Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ξεκίνησαν οι δύο νέες δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προκηρύχθηκε και το πρόγραμμα ποιοτικού εκσυγχρονισμού μεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά:

ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚO ΒΗΜΑ

Ωφελούμενες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μεταποίησης – Εμπορίου (Χονδρικό – Λιανικό), Τουρισμού και Υπηρεσιών με:

Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/.
Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η επιδότηση είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, αγορά και προμήθεια λογισμικού, η δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, υπηρεσίες διαφήμισης, ψηφιακής προβολής και ς, κ.λπ.

ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Ωφελούμενες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με:

– Κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και 31/12/.

– Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η επιδότηση θα είναι στο 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, ενώ ο δυνητικός δικαιούχος-επιχείρηση θα πρέπει να επιτύχει ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, αγορά και προμήθεια λογισμικού, η δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων, η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, υπηρεσίες διαφήμισης, ψηφιακής προβολής και ς, ανάπτυξη ς ς κ.λπ.

ΔΡΑΣΗ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ωφελούμενες θα είναι μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η επιδότηση θα είναι στο 50% ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

– Συστήματα ς – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

– Μεταφορικά μέσα

– Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

– Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 27/06/.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση