Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Νέα «Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Νέα «Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Η Ευρωπϊκή Επιτροπή νακοίνωσε την νέας Υπηρεσίας με την ονομασία ,η οποία θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την .

Θα αξιοποιεί την εμπειρία των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και πολλών υπηρεσιών της Επιτροπής για να προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

 Η νέα Υπηρεσία θα είναι μόνιμη αλλά πολύ ευέλικτη και θα επικεντρώνεται σε προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής γνωστής ως «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο». Όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητήσουν και να επωφεληθούν από την υποστήριξη αυτή, την οποία θα παρέχει η Επιτροπή ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις δυνατότητές της. 

Η νέα Υπηρεσία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουλίου και θα αξιοποιήσει την εμπειρία,τη τεχνογνωσία και τις μεθόδους εργασίας που αναπτύχθηκαν τόσο από την Ομάδα Δράσης για την ,της οποίας η αποστολή λήγει στις 30 Ιουνίου, όσο και από την Ομάδα Υποστήριξης της Κύπρου.Η νέα Υπηρεσία θα αποτελείται αρχικά από το προσωπικό των δύο αυτών ομάδων,το οποίο θα ενσωματωθεί στη νέα αυτή δομή στο πλαίσιο της «Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»,με επικεφαλής έναν ενικό Διευθυντή που θα οριστεί προσεχώς.

 Ο Αρόεδρος της ΕΕ, κ. Dombrovskis θα συντονίζει τις εργασίες της νέας Υπηρεσίας για λογαριασμό του Προέδρου .

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση