Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Στήριξη Ελλάδας και Κύπρου για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών ταμείων
Στήριξη Ελλάδας και Κύπρου για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών ταμείων

Στήριξη Ελλάδας και Κύπρου για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών ταμείων

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρέασε βαθύτατα τους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς σε πολλά κράτη μέλη, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση για όλους τους τύπους επενδύσεων.

Κατά συνέπεια, η σημασία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τις δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από δημοσιονομικές δυσκολίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της βοήθειάς της προς αυτά τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

«Σε πολλές χώρες της ΕΕ τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τις δημόσιες επενδύσεις. Αν πραγματοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία ή η χορήγηση στήριξης προς τις ΜΜΕ, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ευημερία στο μέλλον», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική Κορίνα Κρέτσου. «Ορισμένες φορές όμως, η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ομαλή εφαρμογή των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. Η σημερινή πρόταση αποδεικνύει ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε χείρα βοηθείας. Θέλω όλα τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχουν τα Ταμεία».

Πρόταση παράτασης του μηχανισμού «συμπληρωματικής πληρωμής» για την

Ο κανονισμός προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως, οι χώρες που υπάγονται σε προγράμματα στήριξης της σταθερότητας επωφελούνται από μια προσωρινή αύξηση των πληρωμών κατά 10 % (το λεγόμενο «top-up») έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ελάφρυνση της δημοσιονομικής πίεσης και εξασφάλισε μεγαλύτερη ρευστότητα για την έναρξη επενδύσεων. Από το 2011 έως το 2015, χάρη σ’ αυτή τη διάταξη, η έλαβε ήδη 1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απ’ ότι είχε προγραμματιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει ταχύτερα η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί η επιλεξιμότητα για τον εν λόγω μηχανισμό συμπληρωματικής πληρωμής πέρα από τον Ιούνιο του 2016, κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόταση πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Πρόταση παράτασης του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ για την Κύπρο

Ο κανονισμός για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 προέβλεπε αρχικώς ότι η Κύπρος θα επωφελείτο από ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % για τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) έως τον Ιούνιο του 2017.

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου από το οικονομικό πρόγραμμα και για να δοθεί επιπλέον ώθηση στις επενδύσεις, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να παραταθεί το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για την Κύπρο ύψους 85 % έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος για τον κυπριακό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 99 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθορίζει τους κοινούς κανόνες που ισχύουν για τα ΕΔΕΤ. Το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους που αντιμετωπίζει προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες, δηλαδή μίας εκ των χωρών που έχουν λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής μετά τον Δεκέμβριο του 2013, οι ενδιάμεσες πληρωμές είναι δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η διάταξη αυτή ισχύει προς το παρόν έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Το άρθρο 120 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στην Κύπρο καθορίζεται σε 85 % αντί για το 50 % που ισχύει για τα κράτη μέλη ή τις ευρωπαϊκές περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

Ο κανονισμός απαιτεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εν λόγω δύο δημοσιονομικές διατάξεις και, εάν απαιτείται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016 με σκοπό την ενδεχόμενη παράτασή τους.

Με την απόφαση που ελήφθη σήμερα δεν τροποποιείται η κατανομή κονδυλίων των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 για τα κράτη μέλη.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Σερβίας στο Βελεστίνο #επέτειος28ηςΟκτωβρίου - https://t.co/0ZT3iOUwHp -

  • Εμβόλια: Πόσο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός AstraZeneca με mRNA; #ΕμβόλιαMRNA - https://t.co/zMPcCfMI6X -

  • Το καλώδιο που προκαλεί ηλεκτροσόκ στην Τουρκία #διασύνδεσηΕλλάδαςΑιγύπτου - https://t.co/Qe8AwPiHrJ -

"Αλιεύοντας" την είδηση