Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης μεταξύ ΕΤαΕ και του πρώτου ελληνικού ταμείου ιδίων κεφαλαίων
Υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης μεταξύ ΕΤαΕ και του πρώτου ελληνικού ταμείου ιδίων κεφαλαίων

Υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης μεταξύ ΕΤαΕ και του πρώτου ελληνικού ταμείου ιδίων κεφαλαίων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του ελληνικού Ταμείου ιδίων κεφαλαίων Diorama Investments του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού διαχειρίζεται η Deca Investments AIFM.

Η επένδυση του ΕΤαΕ, στο εν λόγω Ταμείο θα επιτρέψει στο Diorama να αυξήσει τη χρηματοδότηση που παρέχει σε ελληνικές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρέχοντας κεφάλαια για την απαραίτητη ανάπτυξη και επέκταση. Η συμμετοχή του ΕΤαΕ αναμένεται να προσελκύσει και άλλους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, και, ως εκ τούτου, θα επιτρέψει στο Diorama να επενδύσει περισσότερα από 125 εκατ. ευρώ σε ελληνικές αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Η επένδυση του ΕΤαΕ επωφελείται της στήριξη της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Pier Luigi Gilibert, γενικός διευθυντής του ΕΤαΕ, δήλωσε: «Χαίρομαι που υπογράφω με την Diorama Investments την πρώτη συμφωνία ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του COSME. Το ιδιωτικό ταμείο συμμετοχών θα στοχεύσει αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις σε ευρύ φάσμα τομέων, βοηθώντας ιδίως τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές σε άλλες αγορές. Η πράξη αυτή υλοποιείται σε μια περίοδο που η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί επείγον ζήτημα και ελπίζουμε ότι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της αγοράς ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα».

Ο Νίκος Ι. Κουλής, γενικός διευθυντής της Deca Investments δήλωσε: «Το ΕΤαΕ είναι ο πρώτος διεθνής θεσμικός επενδυτής στο Ταμείο μας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Χάρη στην στήριξη και την επιμέλεια τους, μπορέσαμε να βελτιώσουμε το προσφερόμενο προϊόν και ην αξία της πρότασής μας ως διαχειριστής του Ταμείου. Η σφραγίδα τους ενίσχυσε την αξιοπιστία της Diorama Investments και συνέβαλε στη συμμετοχή και άλλων επιφανών διεθνών και θεσμικών επενδυτών, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μεγέθους του ταμείου για επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες ελληνικές ΜΜΕ. Μαζί θα εξασφαλίσουμε στην ελληνική οικονομία πολυπόθητα ίδια κεφάλαια προσανατολισμένα στην ανάπτυξη, παρέχοντας την αναγκαία ώθηση για την επέκταση των επιτυχών και εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων».

Η επίτροπος, αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ Elżbieta Bieńkowska, δήλωσε: «Με τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να προκαλέσει μόχλευση επενδύσεων άνω των 125 εκατ. ευρώ, προωθούμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα, ωθούμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν και να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής. Βελτιώνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ τις βοηθούμε να καταστούν κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη, τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της απασχόλησης στην Ελλάδα και την ΕΕ».

Το Diorama ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το Νοέμβριο του 2014, επωφελούμενο από τη στήριξη ελλήνων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών ολοκληρώνοντας δύο επενδύσεις σε ελληνικές ΜΜΕ. Το Diorama θα ενισχύσει την ικανότητά του να εκπληρώνει τους στόχους του μετά τη συνεισφορά του ΕΤαΕ. Είναι ένα από τα λίγα ταμεία ιδίων κεφαλαίων που επωφελούνται επίσης από πρόσθετη διεθνή θεσμική στήριξη, καθώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) συνεργάζεται με το ΕΤαΕ επενδύοντας στο Ταμείο. Επιπλέον ενδιαφέρον αναμένεται από άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική του αποστολή είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ ενισχύει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ο Μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) του COSME

Ο Μηχανισμός μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) προορίζεται για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου τα οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια και ενδιάμεση χρηματοδότηση σε ΜΜΕ οι οποίες επεκτείνονται και αναπτύσσονται, ιδίως σε εκείνες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Αναμένεται ότι περίπου 500 επιχειρήσεις θα λάβουν ίδια κεφάλαια μέσω του προγράμματος, με συνολικές επενδύσεις ύψους έως 4 δισ. ευρώ. Ο EFG είναι μέρος του προγράμματος COSME, το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και τουλάχιστον το 60 % του προγράμματος θα διατεθεί για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στη χώρα τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ: www.access2finance.eu.

Η Diorama Investments

Η Diorama Investments Sicar, ΑΕ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του ιδίου έτους. Με αρχική χρηματοδότηση από έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ιδίων κεφαλαίων σε ελληνικές επιχειρήσεις και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας να παραγάγει ελκυστικά κέρδη για τους επενδυτές της. Έχει ολοκληρώσει δύο επενδύσεις, μια στην Atlas Tapes ΑΕ, που παράγει αυτοκόλλητες ταινίες και μια στην Damavand ΑΕ, εταιρεία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με αντικείμενο τη μεταποίηση , συσκευασία και εμπορία, ντομάτας και ροδάκινων. Τις επενδύσεις της Diorama διαχειρίζεται η Deca Investments AIFM οντότητα που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση