Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Πολύπλοκο και με παγίδες το έντυπο Ε9
Πολύπλοκο και με παγίδες το έντυπο Ε9

Πολύπλοκο και με παγίδες το έντυπο Ε9

Πραγματικό γρίφο για τους φορολογουμέ αποτελεί το έντυπο , το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υπόχρεους μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Οσοι είχαν μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση και όσοι υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά το θα πρέπει να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου, διότι τα λάθη κοστίζουν ακριβά. Ο,τι δηλωθεί στο Ε9 θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ενα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει στην του φόρου, ενώ η διόρθωσή του δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε9 υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

– Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους ;

– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 01/01/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
Ειδικά στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

Παρα κληρονομικής διαδοχής: Σε περίπτωση θανάτου τη 18/1/2015, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα από το τέκνο του θανόντος έως και την 30ή Ιουνίου 2015, διότι συνυπολογίζεται η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας. Αν την 1/3/2015 το τέκνο συντάξει πράξη αποδοχής κληρονομιάς, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015.

Στην πιο πάνω περίπτωση θανάτου τη 18/1/2015, εάν μέχρι και την 30/5/2015 δημοσιευθεί διαθήκη, δεν υποβάλλεται δήλωση από τον εξ αδιαθέτου κληρονόμο αλλά απευθείας από τον εκ διαθήκης κληρονόμο μέσα σε τριάντα ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας για αποποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνταχθεί πράξη αποδοχής της κληρονομιάς μέσα στην προθεσμία για αποποίηση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την πράξη αποδοχής της κληρονομιάς και όχι από την παρέλευση της προθεσμίας για αποποίηση.

Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δηλώνονται πλέον από τους φορολογούμε το επόμενο έτος από το έτος μεταβολής, αλλά άμεσα στο τρέχον έτος. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9 θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.

– Τι είδους μεταβολές δηλώνονται στο Ε9 έτους ;

– Θα πρέπει να δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.τ.λ. που πραγματοποιείται από 01/01/2015 και μετά, η οποία έχει ως να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου.

– Μπορώ μέσω του Ε9 έτους 2016 να δηλώσω μία μεταβολή που έγινε εντός του έτους 2015, αλλά και να κάνω διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01/01/2015;

– Οχι,δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης. Στο Ε9 έτους 2016, υποβάλλετε Ε9 μόνο για τις τρέχουσες μεταβολές που έγιναν εντός του έτους 2015. Εάν όμως ταυτόχρονα με τη μεταβολή που επήλθε εντός του 2015, διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει να γίνουν απαραιτήτως.

 

πηγή:kathimerini.gr

 

"Αλιεύοντας" την είδηση