Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΛΛΑΔΑ / Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

H EBRD, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινούν πρόγραμμα για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις από τη Νότιο-ανατολική Ευρώπη να λάβουν επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πραγματοποιούν σήμερα στην Αθήνα την εναρκτήρια εκδήλωση ενός νέου προγράμματος που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξης της ανάπτυξης, μέσω ευφυέστερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχής ορατότητας και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 ΜΜΕ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τοπικούς και διεθνείς συμβούλους που θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης εξαγωγών.

Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD.

Ο Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί σημαντικά από το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο αναμένεται μέχρι τώρα να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ στη χώρα. Ωστόσο, μπορεί να αποφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη: το κοινό αυτό εγχείρημα για τη στήριξη των ΜΜΕ θα παρέχει την τόσο αναγκαία τεχνική βοήθεια προς τις ελληνικές ΜΜΕ, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν περισσότερες επενδύσεις, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε.»

Ο Simon Barnes, επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσθεσε: «Ένας βασικός παράγοντας που παρακωλύει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ. Αυτή η συναρπαστική νέα πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει αυτήν την ιδιαίτερη πρόκληση και θα βοηθήσει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα να επεκταθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να ξεκλειδώσουν νέες επενδύσεις και να ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτοντας εμπειρογνωμοσύνη μέσω στοχοθετημένων συμβουλών. Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας με την EBRD στην Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Κέντρος Συμβούλων Επενδύσεων θα φέρει μαζί Έλληνες και διεθνείς εταίρους για να μοιραστούν πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα να αναπτυχθούν.»

Ο κClaudio Viezzoli, διευθύνων σύμβουλος της EBRD για τη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη ΜΜΕ, δήλωσε: «Η προσθήκη συμβουλευτικών υπηρεσιών στο έργο της EBRD στην Ελλάδα θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο που έχουμε στην τοπική οικονομία. Βλέπουμε ένα ισχυρό και ζωντανό επιχειρηματικό πνεύμα στην Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη του είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε μαζί με τους εταίρους μας, την ΕΤΕπ και την ΕΕ, μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά.»

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Σε στενή συνεργασία με την EBRD, μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τις ανάγκες της και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της. Στη συνέχεια η EBRD φέρνει σε επαφή την επιχείρηση με τοπικούς ή διεθνείς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση εξειδικευμένες συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο στους συμβούλους όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντάς με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, σχέδιο Juncker, είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη μέσω της πιο ευφυούς χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την παροχή ορατότητας και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδίου Juncker. Παρέχει εγγύηση πρώτης απώλειας, επιτρέποντας στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, συχνά πιο ριψοκίνδυνα έργα. Το EFSI παρουσιάζει ήδη αποτελέσματα. Από τον Φεβρουάριο του 2018, τα σχέδια και οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του EFSI αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 264 δισ. ευρώ σε επενδύσεις και να υποστηρίξουν περίπου 490.000 ΜΜΕ και στα 28 κράτη μέλη.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (EIAH ή Hub) αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων σε στρατηγικά σχέδια σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλίσει ότι τα χρήματα φτάνουν στην πραγματική οικονομία.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά σχέδια στην ΕΕ, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του Ομίλου ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Εθνικών Προωθητικών Ιδρυμάτων και των Διαχειριστικών Αρχών των κρατών μελών. Το Hub υποστηρίζει έργα τα οποία ενδέχεται να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ (είτε στο πλαίσιο του EFSI είτε με άλλο τρόπο), αλλά η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του Hub δεν περιορίζεται μόνο στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕπ είναι το ίδρυμα δανεισμού της ΕΕ και είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειστής κατ ‘όγκο, η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωμοσύνη για υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Περισσότερο από το 90% της δραστηριότητας της ΕΤΕπ επικεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά υποστηρίζει επίσης τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης(EBRD) άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Οι προτεραιότητες της Τράπεζας περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα, την υποστήριξη της ιδιωτικοποίησης, της ανάπτυξης υποδομών και της περιφερειακής ολοκλήρωσης της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, η EBRD έχει επενδύσει 1,5 εκατ. ευρώ σε 30 έργα στην Ελλάδα.

Από το 1993, η EBRD έχει βοηθήσει πάνω από 20.000 μικρές επιχειρήσεις σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία να αποκτήσουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις και να μετατρέψουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους. Μέσα σε ένα έτος από την ολοκλήρωση ενός συμβουλευτικού σχεδίου, το 68% των εταιρειών που συνεργάζονται με την EBRD αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους, με μέση αύξηση 30% και το 56% των εταιρειών βελτίωσαν την παραγωγικότητα τους κατά μέσο όρο 26%.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Αιτήσεις ευάλωτων νοικοκυριών για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος στον Δήμο Ρήγα Φεραίου… - https://t.co/hGsKWVrApw -

  • Τουρνουά rapid στην ακαδημία σκακιστών Βόλου #ΑκαδημίαΣκακιστώνΒόλου - https://t.co/LYV9Bk7Cea -

  • Tηλεφωνική #εξαπάτηση γυναίκας στον Βόλο #εξαπάτηση - https://t.co/yjXycbD7X9 -

"Αλιεύοντας" την είδηση