδρασης ύψους άνω των 15,6 δισ. ευρώ, ηγείται των κοινών προσπαθειών που καταβάλλουμε με τους εταίρους μας, ιδίως στην Αφρική, με στόχο ένα ασφαλέστερο μέλλον για όλους μας.»

Ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της αντίδρασής μας σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι της πανδημίας του κορονοϊού, ανακατευθύνουμε πάνω από 3,8 δισ. ευρώ από τα προβλεπόμενα κονδύλια για τα Δυτικά Βαλκάνια και τους άμεσους γείτονές μας στα ανατολικά και στα νότια, εκεί όπου εντοπίζονται οι πραγματικές ανάγκες σήμερα. Έτσι, θα αντιμετωπιστεί επειγόντως η υγειονομική κρίση, θα ενισχυθούν τα συστήματα υγείας και θα αμβλυνθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Κατοικούμε όλοι στην ίδια ήπειρο και ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε είναι αν δράσουμε όλοι μαζί.»

Ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων,  Γιάνες Λέναρτσιτς, δήλωσε σχετικά: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δυνητικά μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών. Οι επιπτώσεις που έχει η έξαρση του κορονοϊού στις πλέον ασταθείς χώρες, στους μετανάστες και στα πιο ευάλωτα άτομα θα είναι, πιθανώς, δραματικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις περίκλειστες και συχνά ανθυγιεινές δομές προσφύγων και τους καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε σθεναρά σ' αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, να εξασφαλίσουμε ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς θα συνεχίσουν να έχουν την αναγκαία πρόσβαση προκειμένου να εξακολουθήσουν να επιτελούν το διασωστικό έργο τους και, τέλος, να ενισχύσουμε τις μεταφορές και την υλικοτεχνική υποστήριξη σε βασικές ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.»

Δέσμη μέτρων «Ομάδα Ευρώπη»

Η αντίδραση της ΕΕ ακολουθεί μια προσέγγιση του τύπου «Ομάδα Ευρώπη», η οποία αποβλέπει στη διάσωση ζωών με την παροχή ταχείας και στοχευμένης υποστήριξης στους εταίρους μας για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, για να στηρίξει τις χώρες εταίρους και να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους, καθώς και τις μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές επιπτώσεις στις κοινωνίες και την οικονομία. Οι πρώτες δέσμες μέτρων της «Ομάδας Ευρώπη» εφαρμόζονται ήδη στις άμεσες γειτονικές χώρες: στα Δυτικά Βαλκάνια, στα ανατολικά και στα νότια.

Η ΕΕ, ως παγκόσμιος παράγοντας και σημαντικός χρηματοδότης του διεθνούς συστήματος παροχής βοήθειας, θα προωθήσει μια συντονισμένη πολυμερή απάντηση, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την G7 και την G20.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να προσαρμόζει την απόκρισή της με βάση τις εξελίξεις και να εστιάζει την προσοχή της στις πλέον πληττόμενες χώρες που χρειάζονται στήριξη των συστημάτων υγείας τους, όπως ορισμένες χώρες της Αφρικής, οι χώρες της Γειτονίας, τα Δυτικά Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, καθώς και τμήματα της Ασίας και του Ειρηνικού, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική. Η απόκριση της ΕΕ θα εστιάζεται στα πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των κοινοτήτων υποδοχής τους, και θα ενσωματώνει τους στρατηγικούς της στόχους που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και στο Ψηφιακό Θεματολόγιο.

Από το συνολικό ποσό των 15,6 δισ. ευρώ, διοχετεύονται 3,25 δισ. ευρώ στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων 1,19 δισ. ευρώ στις γειτονικές χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Η ΕΕ εξασφαλίζει 3,07 δισ. ευρώ για το σύνολο των γειτονικών χωρών —2,1 δισ. ευρώ για τις νότιες χώρες εταίρους και 962 εκατ. ευρώ για τις ανατολικές χώρες εταίρους— και άλλα 800 εκατ. ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Επιπροσθέτως, η συνολική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επιπλέον 1,42 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για την Αφρική και τις γειτονικές χώρες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ΕΕ θα στηρίξει την Ασία και τον Ειρηνικό με 1,22 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 291 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περιοχή της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 918 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εταίρων μας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και 111 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

Υλοποίηση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο

502 εκατ. ευρώ χορηγούνται για δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • παροχή άμεσης στήριξης στα σχέδια αντιμετώπισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην έκκληση της Κίνησης Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε χώρες με πιο αδύναμα συστήματα υγείας και σε χώρες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις·
 • παροχή άμεσης ανθρωπιστικής στήριξης σε πληττόμενες χώρες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής, καθώς και της υλικοτεχνικής στήριξης·
 • στήριξη με σκοπό την αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους·
 • οργάνωση της παροχής βοήθειας σε είδος στις πληττόμενες χώρες μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης·
 • παροχή εγγυήσεων και ρευστότητας σε τοπικές τράπεζες μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη·
 • στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση των περιορισμών στις εξαγωγές και τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τις βασικές ιατρικές προμήθειες και τα φάρμακα·
 • σύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων σε πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως τη συμφωνία κοινής προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταδοτικές νόσους. Οι χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.

2,8 δισ. ευρώ χορηγούνται για τη στήριξη της έρευνας και των συστημάτων υγείας και ύδρευσης. Η ΕΕ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

 • στηρίζει τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες·
 • στηρίζει τις προσπάθειες με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, παρέχοντας βασικά προστατευτικά μέτρα και συμβουλές υγιεινής για την πρόληψη της εξάπλωσης·
 • επιτρέπει ένα μέρος της ενωσιακής χρηματοδότησης από παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας —όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI) και ο Παγκόσμιος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός— να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση ζωτικών προγραμμάτων υγείας·
 • υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα στον τομέα της διάγνωσης, της θεραπείας και της πρόληψης και, αμέσως μετά την ανακάλυψη εμβολίου, την ταχεία έγκριση και επιδότηση των εμβολίων και την παράδοσή τους σε ευάλωτες χώρες·
 • υποστηρίζει την κατάρτιση των εμπειρογνωμόνων και την επιδημιολογική παρακολούθηση και ενισχύει τους περιφερειακούς οργανισμούς υγείας στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και στην Ασία και τον Ειρηνικό·
 • υποδέχεται τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ και εξετάζει τρόπους για την καλύτερη σύνδεση των δυνάμει υποψήφιων μελών·
 • υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών, των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στα συστήματα υγείας.

12,28 δισ. ευρώ χορηγούνται για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Η ΕΕ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

 • παρέχει άμεση δημοσιονομική στήριξη και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους για τις χώρες εταίρους, προκειμένου να εγκρίνουν μεταρ με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης·
 • κινητοποιεί τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις γειτονικές χώρες, από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)·
 • στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους αυτοαπασχολουμένους, μέσω εγγυήσεων, παροχής ρευστότητας και τεχνικής βοήθειας και περαιτέρω αναπροσανατολισμού των εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προς τον βραχυπρόθεσμο επιμερισμό των κινδύνων στα δάνεια·
 • χορηγεί δάνεια στον δημόσιο τομέα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως για την αγορά υγειονομικού εξοπλισμού και προμηθειών·
 • συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τη δημιουργία στέρεων και ανθεκτικών αξιακών αλυσίδων σε στρατηγικούς τομείς, και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 • προωθεί μορφές ελάφρυνσης του χρέους που εξετάζονται από το ΔΝΤ για τις πληττόμενες χώρες.

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η σφαιρική ανταπόκριση της ΕΕ στην πανδημία του κορωναϊού

 Δεσμεύεται η ΕΕ να διαθέσει νέα κονδύλια; Θα χρησιμοποιήσει το αποθεματικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης;

Για την αντιμετώπιση της άμεσης υγειονομικής κρίσης και των συνακόλουθων ανθρωπιστικών αναγκών στις χώρες εταίρους, καθώς και των μακροπρόθεσμων και διαρθρωτικών επιπτώσεων στις κοινωνίες και τις οικονομίες των χωρών εταίρων, η ΕΕ θα εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική στήριξη των χωρών εταίρων με τη χορήγηση ποσού άνω των 15,6 δισ. ευρώ από τους υφιστάμενους πόρους για την εξωτερική δράση. Μαζί με τους εταίρους μας, μεριμνούμε ώστε η σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί σ' αυτούς να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωναϊού.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από τον αναπροσανατολισμό υφιστάμενων κονδυλίων και προγραμμάτων, ώστε να χρησιμοποιηθούν ειδικά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και περιλαμβάνει δάνεια ύψους 5,2 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα επιταχυνθούν. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τη χρήση δημοσιονομικών εγγυήσεων που χρησιμεύουν για την κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών πόρων. Αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ στην ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» (Team Europe), η οποία θα συνδυάζει πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Από τη συνολική δέσμη μέτρων των 15,6 δισ. ευρώ, διοχετεύονται 3,25 δισ. ευρώ στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων 2,06 δισ. ευρώ στην υποσαχάρια Αφρική και 1,19 δισ. ευρώ στις γειτονικές χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Η ΕΕ εξασφαλίζει συνολικά 3,07 δισ. ευρώ για το σύνολο των γειτονικών χωρών —εκ των οποίων 2,1 δισ. ευρώ για τις νότιες και 962 εκατ. ευρώ για τις ανατολικές χώρες εταίρους— καθώς και 800 εκατ. ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Επίσης, η συνολική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επιπλέον 1,42 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για την Αφρική και τις γειτονικές χώρες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ).

Η ΕΕ θα στηρίξει την Ασία και τον Ειρηνικό με 1,22 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 291 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περιοχή της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 918 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εταίρων μας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και 111 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται σε τρεις τομείς: 502 εκατ. ευρώ για την επείγουσα, βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών∙ 2,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη της έρευνας και των συστημάτων υγείας και ύδρευσης στις χώρες εταίρους· και 12,28 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διαθέσει 25 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τη στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην άμεση και βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του κορονοϊού στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και 30 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά του προϋπολογισμού της ECHO, ενώ θα εξετάσει περαιτέρω τις ανάγκες στήριξης. Τα εν λόγω κονδύλια για τον ΠΟΥ θα συμβάλουν στην ετοιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην πρόληψη και στον περιορισμό του ιού, ενώ θα στηρίξουν τις χώρες με τα πιο αδύναμα συστήματα υγείας.

Θα ανασταλούν κάποια προγράμματα ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη μάχη κατά του κορονοϊού; Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν;

Η διαδικασία αναπροσανατολισμού διασφαλίζει ότι τα κονδύλια θα αντληθούν από προγράμματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατά τα προβλεπόμενα λόγω της πανδημίας. Τα ζωτικής σημασίας προγράμματα που παρέχουν βασικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η διατροφή, η ύδρευση και η αποχέτευση, καθώς και η εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και θα διευρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο ειδικά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Kονδύλια που είχαν διατεθεί στο παρελθόν για μία χώρα θα ανακατευθυνθούν τώρα σε άλλη;

Η ανακατεύθυνση κονδυλίων εντός και μεταξύ εν εξελίξει προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των τρεχουσών κατανομών ανά χώρα. Δεν προβλέπονται ανακατανομές από τη μία χώρα στην άλλη στο παρόν στάδιο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος όλους τους πόρους, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών πόρων, με σκοπό την επαρκή χρηματοδότηση της αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Οι χώρες και οι περιφέρειες εταίροι θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.

Θα έχει μέρος των χρημάτων τη μορφή δανείων και θα συμβάλει ο ιδιωτικός τομέας;

Ναι. Θα αξιοποιήσουμε όλες τις μορφές χρηματοδότησης, όπως τόσο την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) όσο και τα δάνεια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-εταίρους μας για τα έργα συνδυαστικής χρηματοδότησης. Θα χρησιμοποιήσουμε την εγγύηση για να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις με την παροχή ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης και να δώσουμε σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται.

Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ (ΕΕΣ) περιλαμβάνει οικονομική εγγύηση ύψους 1,55 δισ. ευρώ —την εγγύηση του ΕΤΒΑ— εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, με στόχο την προσέλκυση πολύ περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Τώρα θα αναπροσανατολίσουμε τον κύριο όγκο αυτών των χρημάτων προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Θα δώσουμε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα και την υγειονομική περίθαλψη.

Το ΕΕΣ χρηματοδοτεί επίσης έργα συνδυαστικής χρηματοδότησης. Τα εν λόγω έργα συνδυάζουν επιχορήγηση από την ΕΕ με δάνεια ή άλλες μορφές χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Επί του παρόντος συνεργαζόμαστε με τις χώρες εταίρους μας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να δούμε ποια έργα θα πρέπει να ενισχύσουμε, να επιταχύνουμε ή να στηρίξουμε.

Για παράδειγμα, θα επιταχύνουμε τις επενδύσεις σε εργαστήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εγγυήσεων Υγείας για την Αφρική, ύψους 80 εκατ. ευρώ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, για την αντιμετώπιση μίας από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην Αφρική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της έλλειψης εργαστηρίων δοκιμών.

Εάν αυξήσετε τη δημοσιονομική στήριξη για τις κυβερνήσεις, πώς θα ελέγχετε την παροχή της βοήθειας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προκαταβάλει και/ή να αυξήσει τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες εταίρους, με την επιφύλαξη σημαντικών όρων και διασφαλίσεων.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ειδικές διασφαλίσεις για την περίπτωση δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο κρίσεων. Για παράδειγμα, με τη θέσπιση ειδικών πρόσθετων όρων είναι εφικτή η παροχή κινήτρων για δράσεις αντιμετώπισης του κορονοϊού, η παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών (π.χ. υγείας, κοινωνικής πρόνοιας) ή η παροχή διασφαλίσεων όσον αφορά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Οι εταίροι έχουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και η δημοσιονομική στήριξη υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο. Η υλοποίηση πραγματοποιείται πάντοτε μαζί με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ιδίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ αποδείχθηκε καθοριστική για την παροχή συνδρομής σε 23 χώρες που αντιμετώπιζαν κρίσεις κατά την τελευταία δεκαετία: για παράδειγμα, στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε κατά τη διάρκεια της επιδημίας του ιού Έμπολα· στην Αϊτή το 2010 και το Νεπάλ το 2015 μετά από σεισμούς ή στα νησιά της Καραϊβικής μετά από τυφώνες· στην Ουκρανία το 2014 ή στην Γκάμπια το 2016 για πολιτικές μεταβάσεις και στην Ιορδανία στην περίπτωση της πληθυσμιακής έκρηξης λόγω της κρίσης στη Συρία.

Ποιες χώρες θα ωφεληθούν περισσότερο; Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στη χρηματοδότηση μεταξύ ορισμένων περιφερειών και χωρών; Ποια λογική διέπει την κατανομή;

Η λογική που διέπει την κατανομή ακολουθεί τις ανάγκες των χωρών εταίρων μας, αλλά θα λαμβάνει επίσης υπόψη την προστιθέμενη αξία, την αποδοτικότητα και τη συμπληρωματικότητα των πόρων της ΕΕ με τη δράση άλλων ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών φορέων. Η συνεισφορά της ΕΕ στην ανθρωπιστική ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης θα κατανέμεται με βάση τις επιτόπιες ανάγκες και θα χορηγείται κατά προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Η κατανομή των πόρων της ΕΕ δεν θα πρέπει να απομονώνεται από τη συνεισφορά των κρατών μελών της ΕΕ στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης στις χώρες και τις περιφέρειες εταίρους μας.

Θα συμφωνήσει η ΕΕ σε ελάφρυνση του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών;

Οι ανάγκες δημόσιας χρηματοδότησης αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους προσεχείς μήνες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι πολυμερείς πιστωτές δεν θα επαρκέσουν για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή έκκληση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) για αναστολή πληρωμής χρεών των φτωχότερων χωρών με δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους από τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (ΔΟΑ) αποσκοπεί στην ελάφρυνση του χρέους προς διμερείς επίσημους πιστωτές. Η ΕΕ στηρίζει αυτή τη σφαιρική, συντονισμένη ανταπόκριση.

Ωστόσο, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την καλύτερη αξιολόγηση του αντικτύπου της κρίσης και των χρηματοδοτικών αναγκών για κάθε χώρα του ΔΟΑ, και για να καθοριστεί τι είδους ελάφρυνση ή αναδιάρθρωση του χρέους είναι αναγκαία. Κάθε νέα δανειοδότηση, ακόμη και υπό εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός του πλαισίου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Θα συνεισφέρει η ΕΕ στη νέα έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για περισσότερα από 2 δισ. δολάρια ΗΠΑ και προτάσεις από άλλους δωρητές;

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα διοχετεύσουν σημαντικό τμήμα της ανταπόκρισής τους στην πανδημία του κορονοϊού μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Αναμένεται ότι σημαντικό τμήμα της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης της ΕΕ στο πλαίσιο της εν λόγω δέσμης μέτρων θα διατεθεί σε προγράμματα που καλύπτονται από το σχέδιο παγκόσμιας ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στον κορωναϊό, αλλά η ΕΕ θα διαθέσει επίσης χρηματοδότηση απευθείας στην κίνηση Ερυθρού Σταυρού / Ερυθράς Ημισελήνου και σε .

Μόνο το 2018, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Συλλογικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του ΟΗΕ, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 30 % του συνόλου των εργασιών του ΟΗΕ.

Η ΕΕ έχει ήδη δεσμεύσει 114 εκατ. ευρώ για το στρατηγικό σχέδιο ετοιμότητας και αντιμετώπισης των Ηνωμένων Εθνών υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την τόνωση της ετοιμότητας αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, σε χώρες με αδύναμα συστήματα υγείας και περιορισμένη ανθεκτικότητα. Πρόσφατα, η ΕΕ συνεισέφερε επίσης 30 εκατ. ευρώ στο Κοινό Ταμείο Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο τώρα επικεντρώνεται εκ νέου στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τι ποσό θα συνεισφέρει η ΕΕ για την ανάπτυξη εμβολίων σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI);

Η ΕΕ συνεισέφερε σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την υγεία 1,3 δισ. ευρώ ως το 2020, συμπεριλαμβανομένων 200 εκατ. ευρώ προς την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI) και τον Παγκόσμιο Μηχανισμό Χρηματοδότησης, για την τρέχουσα στρατηγική περίοδο 2016-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος πότε και πώς να αναγγείλει τη δέσμευση για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης της GAVI 2021-2025.

Επίσης, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να χορηγήσει 475 εκατ. ευρώ στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας για την περίοδο 2019-2022, 26,5 εκατ. ευρώ στον Παγκόσμιο Μηχανισμό Χρηματοδότησης, 114 εκατ. ευρώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με πρόσφατη συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ, και 45 εκατ. Ευρώ στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA).

Τι άλλα μέτρα λαμβάνονται για τη στήριξη της έρευνας για τον κορωναϊό, που συνεπάγονται οφέλη για τα άτομα εκτός της ΕΕ;

Με ανώτατο ποσό τα 140 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την έρευνα για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων 90 εκατ. ευρώ μέσω της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ), σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, και μέσω της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ, 14 ευρωπαϊκών χωρών και 16 χωρών της Αφρικής. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ως εξής:

 • έως 45 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και ανάλογη δέσμευση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, για έργα ανάπτυξης θεραπειών και διαγνωστικών μέσων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και την αύξηση της ετοιμότητας για πιθανές μελλοντικές εξάρσεις.

Μέσω της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές:

 • Στήριξη της έρευνας για την ετοιμότητα έναντι της πανδημίας του κορονοϊού στην υποσαχάρια Αφρική ύψους 4,75 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων ς, την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, την επικύρωση των υφιστάμενων δοκιμών και των πολλά υποσχόμενων θεραπειών, καθώς και τη στήριξη της κλινικής διαχείρισης.
 • 18 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής πολυκρατικών κλινικών δοκιμών στην υποσαχάρια Αφρική και για την παγιοποίηση των συνεργασιών Νότου-Νότου και Βορρά-Νότου μεταξύ ερευνητών και ιδρυμάτων· ενθάρρυνση της δικτύωσης για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της κλινικής έρευνας στην Αφρική.
 • 5 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση ερευνητών και τη δημιουργία ομάδων επιδημιολόγων σχετικά με την αντιμετώπιση της έξαρσης νοσημάτων και των πανδημιών στην υποσαχάρια Αφρική, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC).
 • Επιπλέον, δύο μεγάλες ερευνητικές κοινοπραξίες στην υποσαχάρια Αφρική, η ALERRT και η PANDORAIDNET, έχουν ήδη ανακατευθύνει την έρευνά τους προς τον κορωναϊό και συνεργάζονται με το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ACDC), με σκοπό τη βελτίωση της διάγνωσης και την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού στην Αφρική. Θα συνεργάζονται, για παράδειγμα, με ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που συγκροτούνται στις διάφορες περιοχές της Αφρικής.

Πόσα χρήματα έχει επενδύσει η ΕΕ στην ενίσχυση του τομέα της υγείας των χωρών εταίρων της τα τελευταία χρόνια;

Κατά την περίοδο 2014-2020, ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 2,6 δισ. ευρώ έχει διατεθεί στον τομέα της υγείας στις χώρες εταίρους. Μέρος των κονδυλίων αυτών είχε ως άμεσο στόχο την υγειονομική ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση των συστημάτων υγείας.

Τα προγράμματα της ΕΕ για την υγεία πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς κατά την περίοδο 2013-2017. Για παράδειγμα, παρείχαν υποστήριξη σε πάνω από 19 εκατομμύρια τοκετούς με τη συμμετοχή εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού, πλήρη ανοσοποίηση σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια παιδιά, πρόσβαση στην αντισύλληψη για περισσότερες από 57 εκατομμύρια γυναίκες, διευκόλυνση της πρόσβασης 11 εκατομμυρίων ατόμων σε σωτήριες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των ζωών που διασώθηκαν από το AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία. Η στήριξη της ΕΕ έχει συμβάλει σε μετρήσιμες βελτιώσεις όσον αφορά την ποιοτική πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ανά τον κόσμο.

Η προώθηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και τα βελτιωμένα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας αποτέλεσαν επίσης ουσιώδες συστατικό του έργου της ΕΕ επί πολλά έτη. Η ΕΕ έχει συνεισφέρει 102 εκατ. ευρώ στην εταιρική σχέση για καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υπό τον ΠΟΥ, από την οποία έχουν επωφεληθεί 115 χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού, της Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ΕΕ θα κινητοποιήσει επιπλέον κονδύλια ύψους 41,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25 εκατ. ευρώ αποτελούν νέα κονδύλια από το αποθεματικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, για βιώσιμη ετοιμότητα στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, προκειμένου να αυξηθούν η ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και οι ικανότητες των χωρών να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και τις απειλές για την υγεία.

Ως πρώτη αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ υπέγραψε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και ανταπόκρισης των χωρών εταίρων στην τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την υγειονομική ασφάλεια ύψους 9 εκατ. ευρώ καλύπτει όλες τις γειτονικές χώρες και τις χώρες της διεύρυνσης και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού επιδημιολόγων και υγειονομικού προσωπικού πρώτης γραμμής στις χώρες εταίρους. Το μέρος του προγράμματος που αφορά την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης ξεκίνησε και επιτρέπει τη μελέτη αποκλίσεων με βάση λεπτομερείς έρευνες ανά χώρα, ενώ θα διατίθεται εξειδικευμένο προσωπικό του ECDC για την παροχή βοήθειας και συμβουλών.

Τι θα κάνει η ΕΕ για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της πανδημίας;

Η πανδημία του κορονοϊού θα επιδεινώσει την επισφαλή κατάσταση των συστημάτων τροφίμων, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται μέσω προγραμμάτων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του 2019 για την επισιτιστική κρίση, 113 εκατομμύρια άνθρωποι σε 53 χώρες έζησαν οξεία πείνα που απαιτούσε επείγουσα βοήθεια σε τρόφιμα, διατροφή και μέσα βιοπορισμού το 2018. Η έκθεση αυτή καταδεικνύει ξεκάθαρα την πείνα που προκαλείται από τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια, τις κλιματικές διαταραχές και τις οικονομικές αναταράξεις. Η έκθεση του 2020 θα παρουσιαστεί εντός των ερχόμενων εβδομάδων, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους οργανισμούς που εδρεύουν στη Ρώμη [(Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)], μεταξύ άλλων, για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίον η πανδημία του κορονοϊού θα επηρεάσει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες τις αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής και για να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη διατήρηση των μέσων βιοπορισμού τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ήδη εύθραυστα περιβάλλοντα, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, όπου η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια υφίσταται ήδη μείζονες απειλές, όπως η επιδρομή ακρίδων της ερήμου στην Ανατολική Αφρική / στο Κέρας της Αφρικής, για την οποία η ΕΕ διέθεσε πρόσφατα 11 εκατ. ευρώ.

Τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την Αφρική στην αντιμετώπιση του κορονοϊού;

Η Αφρική αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Προτείνουμε την ταχύτερη και κατά προτεραιότητα ανακατανομή 3,25 δισ. ευρώ από τα υφιστάμενα προγράμματα για την αντιμετώπιση των αναγκών στην Αφρική.

Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, οι αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και θα υποστούν κι εκείνες τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας. Η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης και των τιμών των βασικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την αύξηση των περιορισμών και τη μείωση των εισοδημάτων, θα έχουν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Οι εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται επίσης την κρίση για να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε διάφορες χώρες, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία των κρατών και την πιθανή παροχή υπηρεσιών, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε όλες τις χώρες, η προστασία του δημοσιονομικού χώρου θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη των κοινωνικών υπηρεσιών και τη διατήρηση της ασφάλειας.

Μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ, παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση σε κάθε χώρα, διασφαλίζοντας ότι η αντίδρασή μας είναι προσαρμοσμένη στο εκάστοτε πλαίσιο και στις τοπικές ανάγκες.

Η δέσμη μέτρων της ΕΕ περιλαμβάνει άμεση διμερή στήριξη σε χώρες, καθώς και χρηματοδότηση σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ και άλλοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών. Η στήριξη θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης των χωρών με τα πιο αδύναμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα, η οποία συμβάλλει στον εντοπισμό και την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού στην Αφρική. Τα δίκτυα αυτά συνεργάζονται, για παράδειγμα, με τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που συγκροτούνται σε διάφορες περιοχές της Αφρικής.

Η ΕΕ ενισχύει τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 13 αφρικανικών χωρών με περίπου 1,1 δισ. ευρώ από το 2014. Η αντίδρασή μας κατά του κορωναϊού θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες πρόσθετες ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χώρες σε σχέση με αυτή την πανδημία.

Το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική (EUTF) είναι ιδιαίτερα αποφασισμένο να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες υγείας ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες. Στο πλαίσιο του EUTF, η ΕΕ συνεργάζεται στενά με όλους τους εταίρους της επιτόπου για να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να εξασφαλίσει την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της υγείας, ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως οι πληθυσμοί που μετακινούνται. Αυτή η παγκόσμια πανδημία μπορεί να ελεγχθεί μόνο με μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία προστατεύει τα δικαιώματα που έχει κάθε άτομο στη ζωή και την υγεία.

Η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές θα προκηρύξει τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», με σκοπό τη στήριξη της έρευνας για τον ιό και την ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων στην υποσαχάρια Αφρική. Η πρώτη πρόσκληση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου, θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων επιτήρησης και διαγνωστικών μέσων, στην επικύρωση των υφιστάμενων δοκιμών και στη δοκιμή θεραπευτικών μέσων για ελπιδοφόρους παράγοντες.

Η ΕΕ θα επιταχύνει τις επενδύσεις σε εργαστήρια δοκιμών του κορονοϊού στην Αφρική, παρέχοντας 80 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Εγγύηση της Υγείας για την Αφρική, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τη στήριξη του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα της δράσης μας σε διμερές επίπεδο:

Στη Νιγηρία, η ΕΕ θα συνεισφέρει 50 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ενώ 10 εκατ. ευρώ έχουν κινητοποιηθεί ώστε να βοηθηθεί η Αιθιοπία να αυξήσει τον αριθμό των διαγνωστικών εργαστηρίων, των κιτ δοκιμών και των κέντρων θεραπείας. Στο Σουδάν, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε συνθήκες υγιεινής, και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ιό μέσω ενός ανθρωπιστικού έργου ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, στη Σιέρα Λεόνε, θα διατεθούν 34,7 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού με την παροχή δημοσιονομικής στήριξης για την ενίσχυση της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας και σταθερότητας, καθώς και του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης (25 εκατ. ευρώ)· μεταφορές μετρητών θα καταστήσουν δυνατή την προστασία του εισοδήματος των πλέον ευάλωτων πληθυσμών μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας (5,2 εκατ. ευρώ) και η στήριξη του γεωργικού τομέα θα ενισχύσει την παραγωγή τροφίμων (4,5 εκατ. ευρώ).

Θα βοηθήσει η κρίση του Έμπολα τις αφρικανικές χώρες να αντιμετωπίσουν τον κορωναϊό;

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις πληγείσες από τον Έμπολα χώρες για την ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης αποφέρουν πλέον καρπούς, καθώς οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν την κρίση με αυξημένη ανθεκτικότητα.

Καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες κατά τη διάρκεια των εξάρσεων του ιού Έμπολα για την αντιμετώπιση της επιδημίας, έτσι ώστε η νόσος να μπορέσει να ελεγχθεί με κατάλληλη θεραπεία και εμβόλια. Επιπλέον, οι εργασίες ασχολήθηκαν και με άλλους συναφείς τομείς. Το 2017 η ΕΕ εγκαινίασε το έργο EBOSURSY, το οποίο βελτιώνει την ανίχνευση της νόσου του ιού Έμπολα σε άγρια είδη στις αφρικανικές χώρες. Το έργο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής με την κατάρτιση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την επιδημιολογική επιτήρηση μέσω της δειγματοληψίας άγριων ειδών και εργαστηριακών αναλύσεων. Ανταλλάσσουμε περαιτέρω στοιχεία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, ώστε να επωφεληθεί από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το έργο στον τομέα αυτόν και να επεκτείνει τις δραστηριότητες επιδημιολογικής επιτήρησής του στην παρουσία του κορονοϊού στα άγρια είδη.

Για την αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού Έμπολα, το 2018, μέσω της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», εγκαινιάστηκαν στην υποσαχάρια Αφρική, σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης και ελέγχου νόσων της Αφρικής, δύο έργα συνεργατικής έρευνας: το ALERRT και το PANDORAIDNET. Οι δύο κοινοπραξίες έχουν ήδη ανακατευθύνει την έρευνά τους στον κορωναϊό.

Αναπτύχθηκαν δέσμες μέτρων της «Ομάδας Ευρώπη» (Team Europe) για τα Δυτικά Βαλκάνια;

Στα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ έχει κινητοποιήσει ήδη σημαντικά κονδύλια για την άμεση παροχή στήριξης στον τομέα της υγείας, τα οποία ανέρχονται σε 38 εκατ. ευρώ (4 εκατ. ευρώ για την Αλβανία, για ιατρικό εξοπλισμό άμεσης διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων 5 πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων, αναπνευστήρων, κινητών μονάδων ψηφιακής απεικόνισης ακτινών Χ και εξοπλισμού εντατικής θεραπείας τελευταίας τεχνολογίας· 7 εκατ. ευρώ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ώστε να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία με 7.500 κιτ δοκιμών και μέσα ατομικής προστασίας· 5 εκατ. ευρώ για το Κοσσυφοπέδιο, για εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 30 αναπνευστήρων, 5 πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων και 400 νοσοκομειακών κλινών· 3 εκατ. ευρώ για το Μαυροβούνιο, για ιατρικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων 100 αναπνευστήρων, δέκα κινητών μονάδων ψηφιακής απεικόνισης ακτινών Χ και μέσων ατομικής προστασίας· 4 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια Μακεδονία, για ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 20 αναπνευστήρων, 5.000 σετ δοκιμών και σημαντικών ποσοτήτων μέσων ατομικής προστασίας· και 15 εκατ. ευρώ για τη Σερβία, για την πληρωμή πέντε πτήσεων εμπορευματικών μεταφορών που μετέφεραν 280 τόνους ιατρικών προμηθειών έκτακτης ανάγκης που προμηθεύτηκε η Σερβία, καθώς και για προμήθειες για τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας). Επιπλέον, η Σερβία αναπροσάρμοσε τη χρήση ενός εργαστηρίου του οποίου ο εκσυγχρονισμός, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς μηχανημάτων και ρομπότ υψηλής τεχνολογίας, έχει λάβει στήριξη από την ΕΕ με 7,5 εκατ. ευρώ. Το εργαστήριο, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη δοκιμή γάλακτος και άλλων προϊόντων διατροφής, μπορεί πλέον να πραγματοποιεί έως και 1.000 δοκιμές για τον κορωναϊό την ημέρα.

Επιπλέον, πάνω από 374 εκατ. ευρώ έχουν ανακατανεμηθεί και ανακατευθυνθεί, ώστε να βοηθηθούν οι εταίροι να μετριάσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας (46,5 εκατ. ευρώ για την Αλβανία, 73,5 εκατ. ευρώ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 63 εκατ. ευρώ για το Κοσσυφοπέδιο, 50 εκατ. ευρώ για το Μαυροβούνιο, 63 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια Μακεδονία και 78,5 εκατ. ευρώ για τη Σερβία). Το ποσό αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου, ιδίως από τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών. Επίσης, 290 εκατ. ευρώ επιπλέον έχουν προσδιοριστεί με σκοπό να συνδράμουν στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη ολόκληρης της περιοχής.

Στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, πρόκειται να δρομολογηθεί η προμήθεια υποδομών μικρής κλίμακας και εξοπλισμού υγείας ύψους 90 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η ΕΕ θα παράσχει στήριξη ύψους 800 εκατ. ευρώ στους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και στην Τουρκία, ώστε να αντιμετωπίσουν τον κορωναϊό.

Τι γίνεται στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ;

Συμμετέχοντας στην «Ομάδα Ευρώπη» (Team Europe), η ΕΕ κινητοποιεί επίσης μια δέσμη μέτρων στήριξης έκτακτης ανάγκης ύψους άνω των 80 εκατ. ευρώ για άμεσες ανάγκες των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η ΕΕ συνεργάζεται με τον ΠΟΥ σε ένα πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ για την από κοινού αγορά και για τη διασφάλιση της προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προσωπικού εξοπλισμού, όπως αναπνευστήρες, κιτ εργαστηρίων, μάσκες, γυαλιά, ποδιές και στολές ασφάλειας. Θα δοθεί έμφαση στην αποτελεσματική διανομή του υλικού στα συστήματα υγείας των χωρών εταίρων κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Η ΕΕ έχει επίσης διαθέσει πάνω από 11,3 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μικρών επιχορηγήσεων σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τα κονδύλια αυτά ήδη καλύπτουν άμεσες ανάγκες (δηλ. στηρίζουν τα τοπικά σχολεία σε σχέση με την εξ αποστάσεως μάθηση). Έως το καλοκαίρι το Πρόγραμμα Αλληλεγγύης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα επικεντρωθεί στα τμήματα των πληθυσμών που έχουν πληγεί περισσότερο μέσω στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως μέσω κλιμακωτών επιχορηγήσεων σε μικρότερους, τοπικούς οργανισμούς.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε ολόκληρη την περιοχή με ένα νέο πρόγραμμα στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ και θα ανακατευθύνει επίσης τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), ώστε να συμβάλει στον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στους ανατολικούς εταίρους μας.

Επιπλέον, τα τρέχοντα διμερή προγράμματα της ΕΕ παρέχουν ήδη επιτόπια στήριξη. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, η ΕΕ έχει παραδώσει εξοπλισμό για το Κέντρο Επείγουσας Ιατρικής Περίθαλψης της περιφέρειας Ντονέτσκ, με 100 σετ μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και περισσότερα από 70 λίτρα αντισηπτικού υγρού υψηλής συγκέντρωσης. Ένας Γεωργιανός παραγωγός υφασμάτων ιατρικής χρήσης παρήγαγε 40.000 ιατρικές ποδιές σε μία εβδομάδα, αφότου μπόρεσε να αγοράσει 12 επιπλέον ραπτομηχανές χάρη σε μικροεπιχορήγηση που παρείχε η ΕΕ.

Με τα κονδύλια που θα ανακατευθυνθούν διμερώς, η ενίσχυση για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού από τους ανατολικούς εταίρους ανέρχεται συνολικά σε 962 εκατ. ευρώ.

Πώς βοηθάτε τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής;

Στις χώρες της Νότιας Γειτονίας, η ΕΕ ανακατανείμει τη συνολική χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε περιφερειακό επίπεδο και εντός των χωρών, για τη στήριξη των εταίρων μας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην υγεία και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Ως πρώτη δράση άμεσης απόκρισης, η ΕΕ υπέγραψε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και ανταπόκρισης των χωρών εταίρων στην τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την υγειονομική ασφάλεια ύψους 9 εκατ. ευρώ καλύπτει όλες τις γειτονικές χώρες και τις χώρες της διεύρυνσης και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού επιδημιολόγων και υγειονομικού προσωπικού πρώτης γραμμής στις χώρες εταίρους. Το μέρος του προγράμματος που αφορά την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης ξεκίνησε και επιτρέπει τη μελέτη αποκλίσεων με βάση λεπτομερείς έρευνες ανά χώρα, ενώ θα διατίθεται εξειδικευμένο προσωπικό του ECDC για την παροχή βοήθειας και συμβουλών.

Για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κορονοϊού, η ΕΕ προσαρμόζει τα περιφερειακά οικονομικά προγράμματα που αφορούν τις επενδύσεις και την καινοτομία για την περιοχή, ύψους 26 εκατ. ευρώ, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διάστασης της απασχόλησης. Θα αξιοποιηθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό η Επενδυτική Πλατφόρμα Γειτονίας. Ποσό 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων διευκολύνσεων και την επιτάχυνση νέων προγραμμάτων με τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τη στήριξη κυρίως ΜΜΕ και χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, με την παροχή άμεσης ρευστότητας, μεγαλύτερης χρηματοδότησης σε τοπικό νόμισμα και με χρηματοδότηση του εμπορίου.

Η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της σημαντικής παρουσίας προσφύγων στην περιοχή και του μεγάλου αριθμού εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγείας και υγιεινής και που ζουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Στις 30 Μαρτίου, η ΕΕ δέσμευσε επιπλέον 240 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των χωρών υποδοχής και των προσφύγων, ως μέτρο αντιμετώπισης της συριακής κρίσης, μέσω του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για τη Συρία. Πάνω από 3,9 εκατομμύρια άτομα έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη χάρη στη στήριξη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης στις σε χώρες υποδοχής προσφύγων.

Στον Λίβανο, αναπροσανατολίζονται εν εξελίξει έργα της ΕΕ, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ύψους 86 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης ζωτικής σημασίας κατά την κρίση του κορονοϊού. Για παράδειγμα, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει την αγορά μέσων ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων μασκών, γαντιών, ποδιών, γυαλιών, προσωπίδων και προϊόντων υγιεινής για 60 κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Προετοιμάζεται η παροχή πρόσθετης βοήθειας, ιδίως για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Η ΕΕ θα αυξήσει τη στήριξή της στις ΜΜΕ και θα παράσχει 25 εκατ. ευρώ για την επέκταση της διευκόλυνσης της ΕΤΑΑ αναφορικά με τη χρηματοδότηση του εμπορίου για τον Λίβανο, έχοντας ως συγκεκριμένη πρόθεση την χρηματοδότηση των εισαγωγών βασικών προϊόντων, όπως τα φάρμακα και ο ιατρικός εξοπλισμός. Η ΕΕ έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά τη στήριξή της στα εισοδήματα, διαθέτοντας επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για κοινωνική πρόνοια από το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για τη Συρία.

Στην Ιορδανία, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων που σχετίζονται με την υγεία, ύψους 77,6 εκατ. ευρώ, αναπροσανατολίζεται, όπου είναι δυνατόν, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της υγειονομικής περίθαλψης ζωτικής σημασίας και να δοθεί προτεραιότητα στην προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού και προμηθειών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του ευρύτερου κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης με τη στήριξη των εισοδημάτων και της κοινωνικής προστασίας για τα πλέον ευάλωτα άτομα έναντι ποσού 83 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των εν εξελίξει και σχεδιαζόμενων προγραμμάτων για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνικής προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωναϊού έως το ποσό των 224 εκατ. ευρώ.

Για τους Παλαιστινίους, η ΕΕ έχει ετοιμάσει δέσμη μέτρων βοήθειας ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τους ακόλουθους τομείς. Για τη στήριξη του τομέα της υγείας, η ΕΕ σχεδιάζει να αναδιανείμει 9,5 εκατ. ευρώ σε έξι νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων, η ΕΕ θα προωθήσει την καταβολή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 40 εκατ. ευρώ στην Παλαιστινιακή Αρχή για την κάλυψη άμεσων αναγκών.

Η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να αυξήσει την στήριξή της στις ΜΜΕ, προωθώντας και αυξάνοντας κατά 5,5 εκατ. ευρώ τη συνεισφορά της στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για την Παλαιστίνη. Για να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης, η ΕΕ σχεδιάζει να αναπροσανατολίσει 5 εκατ. ευρώ για να στηρίξει τους πλέον ευάλωτους μέσω του Προγράμματος Μεταφοράς Μετρητών PEGASE. Επιπλέον, για τη στήριξη των προσφύγων της Παλαιστίνης στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγείας και υγιεινής, η ΕΕ έχει εξασφαλίσει την πρόωρη καταβολή της συνεισφοράς των 82 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του προγράμματος της UNRWA για το 2020.

Στο εσωτερικό της Συρίας, η κατάσταση είναι περίπλοκη λόγω του κατακερματισμού της χώρας. Η ΕΕ αναπροσανατολίζει εν εξελίξει προγράμματα στον τομέα της υγείας, ύψους 4,9 εκατ. Ευρώ, και θα επιταχύνει τη διάθεση επιπλέον 1,7 εκατ. ευρώ. Μέρος της δέσμευσης του 2020, ύψους 36 εκατ. ευρώ θα αναπροσανατολιστεί, για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές μας είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες και συναφείς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την ιεράρχηση των παραγόντων του μη κρατικού τομέα της υγείας, καθώς δεν συνεργαζόμαστε άμεσα ή έμμεσα με φορείς του καθεστώτος.

Όσον αφορά τη Βόρεια Αφρική, στο Μαρόκο, η ΕΕ θα παράσχει στήριξη στην κυβέρνηση, αναδιανέμοντας 150 εκατ. ευρώ ειδικά για τις ανάγκες του Ειδικού Ταμείου του Μαρόκου για τη Διαχείριση της Πανδημίας COVID-19. Διεξάγονται συζητήσεις για την ανακατανομή 300 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια που διατίθενται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την επιτάχυνση της κινητοποίησής τους για την κάλυψη των έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων του υφιστάμενου Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στους ευάλωτους μετανάστες και να προωθεί δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για καλές συμπεριφορές υγιεινής, ιδίως μέσω εταιρικών σχέσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Στην Τυνησία, θα κινητοποιηθούν γρήγορα πληρωμές σε υφιστάμενα προγράμματα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ, για τη διάθεση ρευστότητας ύψους σχεδόν 250 εκατ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο της Τυνησίας. Αυτό θα συμβάλει στις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντεπεξέλθει στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η ΕΕ ενισχύει τη στήριξή της στον τομέα της υγείας: το εν εξελίξει πρόγραμμα «Saha Aziza» θα επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, για να μπορούν οι υγειονομικές αρχές να αγοράζουν ιατρικές προμήθειες και να παρέχουν κατάρτιση και τεχνική βοήθεια.

Για να στηρίξει το σύστημα δημόσιας υγείας της Αιγύπτου, η ΕΕ είναι έτοιμη να απελευθερώσει τα εναπομείναντα κονδύλια ύψους 89 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης του τομέα της υγείας. Για να συμβάλει στον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει έως και 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας του 2019 και του 2020.

Στη Λιβύη, η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να καλύψει τις βασικές ανάγκες υγείας των Λίβυων και όλων των ευάλωτων ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, οι μετανάστες, τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και ιδίως τα άτομα που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης. Τα έργα στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική παρέχουν επείγουσα , διανέμουν κιτ υγιεινής, καθώς και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με καλές συμπεριφορές υγιεινής μεταξύ των πλέον ευάλωτων ατόμων.

Το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική συνεχίζει επίσης να υποστηρίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε καθαρό νερό, καθώς και την αποκατάσταση των υποδομών υγείας προς όφελος τόσο των μεταναστών όσο και των κοινοτήτων υποδοχής, ιδίως μέσω των 41 έργων για την υγεία που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα. Επιπροσθέτως, η ΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη σχεδίου για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης από τον κορωναϊό, και θα εκπαιδεύσει τους δημοσιογράφους στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορωναϊό και τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ελέγχου γεγονότων. Θα παρασχεθεί επίσης ειδική κατάρτιση για τις μαίες και τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Το επικείμενο πρόγραμμα για την υγεία θα συμβάλει στη βελτίωση του τομέα και ιδίως του συστήματος πληροφόρησής του κατά την αντιμετώπιση επιδημιών.

Πώς στηρίζει η ΕΕ την Ασία;

Η ανταπόκριση της ΕΕ θα είναι σφαιρική, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει στο περιθώριο. Αυτό σημαίνει ότι θα αναπροσανατολιστούν επίσης πόροι για να συνδράμουν χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού (1,22 δισ. ευρώ) να αντιμετωπίσουν την κρίση και τον αντίκτυπό της, ειδικά για τη δράση στις πιο ευάλωτες χώρες και πληθυσμιακές ομάδες.

Στην Ασία, η ΕΕ στηρίζει τις ευάλωτες οικογένειες στο Coxs Bazar του Μπανγκλαντές, ενώ κλιμακώνονται οι δραστηριότητες προώθησης της υγιεινής για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Τα κονδύλια της ΕΕ συμβάλλουν στην παροχή ασφαλούς νερού και σαπουνιού σε περίπου 240.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι παιδιά.

Στην Ταϊλάνδη, τα έργα της ΕΕ αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο του κορονοϊού στις ευάλωτες κοινότητες που στηρίζουν. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν επίσης στη διανομή ειδών προσωπικής υγιεινής και προστατευτικού υλικού.

Παράλληλα, στο Αφγανιστάν, 216,2 εκατ. ευρώ θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ως δημοσιονομική στήριξη προς την κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλιστούν οι βασικές κρατικές υπηρεσίες και η στήριξη στον τομέα της αγροτικής ς. Η ΕΕ θα κατευθύνει κονδύλια για την ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Υεμένης, ιδίως για τη στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων, την παροχή βασικού εξοπλισμού στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καθώς και την παροχή βοήθειας για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών διατροφής.

Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ στηρίζει επίσης τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

Για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού και του αντικτύπου της, πόροι 918 εκατ. ευρώ θα ανακατευθυνθούν για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ειδικά για τη δράση στις πιο ευάλωτες χώρες και πληθυσμιακές ομάδες.

Στη Βενεζουέλα και στις γύρω χώρες, η ΕΕ στηρίζει την Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας και τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, προκειμένου να βοηθήσει στον περιορισμό της εξάπλωσης και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση της κατάστασης με 9 εκατ. ευρώ. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, σε βασικές υπηρεσίες υγείας καθώς και σε επαρκείς εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής.

Η ΕΕ στηρίζει επίσης τον Περιφερειακό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Καραϊβικής (CARPHA) με 8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, μεταξύ άλλων σε προστατευτικό υλικό, αντιδραστήρια δοκιμασίας και εργαστηριακό υλικό.

Στη , η ΕΕ κατέβαλε 5 εκατ. ευρώ δημοσιονομική στήριξη για να συνδράμει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μετά την άφιξη της πανδημίας στη χώρα, με σκοπό τη στήριξη των οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Τζαμάικα, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα PROMAC έχει χρηματοδοτήσει με τη σειρά του 29 αναπνευστήρες μονάδων εντατικής θεραπείας.

 

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση