Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Πώς αποζημιώνονται οι καταθέτες
Πώς αποζημιώνονται οι καταθέτες

Πώς αποζημιώνονται οι καταθέτες

Η κοινοτική οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών –γνωστή ως BRRD– ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή των καταθετών στο κόστος εξυγίανσης μιας τράπεζας που αντιμετωπίζει προβλήματα φερεγγυότητας.

Όριο ς αποτελούν οι έως του ποσού των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα και για το συνολικό ύψος των καταθέσεών του, ανεξαρτήτως δηλαδή αριθμού λογαριασμών.

Ετσι η οδηγία για το bail in δεν εμπλέκεται σε θέματα αποζημιώσεων και ενεργοποιείται στην περίπτωση που οι εποπτικές αρχές αποσκοπούν στη διάσωση της τράπεζας που αντιμετωπίζει προβλήματα φερεγγυότητας.

Αντίθετα η εγγύηση των καταθέσεων αφορά τις περιπτώσεις τραπεζών που κλείνουν και δεν είναι αντικείμενο εξυγίανσης. Αρμόδιο για την εγγύηση των καταθετών είναι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ), το οποίο μέσα από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, που θεσπίστηκε επίσης με κοινοτική οδηγία, εγγυάται την καταβολή της αποζημίωσης για τις έως του παραπάνω ορίου.

Το όριο ς είναι επίσης οι καταθέσεις έως του ποσού των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα και για το συνολικό ύψος των καταθέσεών του, ανεξαρτήτως δηλαδή αριθμού λογαριασμών. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης το συνολικό ύψος των καταθέσεων συμψηφίζεται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του καταθέτη προς την τράπεζα.

Τόσο η οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών, που θεσπίστηκε τον Μάιο του 2014 και ορίζει ως ισχύος τον Ιανουάριο του 2015, όσο και η οδηγία για το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στο ελληνικό δίκαιο και η προσαρμογή τους εκκρεμεί.

Σε κάθε περίπτωση όμως το ΤΕΚΕ αποτελεί αυτή τη στιγμή τον φορέα που εγγυάται τις καταθέσεις, ενώ το γεγονός ότι η οδηγία για το bail in δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, δε σημαίνει ότι δε μπορεί να εφαρμοστεί, στο βαθμό που το κοινοτικό δίκαιο υπερτερεί του εθνικού δικαίου μιας χώρας, η οποία όμως είναι μέλος της Ε.Ε.

Η κοινοτική οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών προβλέπει πως αν μια τράπεζα χρειαστεί διάσωση, οι αρχές αρχικά θα πρέπει να επιβάλλουν «κούρεμα» σε που επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο, όπως οι μέτοχοι και οι κάτοχοι των μετατρέψιμων ομολόγων και junior ομολόγων. Η διαδικασία είναι γνωστή ως bail in (διάσωση της τράπεζας με τα ίδια μέσα) και όπως προβλέπει η οδηγία, για να διατηρηθούν οι προοπτικές ανάκαμψης μιας τράπεζας η διαδικασία ισχύει τουλάχιστον μέχρι 8% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας. Αυτό σημαίνει πως οι μέτοχοι και η συντριπτική πλειοψηφία των ομολογιούχων θα χάνουν πλήρως τα χρήματά τους.

Αν το πρώτο βήμα δεν αρκεί τότε οι αρχές μπορούν να ζητήσουν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων τη διάσωση των τραπεζών με χρηματοδότηση προερχόμενη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (). Αλλά ακόμη και εάν η χώρα δεν έχει πρόσβαση στον , όπως η Ελλάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός προγράμματος, η προβλέπει πως οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, υπό την έννοια ότι δεν θα «κουρευτούν» πριν υποστούν τη ζημία άλλοι μη εξασφαλισμένοι . Εφόσον οι μέτοχοι και ομολογιούχοι «κουρευτούν» τότε θα εξετασθεί και η απομείωση των καταθέσεων άνω των 100.000.

 

πηγή:kathimerini.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση