Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Στην εφορία θα εκχωρούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια
Στην εφορία θα εκχωρούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια

Στην εφορία θα εκχωρούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια

Τη δυντότητ να απαλλαγούν από επιπλέον φόρους για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το προηγούμενο έτος παρέχει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογούμενους – .

Απαραίτητη προϋπόθεση να μεταβούν στις εφορίες τους προκειμένου να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Με απόφαση που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, καθορίζεται η διαδικασία εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο προϊστάμενο της , συνοδευόμενο υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986), όπου ο εκχωρητής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων. Με τη δήλωση εκχώρησης πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων, όπως αναφέρονται στη σχετική απόφαση.

Η υποβολή όλων των ανωτέρω εντύπων θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών, η δήλωση εκχώρησης δεν γίνεται δεκτή.

Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον οφειλέτη. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή και δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης.

Στο μεταξύ με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, η κ. Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι για την έκδοση διοικητικών πράξεων όπως για παράδειγμα έκδοση ς ενημερότητας, για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος. Επισημαίνεται ότι οι εκτός ς ς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για τη διεκ διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

 

πηγή:kathimerini.gr

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση