Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Οκτώ αλλαγές φέρνουν οι νέοι κανόνες για τα «κόκκινα» δάνεια
Οκτώ αλλαγές φέρνουν οι νέοι κανόνες για τα «κόκκινα» δάνεια

Οκτώ αλλαγές φέρνουν οι νέοι κανόνες για τα «κόκκινα» δάνεια

Ουσιαστικές διαφορές έχει για τον δανειολήπτη ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τη ρύθμιση δανείων –σε σχέση με τον προηγούμενο– που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας ενισχύει τα δικαιώματα των δανειοληπτών, εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενδυναμώνει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που οδηγούν σε .

Οι βασικές διαφορές είναι οι εξής:

• Ο παλαιότερος Κώδικας ήταν αυστηρότερος όσον αφορά την ένταξη του δανειολήπτη στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, η οποία ξεκινούσε ύστερα από 30 ημέρες καθυστέρησης αποπληρωμής των δόσεων του δανείου του. Στον αναθεωρημένο Κώδικα το χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε στις 60 ημέρες.

• Οι προτάσεις της τράπεζας προς τον οφειλέτη λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το ελάχιστο επίπεδο δαπανών διαβίωσης του δανειολήπτη, όπως και την οικονομική του κατάσταση. Προωθούνται ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες για δανειολήπτες σε οικονομική δυσχέρεια στις οποίες λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αν παρ' όλα αυτά συναινέσει ο δανειολήπτης στην παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου δικού του, ή συζύγου ή τέκνου εφόσον βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια, διαγράφεται το υιπο της ς με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη στεγαστική πίστη.

• Η προθεσμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στη ζήτηση των οικονομικών του στοιχείων και της απάντησής του σε πρόταση αναδιάρθρωσης του δανείου του με βάση τον παλαιό Κώδικα ήταν 15 εργάσιμες μέρες. Στον νέο Κώδικα οι προθεσμίες αυτές συνδέονται πλέον με τις προθεσμίες του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη, για τον οποίο είναι υπεύθυνο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον ορισμό και να διευρύνει τις προθεσμίες, προκειμένου ο δανειολήπτης να μην πασχίζει να ανταποκριθεί στις ίδιες τις προθεσμίες, αλλά να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αρτιότερα τα δεδομένα που του ζητούνται και τις προτάσεις αναδιάρθρωσης χρέους που του κατατίθενται.

• Με τον αρχικό Κώδικα η τράπεζα εφόσον ανέλυε τα οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη, είχε τη δυνατότητα να του υποβάλει εξ αρχής πρόταση οριστικής διευθέτησης. Στον αναθεωρημένο Κώδικα υποχρεώνεται να υποβάλλει πρώτα την ήπια πρόταση ρύθμισης και μετά, εφόσον κατόπιν καθορισμένης διαδικασίας δεν υπάρξει συμφωνία, πρόταση οριστικής διευθέτησης. Οι διαδικασία της υποβολής προτάσεων από την τράπεζα κατ' ουσίαν διπλασιάζεται υπέρ του δανειολήπτη, υποβάλλονται δύο προτάσεις, η πρώτη ηπιότερη από τη δεύτερη, και η απάντηση του δανειολήπτη αποκτά βαρύτητα καθότι η τράπεζα καλείται να τη συμπεριλάβει και να την προσαρμόσει στην τελική πρόταση.

• Ο δανειολήπτης έχει πλέον δικαίωμα να κάνει αντιπρόταση στις προτάσεις της τράπεζας και αυτή υποχρεώνεται να απαντά εγγράφως, τεκμηριώνοντας ενδεχόμενη αρνητική απάντηση. Επιπλέον η τράπεζα μπορεί να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο διευρύνει το πεδίο συνεννόησης δανειολήπτη-δανειστή, δίνοντας στα δύο μέρη περισσότερες δυνατότητες να συμφωνήσουν. Η διαδικασία πλέον είναι πολύ δύσκολο να μην οδηγήσει σε συναινετικό αν υπάρχει καλή προαίρεση και διάθεση ενεργητικής συμβολής στις εξατομικευμένες ανάγκες του δανειολήπτη. Επιπλέον, αν η τράπεζα απαντήσει αρνητικά με εσφαλμένη τεκμηρίωση, ο δανειολήπτης έχει ένα περαιτέρω τεκμήριο για την υπεράσπιση της θέσης του σε τυχόν αντιδικία με την τράπεζα.

• Στον νέο Κώδικα το Τυποποιημένο Εγγραφο Οικονομικής Κατάστασης, στο οποίο ο δανειολήπτης συμπληρώνει τα οικονομικά του στοιχεία, η τεκμηριωμένη της Επιτροπής Ενστάσεων στην οποία ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλλει επί της διαδικασίας όπως και η ειδοποίηση ότι ο δανειολήπτης αποχαρακτηρίζεται από συνεργάσιμος, θα στέλνεται εγγράφως με διαδικασία που να διασφαλίζει την παραλαβή του από τον δανειολήπτη. Ο παλαιός Κώδικας δεν είχε τέτοιες πρόνοιες υπέρ του δανειολήπτη.

• Στον νέο Κώδικα ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες και η διαφάνεια λειτουργίας των Επιτροπών Ενστάσεων, που θα λειτουργεί εντός των τραπεζών στις οποίες ο δανειολήπτης προσφεύγει για να διευθετήσει τυχόν παραλείψεις και της διαδικασίας του Κώδικα πριν αποταθεί σε τρίτους εξωδικαστικούς φορείς (π.χ. ) ή στη δικαστική διαδικασία.

• Προβλέπεται η δυνατότητα του δανειολήπτη να ζητήσει και υποστήριξη από τα 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που θα δημιουργηθούν έως τα τέλη του φθινοπώρου.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση