Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Φθινοπωρινή δέσμη “Ευρωπαϊκού Εξαμήνου”: προσπάθεια για διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Φθινοπωρινή δέσμη “Ευρωπαϊκού Εξαμήνου”: προσπάθεια για διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Φθινοπωρινή δέσμη “Ευρωπαϊκού Εξαμήνου”: προσπάθεια για διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Η Επιτροπή καθορίζει τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος, διατυπώνει σύσταση πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ και ολοκληρώνει την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αφορά τα 27 κράτη μέλη καθώς η Ελλάδα υπόκειται σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας.

 

Ο κύκλος για τoν συντονισμό της οικονομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018 αρχίζει σε συνθήκες εύρωστης οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ, πρωτοφανών υψηλών επιπέδων απασχόλησης και υποχώρησης των ποσοστών ανεργίας προς τα επίπεδα πριν από την κρίση. Καθώς όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν σε αυτή την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, η προτεραιότητα σήμερα είναι να διασφαλιστεί ότι η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί και θα αποφέρει οφέλη σε όλα τα μέλη των κοινωνιών μας. Παράλληλα με υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, η επιδίωξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να εστιάζεται στη δημιουργία των συνθηκών για περαιτέρω προώθηση των επενδύσεων και για αύξηση των πραγματικών μισθών προς στήριξη της εγχώριας ζήτησης. Η σημερινή δέσμη βασίζεται στις οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του φθινοπώρου 2017 και στηρίζεται στις προτεραιότητες της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2017. Αντικατοπτρίζει επίσης την πρόσφατη διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στην οποία κατέληξε η Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής στο Γκέτεμποργκ.

 

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε σχετικά: «Παρά τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) παραμένει ατελής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε την παρούσα ευνοϊκή συγκυρία για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ΟΝΕ και για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς. Τον επόμενο μήνα θα καταθέσουμε προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ΟΝΕ. Εντούτοις, η ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ δεν αντικαθιστά την ανάγκη για υγιείς δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σήμερα παρουσιάζουμε τις Γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και καλούμε τα κράτη μέλη που διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρμόσουν τη δημοσιονομική τους πορεία.»

 

Η Μαριάν Τίσεν, αρμόδια για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής κινητικότητας, χαιρέτισε τη σημερινή συμφωνία και δήλωσε σχετικά: «Λίγες μόνο ημέρες μετά την Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής και τη διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, παρουσιάζουμε ένα Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που εφαρμόζει στην πράξη τον πυλώνα αυτό, με στόχο μια ανανεωμένη σύγκλιση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών.»

 

Ο Πιερ Μοσκοβισί, οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας και τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δέκα ετών και το μέσο έλλειμμα αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 1 % του ΑΕΠ το επόμενο έτος, ενώ το 2010 ήταν υψηλότερο του 6 % . Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να βαρύνονται με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, τα οποία περιορίζουν την ικανότητά τους να επενδύουν για το μέλλον. Οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσουν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά τους, και σε διαρθρωτικούς όρους, ενώ τα κράτη μέλη που διαθέτουν δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη των επενδύσεων προς όφελος των πολιτών τους.»

Παρατηρείται έντονη επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης ενώ η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύσσεται κατά το τρέχον έτος με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Οι καλές επιδόσεις υποστηρίζονται από την ανθεκτική ιδιωτική κατανάλωση, την εύρωστη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας.

 Σε όλα τα κράτη μέλη παρατηρείται ανάπτυξη των οικονομιών τους και βελτίωση των αγορών εργασίας τους, αλλά οι μισθοί αυξάνονται με αργούς ρυθμούς. Επίσης, αυξήθηκαν οι χάρη σε ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης και στο σημαντικά βελτιωμένο οικονομικό κλίμα, δεδομένου ότι η αβεβαιότητα έχει υποχωρήσει σημαντικά. Τα δημόσια οικονομικά των χωρών της ζώνης του ευρώ έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Με τα κράτη μέλη σε διάφορα στάδια του οικονομικού κύκλου, οι σημερινές κατευθύνσεις που δίδει η Επιτροπή τονίζουν την ανάγκη να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της διασφάλισης της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών, ιδίως μέσω της μείωσης των υψηλών επιπέδων χρέους.

 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) που βασίζεται στις προηγούμενες κατευθύνσεις που είχε δώσει η Επιτροπή και συνυπολογίζει τη διαφορετική κατάσταση κάθε κράτους μέλους στον οικονομικό κύκλο, καλούνται τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις  ως μέσο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και να αυξήσουν τη παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η Επιτροπή συνιστά, επίσης, περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο σταθερή, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγική και ανθεκτική. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών και της υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση των υψηλών επιπέδων χρέους και η εκ νέου σύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες. Η εξάλειψη των κενών στη φορολογική νομοθεσία, η βελτίωση της σύνθεσης των δημοσίων οικονομικών και η καλύτερη εστίαση των δαπανών μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή. Η κοινωνική δικαιοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί εγκάρσια προτεραιότητα και οι αρχές και τα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει στο εξής να ενσωματώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης για το 2018

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ) αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αποσκοπεί στην ή τη διόρθωση των ανισορροπιών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των οικονομιών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ συνολικά. Με βάση τις αναλύσεις που περιλαμβάνει η Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (ΕΜΕ), έχει προταθεί να διενεργηθεί το 2018 εμπεριστατωμένη επισκόπηση 12 χωρών. Πρόκειται για τις ίδιες χώρες για τις οποίες διαπιστώθηκαν ανισορροπίες κατά τον προηγούμενο γύρο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), ήτοι τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη , την Ισπανία και τη Σουηδία. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις της στις εκθέσεις ανά χώρα τον Φεβρουάριο του 2018.

Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση

Το φετινό σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση αποτελεί την πρώτη έκδοση της έκθεσης που εφαρμόζει στην πράξη τον πίνακα αποτελεσμάτων στον κοινωνικό τομέα , ένα από τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι επιδόσεις των κρατών μελών αξιολογούνται με βάση 14 κύριους δείκτες. Στην κοινή έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ) λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εθνικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής έναντι των στόχων που προσδιορίζονται στον πυλώνα.

Στην ΚΕΑ επισημαίνονται οι συνεχείς βελτιώσεις στις αγορές εργασίας: περίπου 8 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα Επιτροπή. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να μειώνεται και ανήλθε σε 7,5 % (8,9 % στη ζώνη του ευρώ) τον Σεπτέμβριο του 2017, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ωστόσο, η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας δεν αντικατοπτρίζεται σε αύξηση των μισθών. Σε ορισμένα κράτη μέλη τα διαθέσιμα εισοδήματα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα πριν από την κρίση επίπεδα.

Πρόταση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση παρουσιάζουν κοινές προτεραιότητες και στόχους για τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και παρέχουν τη βάση για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΧΣ). Η φετινή πρόταση ευθυγραμμίζει το κείμενο με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την ανάδειξή της σε καλύτερο τόπο για επενδύσεις, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά σε γενικές γραμμές ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμόκαι ισορροπημένο μείγμα πολιτικών για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη των επενδύσεων και στη βελτίωση της ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής, τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την  του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Η σύσταση ζητεί επίσης πολιτικές που να στηρίζουν τη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και να βελτιώνουν την ανθεκτικότητα, την επανεξισορρόπηση και τη σύγκλιση. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν το θεσμικό και επιχειρηματικό , διευκολύνουν τις επενδύσεις, στηρίζουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και μειώνουν τις ανισότητες. Η Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα για την επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη με έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα, ενώ τα κράτη μέλη με μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να προωθήσουν την αύξηση των μισθών και να ενισχύσουν τις επενδύσεις και την εγχώρια ζήτηση.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να ελαφρύνουν τη φορολόγηση της εργασίας, ιδίως για τα χαμηλά εισοδήματα και τα δεύτερα εργαζόμενα μέλη της οικογένειας.

Η σύσταση ζητεί να συνεχιστούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσηςαναφορικά με τη μείωση και τον επιμερισμό κινδύνων· σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και η λειτουργία του κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού ασφάλειας του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης. Η ευρωπαϊκή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να αποτραπεί η συσσώρευση κινδύνων. Η μείωση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει επίσης να επιταχυνθεί και οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τέλος, η Επιτροπή συνιστά ταχεία πρόοδο στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με πλήρη σεβασμό της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή προς τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης την αξιολόγησή της για το κατά πόσον τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2018 είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Εξέδωσε 18 Γνώμες για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εκτός από την Ελλάδα.

Όσον αφορά τις δεκαέξι χώρες που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης:

Για έξι χώρες (Γερμανία, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία και Κάτω Χώρες), διαπιστώνεται ότι τα ΣΔΠ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018.

Για πέντε χώρες (Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία), διαπιστώνεται ότι τα ΣΔΠ συμμορφώνονται σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018. Για τις χώρες αυτές, τα προγράμματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάποια απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο (ΜΔΣ) κάθε χώρας ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του.

Για πέντε χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία και ), τα ΣΔΠ ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018. Τα ΣΔΠ αυτών των κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του αντίστοιχου ΜΔΣ. Για το Βέλγιο και την Ιταλία, προβλέπεται επίσης η μη συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, το επιμόνως υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί λόγο ανησυχίας. Με επιστολή τους ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Μοσκοβισί ενημέρωσαν τις ιταλικές αρχές ότι την άνοιξη του 2018 η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει εκ νέου τη συμμόρφωση της Ιταλίας με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους.

Όσον αφορά τις δύο χώρες που εξακολουθούν να υπάγονται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (δηλαδή σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος):

Για τη Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να υπαχθεί στο προληπτικό σκέλος από το 2018 και μετά σε περίπτωση έγκαιρης και διατηρήσιμης διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι το ΣΔΠ ενέχει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει σημαντική απόκλιση από την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής προς τον ΜΔΣ και μη συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2018.

Για την Ισπανία, διαπιστώνεται ότι το ΣΔΠ συμμορφώνεται σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει ότι το ονομαστικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω από την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ που ορίζει η Συνθήκη κατά το 2018, αν και ο στόχος για το ονομαστικό έλλειμμα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί και οι δημοσιονομικές προσπάθειες είναι αισθητά χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.

Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Επιτροπή συνιστά να κλείσει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προβλέψεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν τον έγκαιρο και διατηρήσιμο χαρακτήρα της διόρθωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο του υπερβολικού του ελλείμματος κατά το οικονομικό έτος 2016-2017.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Όσον αφορά τη Ρουμανία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχει ληφθεί αποτελεσματική δράση ως απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου του Ιουνίου και προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση για τη Ρουμανία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισής της από την πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου . Τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο είχε εκδώσει σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,5 % του ΑΕΠ στη Ρουμανία στο πλαίσιο της διαδικασίας σημαντικής απόκλισης (ΔΣΑ). Με βάση τις εξελίξεις έκτοτε και μετά την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από τη Ρουμανία για να διορθώσει τη σημαντική απόκλισή της, η Επιτροπή προτείνει τώρα αναθεωρημένη σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους τουλάχιστον 0,8 % του ΑΕΠ το 2018.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να συζητήσει τη δέσμη και να εγκρίνει τις κατευθύνσεις που παρέχονται σήμερα ενώ προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • #συλλήψεις και πρόστιμα στη Μαγνησία #συλλήψεις - https://t.co/MzAQZUgiJQ -

  • Ανανέωση συνεργασίας Δήμου Σκιάθου με την Marketing Greece #ΔήμοςΣκιάθου - https://t.co/z8uSkr9VTA -

  • Στην ασφαλτόστρωση του δρόμου #Λεφόκαστρο-#Κάλαμος προχωρά η δημοτική αρχή Νοτίου Πηλίου - https://t.co/Zgq7IMq72A… -

"Αλιεύοντας" την είδηση