Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Πράσινο φως για παράταση λειτουργίας και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ 2.0)
Πράσινο φως για παράταση λειτουργίας και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ 2.0)

Πράσινο φως για παράταση λειτουργίας και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ 2.0)

 

Η ψηφοφορία της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει το πράσινο φως για το ΕΤΣΕ 2.0

Σήμερα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την έγκριση του κανονισμού για την παράταση της λειτουργίας και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του κεντρικού πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Το επιτυχημένο αυτό τελικό βήμα ακολουθεί την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό και τα κράτη μέλη στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Το επενδυτικό σχέδιο έχει αποφέρει πραγματικά οφέλη σε εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Και θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Ακούσαμε προσεκτικά τα σχόλια που λάβαμε για τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και κάναμε ορισμένες βελτιώσεις. Κάνουμε τις επενδυτικές αποφάσεις του ΕΤΣΕ ακόμη πιο διαφανείς και παρέχουμε μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Παρατείνουμε επίσης τη διάρκεια του ΕΤΣΕ έως τα τέλη του 2020 και τον επενδυτικό στόχο του σε 500 δισ. ευρώ. Το ΕΤΣΕ έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας — ας διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή.»

«Όταν το ανακοινώσαμε για πρώτη φορά, το ΕΤΣΕ αντιμετωπίστηκε με κάποια δυσπιστία», είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  Werner Hoyer. «Τα δυόμιση τελευταία χρόνια αποδείξαμε ότι η τούτη η πρωτοβουλία είχε αποτελέσματα – στήριξε χιλιάδες εταιρείες και δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες . Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι η εμπειρογνωμοσύνη του Ομίλου της διαδραμάτισε τόσο σημαντικό ρόλο στην της Ευρώπης και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής καθώς σήμερα, μέσω της παράτασης της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη περισσότερα.»

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Εκτός από την παράταση του χρονοδιαγράμματος από τα μέσα του 2018 έως το τέλος του 2020 και της αύξησης του επενδυτικού στόχου από 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ, το νέο και βελτιωμένο ΕΤΣΕ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αυξημένη διαφάνεια

Στο πλαίσιο του νέου ΕΤΣΕ, η επιτροπή επενδύσεων θα δημοσιεύει τις αποφάσεις της στο διαδίκτυο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ένα ώστε να λάβει στήριξη από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο πίνακας δεικτών θα δημοσιεύεται μετά την υπογραφή κάθε έργου του ΕΤΣΕ. Ο νέος κανονισμός παρέχει επίσης έναν λεπτομερέστερο ορισμό επιλεξιμότητας έργου για στήριξη από το ΕΤΣΕ, τη λεγόμενη «προσθετικότητα».

Μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων

Τουλάχιστον το 40 % των έργων υποδομών και καινοτομίας του ΕΤΣΕ θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Το ΕΤΣΕ 2.0 εστιάζεται επίσης σαφώς σε νέους τομείς: στη βιώσιμη γεωργία, στη δασοκομία, στην και στις υδατοκαλλιέργειες.

Μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα

Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, από την οποία αναμένεται να επωφεληθούν 528.000 ΜΜΕ ήδη από τον Νοέμβριο του 2017, μετά την παράταση της λειτουργίας του το ΕΤΣΕ θα αυξήσει το ποσοστό της εγγύησης για τις ΜΜΕ από 26 % σε 40 %. Το νέο ΕΤΣΕ επίσης ενθαρρύνει τον Όμιλο της να βοηθήσει τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να δημιουργήσουν επενδυτικές πλατφόρμες για την ομαδοποίηση πολλών μικρών έργων ανά θέμα ή ανά περιφέρεια, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών.

Περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, τον οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, αποδεικνύεται χρήσιμος πόρος για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση του έργου τους. Στο ΕΤΣΕ 2.0, το του Κόμβου θα βελτιωθεί με την επιτόπου παροχή πιο εξατομικευμένης βοήθειας και τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ

Όπως έδειξαν πρόσφατα οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής και η έκθεση της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις στην ΕΕ βρίσκονται σε σταδιακή αύξηση. Ωστόσο, δεν έχουν φτάσει ακόμη στα προ της κρίσης επίπεδα. Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη.

Ιστορικό

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Γιούνκερ, επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις καθώς και της προβολής και της τεχνικής υποστήριξης επενδυτικών έργων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδίου Γιούνκερ. Παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, κάτι που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα έργα που συχνά ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής, τα έργα και οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από 250 δισ. ευρώ σε επενδύσεις και να στηρίξουν περίπου 528.000 ΜΜΕ σε όλα τα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ εκτιμά ότι, έως το 2020, το ΕΤΣΕ θα έχει συμβάλει στη δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας και θα έχει αυξήσει το της ΕΕ κατά 0,7 %.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Υπογραφή σύμβασης για προώθηση ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νοτίου Πηλίου #ηλεκτροκίνηση - https://t.co/b06UOXwDOy -

  • Συνεργασία Δήμων Σκιάθου-Θεσσαλονίκης #ΔήμοςΘεσσαλονίκης #ΔήμοςΣκιάθου - https://t.co/pdhi5u2D5s -

  • Νέα  αρδευτικά δίκτυα στην Κάρλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας   #λίμνηΚάρλα - https://t.co/zoRFQlX82X -

"Αλιεύοντας" την είδηση