Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Υπόμνημα ΣΒΘΚΕ για τις καθυστερήσεις στην εξέταση και έγκριση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
Υπόμνημα ΣΒΘΚΕ  για τις καθυστερήσεις στην εξέταση και έγκριση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Υπόμνημα ΣΒΘΚΕ για τις καθυστερήσεις στην εξέταση και έγκριση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

Στον νπτυξιακό νόμο 4399/2016

Στο υπόμνημα του ΣΒΘΚΕ αναφέρεται: “Επιθυμούμε να φέρουμε σε προσοχή σας τα σημαντικά προτα που έχουν ανακύψει από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Συγκεκριμένα, ενώ η πρώτη φάση που περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 20 Μαρτίου , αυτή, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται κυρίως με την ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), δεν έχει καν ξεκινήσει, με ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ήδη από τα του περασμένου χρόνου, να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μην γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τη τύχη τους.

Η μεγάλη, αυτή, καθυστέρηση και η αβεβαιότητα που προκύπτει ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων ένταξης, εγείρει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς στις επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί στην υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων και παράλληλα, θέτει σημαντικά ερωτήματα, όπως:

• Πρώτον, πότε θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης του δικαιώματος των φορολογικών απαλλαγών προκειμένου για τη των ισολογισμών τους βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις και

• Δεύτερον, πότε θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις παραγγελίες για τα πάγιά τους, τη στιγμή που υφίστανται σοβαρές πιέσεις από τους προμηθευτές υπό το βάρος και τον φόβο επερχόμενων αυξήσεων στις τιμές.

Κύριε Υπουργέ,

Πιστεύουμε πως είναι πρόδηλο ότι η κατάσταση, αυτή, δημιουργεί σοβαρά προτα στον προγραμματισμό και την έγκαιρη υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά τις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες για εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αντιμετωπίζουν εξαντλητικά προβλήματα εξ αιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των έντονων πιέσεων της ισχνής ρευστότητας και θέτουν, για το λόγο, αυτό, ως όρο και προϋπόθεση για την υλοποίησή τους, την εξασφάλιση της ένταξής τους.

Είμαστε βέβαιοι πως και σεις θα συμφωνείτε ότι είναι πραγματικά αδιανόητο, σε μία χρονική περίοδο, που η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος, θεσπίζει καθόλα σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας, εν τέλει αυτή να υπονομεύεται από την ελλιπή πρόνοια εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποδομών που θα επιτρέψουν την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή τους.

Για τον λόγο αυτό και προς αποκατάσταση της εικόνας αυτής, προτείνουμε:

1. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατά το δυνατό συντομότερη θέση σε πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

2. Εφόσον δεν είναι δυνατή η σύντμηση του χρόνου υλοποίησης των παραπάνω, έως ότου αυτό καταστεί εφικτό, να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων φάσεων της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, με εξωσυστημικό τρόπο, προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

3. Να παρασχεθεί η δυνατότητα ς του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και μετά την ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης. Παραδείγματος χάριν, για τη χρήση που κλείνει την 30η Ιουνίου, εφόσον η έγκριση της υπαγωγής και ο έλεγχος γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα αξιοποιήσουν την φοροαπαλλαγή που θα προκύψει από δαπάνες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ισολογισμού στο ΓΕΜΗ (31 Οκτωβρίου).

Βέβαιοι ότι κατανοώντας την ανάγκη θετικής αντιμετώπισης του όλου ζητήματος, θα θελήσετε να παρέμβετε για την γρήγορη εξομάλυνσή του.”

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση